Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.02.2022/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 45

Asianro 1142/00.00.01.00/2022

 

 

Edustajan nimeäminen kaupungin tapahtumaryhmään

 

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

 

Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.1.2021 päättänyt että tapahtumaryhmä toimii jatkossa poikkihallinnollisena asiantuntijaryhmänä, joka kehittää kokonaisvaltaisesti kaupungin tapahtumapalveluita ja yhtenäistä toimintamallia, kehittää kaikkien kaupungin tapahtumatilojen myynti- ja vuokraustoimintaa sekä yhteistyömahdollisuuksia tapahtumajärjestäjien kanssa, selkeyttää kaupungin vastuualueiden roolia tapahtumien mahdollistajina ja kehittää yhteistyömuotoja kaupungin ja tapahtumien järjestäjien välillä.

 

Kaupunginjohtaja nimeää tapahtumaryhmän viranhaltijaedustajat ja pyytää keskeisiä sidosryhmiä nimeämään siihen edustajansa. Ryhmä nimetään valtuustokausittain ja se kokoontuu arviolta n. 2-3 kertaa vuodessa.  Ryhmä voi kutsua kokouksiin erialojen asiantuntijoita harkintansa mukaan. Kaupunginhallitus päättää omasta edustuksesta tapahtumaryhmässä.

 

Tapahtumaryhmän tavoite:

 

Tapahtumatoiminnan kokonaisvaltainen kehitystyö ja operatiivisen yhteistyön sujuvoittaminen tapahtumajärjestäjien kanssa Kuopion kaupungin strategisten linjausten mukaisesti.

 

Tehtävät:           

 

1          Tapahtumaryhmä kehittää kokonaisvaltaisesti kaupungin tapahtumapalveluita ja yhtenäistä toimintamallia.

2          Tapahtumaryhmä kehittää kaupungin myöntämiä tapahtumalupaprosesseja, tapahtumatilojen myynti- ja vuokraustoimintaa sekä yhteistyömahdollisuuksia tapahtumajärjestäjien kanssa. Tavoitteena on parantaa tapahtumajärjestäjien tarvitsemien tilapalvelujen saatavuutta ja helpottaa uusien tapahtumien Kuopioon tuloa sekä lisätä tilojen käytön tehokkuutta tapahtumatoiminnassa.

3          Tapahtumaryhmä selkeyttää liikelaitosten roolia tapahtumien mahdollistajina. Tapahtumaryhmä selvittää millaiset mahdollisuudet liikelaitoksilla on tarjota palveluja tapahtumajärjestäjille loukkaamatta yksityisen yritystoiminnan edellytyksiä.

4          Tapahtumaryhmä tekee esityksiä tapahtumatuki- ja yhteistyöperiaatteiden kehittämiseksi mm. tärkeimpien kansainvälisten tapahtumien, joilla on monivuotiset sopimukset kaupungin kanssa, sekä mahdollisten uusien valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävien tapahtumien saamiseksi Kuopioon.

5          Tapahtumaryhmä kehittää kaupungin ympäristöystävällistä tapahtumajärjestämismallia.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Petri Kervola

puh. +358 44 718 2062

Laura Kokko

puh. +358 44 718 2018

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus nimeää yhden edustajan ja varaedustajan kaupungin tapahtumaryhmään.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa