Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 9

Asianro 7385/02.02.00/2021

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sekä isäntäkuntapalveluiden vuoden 2022 käyttösuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 52§:ssä hyväksynyt Kuopion kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelman vuosille 2022-2025.

 

Kaupunginvaltuusto on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt sitovuustason. Sitovuustaso määritetään talousarvion käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosalle sekä taseyksiköille ja liikelaitoksille erikseen osoittamalla, mitkä erät ovat valtuustoon nähden sitovia.

 

Vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden sitovat erät ovat

Perusturvan palvelualue                                                                   -192, 764 milj. euroa

Terveydenhuollon palvelualue                                                       -275, 201 milj. euroa

Yhteensä                                                                                                 -467, 965 milj. euroa

 

Palvelualueiden investoinnit yhteensä                                       -     0, 388 milj. euroa

 

Perusturvan palvelualueelle osoitettu raami vuodelle 2022 oli 192,100 milj. euroa. Lautakunnan esitys oli 192,364 milj. euroa. Ero lautakunnan esitykseen on 0,264 milj. euroa, jonka lisäksi perusturvan palvelualue sai valtuuston hyväksymässä talousarviossa lisämäärärahaa vanhusten asumispalvelujen ostoihin 0,400 milj. euroa. Terveydenhuollon palvelualueelle valtuusto myönsi lisämäärärahan alle 25 -vuotiaiden maksuttomaan ehkäisyyn 0,200 milj. euroa.

 

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnalla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset ovat valtuuston hyväksyttävä.

Investoinnit ovat bruttositovia.

 

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista. Ensimmäinen toteumaraportti tehdään maaliskuun lopun tilanteesta. Kuukausiraporteista selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden toteumaennustetta. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan neljä kertaa vuodessa, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu. Puolivuotiskatsaus sisältää strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan. Kaikki osavuosikatsaukset sisältävät talouden ja henkilöstön toteumatiedot ja talousennusteen.

 

Perusturvan henkilöstölisäykset on 92 htv ja terveydenhuollon lisäykset

23 htv.

 

Sisäiset vuokrat perustuvat Kuopion Tilapalvelujen kanssa tehtyihin vuokrasopimuksiin. istekin ja Servican palvelut on budjetoitu käytyjen neuvottelujen ja tehtyjen sopimusten mukaan.

 

Palvelualueiden hallinnassa olevien vanhustyön, vammaisten ja kehitysvammaisten, lapsiperhepalveluiden ja nuorten palveluihin suunnattujen testamenttilahjoitusten ja valtiokonttorin kautta saatujen perintöjen käytöstä vuodelle 2022, on tehty suunnitelma. Suunnitelma sisältyy käyttösuunnitelmaan.

 

Käyttösuunnitelmaa on valmisteltu avainprosessitasoisesti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla samanaikaisesti. Lautakunta on hyväksynyt 5.10.2021 23 §:ssä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvioesityksen ja toimittanut sen kaupunginhallituksen valmisteluun. Talousarvion valmistelusta on raportoitu lautakuntaa. 

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

Liitteet

4

Käyttösuunnitelma 2022_PETE_ltk 25.1.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Arja Matsi

puh. +358 44 718 6118

Virpi Lempinen

puh. +358 44 718 3122

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Jari Saarinen

puh. +358 44 718 6301

Mari Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Heli Pärnänen

puh. +358 44 718 8420

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy vuodelle 2022

 

-          perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman ja palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen jaon seuraavasti:

 

 

Perusturvan palvelualue

toimintatuotot                                                      30.766.000 euroa

toimintakulut                                            -223.530.200 euroa

toimintakate                                             -192.764.200 euroa

 

    Terveydenhuollon palvelualue

toimintatuotot                                           14.134.000 euroa

     toimintakulut                                              -289.335.100 euroa

     toimintakate                                               -275.201.100 euroa

 

 

 

 

-          Tuusniemen isäntäkuntapalvelujen käyttösuunnitelman

 

      toimintatuotot                                                          3.203.000 euroa

      toimintakulut                                                 -3.203.000 euroa

      toimintakate                                                                   0         euroa

 

-          suunnitelman palvelualueen hallinnassa olevien testamenttilahjoitusten ja valtiokonttorin kautta saatujen perintöjen käytöstä

 

                                    ja oikeuttaa

 

-          apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia tuloarvio- ja määrärahasiirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajien palveluprosessien välillä, kun ne eivät muuta palvelualueen toimintakatetta

-          talouspäälliköt ja asiakkuusjohtajat korjaamaan mahdolliset kirjoitusvirheet ja tekemään käyttösuunnitelmaan vähäisiä muutoksia kansliatoimenpiteinä.

 

 

Päätös                                              Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen teki seuraavan muutosesityksen: käyttösuunnitelman sivun 26 kolmannen kappaleen viimeinen lause ”kahden tunnin arki-illan vastaanotolla ei ole merkittävää terveydellistä vaikutusta kuntalaisten kannalta” poistetaan ja lause laitetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Iltavastaanottoa jatketaan heti lääkäri- ja hoitaja tilanteen vahvistuessa. Juankosken iltavastaanotto on tärkeä palvelu tukemaan koillisen alueen terveydenhoitoa sekä terveysaseman osastoa.”

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa