Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.02.2022/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 44

Asianro 1262/00.04.01/2022

 

 

Vaalijalan kuntayhtymän jakautuminen sote-uudistuksen johdosta ja uuden kuntayhtymän perustaminen

 

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

 

Vaalijala on kuntayhtymä, jonka omistavat 33 savolaista kuntaa. Kuopion kaupunki on yksi Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnista. Vaalijala toimii kehitysvammalain mukaisena Savon erityishuoltopiirinä. Vaalijala tuottaa mm. kuntoutus-, asumis- ja asiantuntijapalveluita kaiken ikäisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Lisäksi kuntayhtymä järjestää perusopetusta Sateenkaaren erityiskoulussa.

 

Perusopetus on tarkoitettu Vaalijalassa pysyvästi oleville sekä kuntoutusjaksoilla oleville perusopetusikäisille oppilaille. Sateenkaaren erityiskoulu sijaitsee Pieksämäellä. Vaalijalan toiminnasta sote-palveluiden osuus siirtyy uudelle hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja kuntayhtymän toiminta nykymuodossaan lakkaa. Perusopetusta tarjoavaa Sateenkaaren erityiskoulua ei voida siirtää hyvinvointialueelle, koska nykyinen lainsäädäntö ei tätä mahdollista.

 

Vaalijalan kuntayhtymän Sateenkaaren koulu ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa eikä siirry siten hyvinvointialueille. Koulun toiminnan tulevaisuuden järjestelyvastuu on Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilla (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 20 § 3 mom). Vaalijala on tunnustellut jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä. Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen edellyttää mukaan lähteviltä kunnilta sen perussopimuksen hyväksymistä.

 

Vaalijalan kuntayhtymä on järjestänyt asiasta kuntakokouksen 28.10.2021. Kasvun ja oppimisen lautakunta on osaltaan antanut oman lausuntonsa Sateenkaaren koulun tulevaisuudesta ja mahdollisesta kuntayhtymämallista kokouksessaan 9.11.2021.

 

Lautakunta on antamassaan lausunnossa pitänyt mm. tärkeänä, että Vaalijalassa kuntoutusjaksoilla olevien oppilaiden perusopetus järjestetään jatkossakin asianmukaisesti. Lautakunta on kuitenkin pitänyt kuntayhtymämallia raskaana tähän tarkoitukseen. Lautakunta on katsonut parhaaksi ratkaisuksi, että Sateenkaaren erityiskoulun sijaintikunta vastaisi jatkossa Vaalijalassa olevien lasten perusopetuksen järjestämisestä vastaavalla tavalla kuin Kuopion kaupunki järjestää sairaalakoulu- ja vammaisopetusta. Lautakunnan lausunto on kokonaisuudessaan liiteaineistona.

 

 

Pieksämäen kaupunki on lähettänyt 1.2.2022 kirjeen, missä se on pyytänyt Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntia ja Sateenkaaren koulun käyttäjäkuntia esittämään Pieksämäen kaupungille 28.2.2022 mennessä:

         Kunnan alustavan näkemyksen siitä, onko sillä halukkuutta liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi.

         Kunnan kommentit kirjeessä kuvattuun asian taustaan sekä liitteenä oleviin luonnosasiakirjoihin, joilla sote-lainsäädännön asettamat vaatimukset voidaan täyttää

 

Liiteaineistona jaetaan Pieksämäen kaupungin kirje liitteineen.

 

 

Liitteet

9

1262/2022 Pieksämäen kaupungin saatekirje 1.2.2022

 

10

1262/2022 Uuden kuntayhtymän perussopimusluonnos

 

11

1262/2022 Uuden kuntayhtymän hallintosääntöluonnos

 

12

1262/2022 Jakautumissopimusluonnos

 

13

1262/2022 Siirtyvät varat ja peruspääoma/tase 1.8.2022

 

14

1262/2022 Sateenkaaren koulun budjetti 2023

 

15

1262/2022 Kuopion kasvun ja oppimisen lautakunnan päätös 9.11.2021 § 53 Lausunto Vaalijalan Sateenkaaren koulun tulevaisuudesta

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää todeta kannanottonaan Pieksämäen kaupungille, että:

         Kuopion kaupunki pitää tärkeänä, että Vaalijalassa kuntoutusjaksolla olevien oppilaiden perusopetuksesta pystytään tulevaisuudessakin huolehtimaan asianmukaisesti. Kaupunki ei kuitenkaan pidä esitettyä uuden kuntayhtymän perustamista tarkoituksenmukaisena. Kaupunki katsoo, että kuntayhtymämalli on tässä tilanteessa turhan raskas hallintomalli Sateenkaaren koulun opetuksen järjestämisen ratkaisemiseksi.

         Kuopion kaupungin näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaista olisi, että Sateenkaaren erityiskoulun sijaintikunta vastaisi jatkossa Vaalijalassa olevien lasten perusopetuksen järjestämisestä vastaavalla tavoin kuin esimerkiksi Kuopion kaupunki järjestää tällä hetkellä sairaalakoulu- ja vammaisopetusta.

 

Päätös                                              Merkittiin, että jäsen Mika Wallius poistui kokouksesta esteellisenä (yleislausekejäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa