Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 15.02.2022/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 13

Asianro 1315/12.03.01.02/2022

 

 

Pitäjäraatien vastuuhenkilöille maksettavien kulukorvausten käsittely vuosina 2022-2023

 

 

 

 

                                                          Pitäjäraatien jäsenten kokouspalkkio- ja matkakustannusten maksamisesta on säädetty Pitäjäraatien toimintasäännössä (Kvalt. 17.5.2021.)

 

Kokouksista maksetaan kaupunginvaltuuston määrittelemä kokouspalkkio, joka maksetaan puheenjohtajalle ja sihteerille 50% korotettuna.

Lisäksi maksetaan matkakustannusten korvausta noudattaen soveltuvin

osin voimassa olevaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

määräyksiä.

 

Muita kustannuksia ei korvata (ml. Ansionmenetyskorvaukset).

 

Pitäjäraatitoimintaa käynnistettäessä oli tarkoituksena, että kaupunkiorganisaatiosta olisi jokaiselle pitäjäraadille nimetty ns. tekninen sihteeri, joka olisi osaltaan huolehtinut pitäjäraatien toiminnan käytännönjärjestelyistä, asioiden valmistelusta sekä toiminut kokouksissa pöytäkirjanpitäjä/sihteerinä.

 

Toimintamallia ei kuitenkaan ole voitu ottaa käytäntöön.

 

Pitäjäraatien vastuutoimihenkilöiden, (puheenjohtaja ja sihteeri) työn kuva on muuttunut alkuperäisestä ja pitäjäraadeilta on tullut kirjelmä/lausuma esityksenä kulukorvausten maksamisesta vastuutoimihenkilöille.

 

Pitäjäraadit esittävät kulukorvausten perusteluihin seuraavia seikkoja:

Pitäjäraadin jäsenet tekevät paljon talkootyötä sen eteen, että hyvinvointi jakautuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti jokaiselle kuntalaiselle asuinpaikasta riippumatta.

Puheenjohtajat ja sihteerit tekevät omakustanteisesti paljon asioiden valmisteluun ja toteutukseen liittyvää työtä. Erityisesti puhelin- ja tietoliikennekustannukset ovat kohonneet arvioidusta.

 

Virkamiesvalmistelun ja päätöksenteon tueksi tulisi lähidemokratiajaoston tehdä periaatteellinen päätös siitä, voidaanko kulukorvauksia, lähinnä (puhelin- ja tietoliikenneyhteydet) ryhtyä maksamaan. Myös pitkät etäisyydet vaikuttavat pitäjäraatityöhön liittyvien matkakustannusten muodostumiseen.

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Lähidemokratiajaostolle esitetään, että pitäjäraadeille maksettavien kulukorvausten osalta toimitaan toimintasäännön mukaisesti.

 

 

Liitteet

14

1315/2022 Kirjelmä lausuma pitäjäraatien kulukorvaukset

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

Päätös                                              Lähidemokratiajaosto hyväksyi valmistelijan esityksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa