Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.02.2022/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1832/2022 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 11

Asianro 1832/12.00.01.00/2022

 

 

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman muutos

 

 

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

                          

A2-kieli on vapaaehtoinen vieras kieli, jota opiskellaan vuosiluokilla 4 – 9. Sen laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Kuopion perusopetuksessa A2-kielenä on mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti. Kuopion perusopetuksen kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa on päätetty, että A2-kielen ryhmä voidaan perustaa, mikäli kielen valinneita on vähintään 16 oppilasta. A2-englannin ryhmä voidaan muodostaa pienemmälläkin oppilasmäärällä.

Vieraan kielen opiskelu tutustuttaa oppilaan opiskeltavan kielen kielialueeseen ja kulttuuriin sekä lisää oppilaan kykyä ymmärtää erilaisia ihmisiä ja kulttuureita. Kansainvälistyvässä maailmassa vieraiden kielten osaaminen on tärkeää. Huoli vieraiden kielten osaamisen kaventumisesta ja osaamisen vähenemisestä on valtakunnallinen. Opetushallituksen vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan vapaaehtoisia A2-kieliä opiskelevien määrä on vähentynyt noin kolmanneksen 20 vuodessa. Opetusryhmien muodostumista rajoittaa ryhmille paikallisesti määrätty minimioppilasmäärä.

Vieraiden kielten opiskelu on kaventunut ja A2-kielten ryhmät ovat vähentyneet myös Kuopiossa. Yhtenä syynä A2-kielen ryhmien vähyyteen on ryhmäkoon määrittäminen vähintään 16 oppilaan suuruiseksi. Valtakunnallisesti tarkastellen Kuopion A2-kielen ryhmäkoko on suuri.

A2-kielen ryhmäkoon määrittäminen vähintään 12 oppilaan suuruiseksi laajentaisi vieraiden kielten opiskelua ja takaisi myös pienemmille kouluille paremmat mahdollisuudet A2-kielten ryhmien muodostumiseen.

 

Esitys: A2-kielen ryhmä voidaan perustaa, mikäli kielen valinneita on vähintään 12 oppilasta

 

 

 

Vaikutusten arviointi                  Liitteenä

 

 

 

Esitys                                            Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman muutoksen.

 

 

Liitteet

2

1832/2022 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Taina Vainio

puh. +358 44 718 4018

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                           Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Taina Vainio saapui kokoukseen klo 18.07 tämän pykälän käsittelyn aikana. 

 

Mika Kuitunen saapui kokoukseen klo 18.07 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa