Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 8

Asianro 474/01.01.00.00/2022

 

 

Sosiaalityöntekijän viran perustaminen terveyspalvelujen terveydenhoitoyksikön kasvatus- ja perheneuvolaan

 

 

Terveysjohtaja Pertti Lipponen
Terveyspalvelujen tukipalvelut

 

 

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuoltolain määrittämää sosiaalipalvelua ja se toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyspinnassa. Palvelu on matalan kynnyksen kohdennettu palvelu, johon perheet voivat hakeutua oma-aloitteisesti tai yhteistyötahon ohjaamana. Kasvatus- ja perheneuvonta on osa perhekeskuksen ydinpalveluja. Toimipisteet sijaitsevat Savilahdessa sekä Maaninka-Nilsiä-Juankoski- maaseutualueilla.

 

Kasvatus- ja perheneuvontapalvelujen tarve on kasvanut viime vuosina. Korona-aika on pahentanut tilannetta entisestään. Perheiden, lasten ja nuorten kokema ahdistus epävarmassa elämäntilanteessa ja sosiaalisen elämän kaventuessa on lisääntynyt huomattavasti.

 

Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarvittaessa myös muiden perhekeskusverkoston asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen vanhemmuutta ja pari- sekä perhesuhteita vahvistamalla. Kasvatus- ja perheneuvonnan kohdennettua, erityistä osaamista vaativaa työskentelyä tarjotaan siinä vaiheessa, kun peruspalvelujen antama tuki ei riitä lapselle tai perheelle.

 

Kasvatus- ja perheneuvontaa kehitetään perhekeskustoimintamallia eteenpäin vieden sekä huomioimalla sekä kansallinen kehityssuunta että Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyminen. Palvelun painopiste on arvioinnissa, ohjauksessa ja neuvonnassa. Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus omatyöntekijään ja oikeus saada palvelutarpeensa kokonaisvaltaisesti arvioiduksi. Palveluun pääsyä ja sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityöntekijän tekemää palvelutarpeen arviointia vahvistetaan vuoden 2022 aikana yhdellä työparilla; psykologin tehtävällä ja perustamalla sosiaalityöntekijän virka.

 

Sosiaalityöntekijän viran edellyttämä palkkamääräraha on hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa vuoden 2022 talousarvion

käsittelyn yhteydessä.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

Esitys                                              Terveysjohtaja Pertti Lipponen

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että terveyspalvelujen terveydenhoidon yksikön kasvatus- ja perheneuvontaan perustetaan sosiaalityöntekijän virka 1.2 2022 alkaen. Viran kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun sosiaalityöntekijän tutkinto. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (Sote-sopimuksen) hinnoittelukohdan 02SOS04A mukaisesti.

 

Työaika on 37,75 tuntia viikossa.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy terveysjohtajan esityksen.

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa