Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.02.2022/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 10

Asianro 1824/02.02.02/2022

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 tilinpäätös sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä vastuualueiden selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 talousarvion toteutuminen:

 

 

TA+TAMU

1 000

Toteutuma

1 000 €

Erotus

1 000 €

%

Toimintatuotot

14 712

15 135

424

102,9

Toimintakulut

-225 547

-226 004

-457

100,2

Toimintakate

-210 835

-210 868

-33

100,0

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio toteutui ennusteiden mukaisesti, toimintakatteen toteutuma on talousarvion mukainen (100 %).

 

Varhaiskasvatuspalvelujen toimintakate ylittyi ennusteen mukaisesti. Ylitys koostuu ryhmäkoon muutoksen vaikutuksesta henkilöstömäärän ja sitä kautta henkilöstömenojen kasvuun, myös sijaistarpeen kasvu lisäsi toimintakuluja ja tämän lisäksi varhaiskasvatusmaksujen aleneminen lisäsi palvelusetelimenoja. Varhaiskasvatuspalvelujen ylitys saatiin katettua muiden vastuualueiden toimintakatteiden alituksilla.

 

Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi käytettiin korona-avustuksia varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiopalveluissa yhteensä n. 1,9 milj. euroa. Vuodelle 2022 siirtyi käytettäväksi 0,75 milj. euroa.   Myös maski- ym. suojavarustekustannuksiin saatiin erillistä avustusta n. 0,3 milj. euroa.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli käynnissä vuoden 2021 aikana yhteensä n. 100 hanketta, joihin saatiin jostain rahoitusta. Suurimmalla osasta hankkeista oli myös omarahoitusosuus, joka vaihteli hankkeittain n. 0-30 % välillä, vuoden 2021 omarahoitusosuus oli yhteensä n. 0,8 milj. euroa eli n. 13 % hankkeiden kokonaismenoista. Kustannukset n. 6 milj. euroa ja avustukset 5,2 milj. euroa. Vuodelle 2022 siirrettiin avustuksia käytettäväksi 4,4 milj. euroa.

                 

 

 

Kalustoinvestointien toteutuminen:

 

Kalustoinvestointimäärärahan käyttö oli -1 375 501 €, toteutuma talousarvioon (-1 390 000 €) nähden 99 %. Suurimmat hankinnat kohdistuivat Mölymäen, Männistön ja Kurkimäen päiväkotien kalustamiseen, koulujen AV-laiteiden ja teknisten koneiden uusimiseen sekä työympäristön ergonomian parantamiseen.

 

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2021 toiminnan ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Liitteet

1

1824/2022 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 tilinpäätöspaketti (lautakunnan täydentämä/korjaama liite)

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy selvityksen kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                           Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Liitteenä olevaan tilinpäätöspakettiin tehtiin seuraavanlainen tekninen korjaus, lisätään tummennetulla oleva teksti, sivulle 1 kappaleeseen 6: Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttoman toisen asteen palveluiden järjestäminen käynnistyi 1.8.2021, mikä toi uusia lisävelvoitteita ” perusopetukseen tehostetun ohjauksen myötä, mutta erityisesti lukiopalveluihin mm. ilmaiset oppimateriaalit ja laitteet syksyllä 2021 aloittaville opiskelijoille. Lisäksi opinto-ohjausta lisättiin perusopetuksessa ja lukioissa. Samanaikaisesti lukiokoulutuksessa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka edellytti tarvittavien tukitoimien toteuttamista lukio-opiskelijoille.

 

Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 17.55.

 

       

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa