Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 24.02.2022/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

5 §

27.1.2022

 

§ 19

Asianro 10929/02.02.00/2021

 

 

Talousarviomuutos 2022/ Pohjois-Savon pelastuslaitos

 

 

Päätöshistoria

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 27.1.2022 5 §

 

Taloussuunnittelija Reija Sihvola
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

 

                                   Pelastustoimi

 

Aluepelastuslautakunnan päätöksen 24.11.2021 § 28 mukaisesti ympärivuorokautinen 24/7 toiminta käynnistetään Leppävirran, Lapinlahden, Nilsiän, Suonenjoen, Kiuruveden, Riistaveden ja Keiteleen pelastusasemilla.  Aluepelastuslautakunta hyväksyi toimintamallin, jossa toimintavalmiuden rungon muodostavat nykyisten viiden 24/7-pelastusaseman lisäksi perustettavat seitsemän edellä mainittua 24/7 välittömän lähtövalmiuden pelastusasemaa, ja jota tukee vapaamuotoinen 30 minuutin varallaolojärjestelmä. Päätöksen mukaisesti kokonaisuus tarvitsee yhteensä 57 virkaa. Henkilömäärän lisäys, ja uusien resurssien tarvitsemat henkilökohtaiset suojavarusteet ja asemapalveluasut (noin 2000 e/ henkilö) otetaan huomioon lisätalousarviossa.

 

Pelastuslaitos on tehnyt laskelman talousarviomuutosta varten suunnitelmalla, missä kolme pelastusasemaa aloittaa 1.8.2022, kaksi pelastusasemaa aloittaa 1.10.2022 ja kaksi pelastusasema aloittaa 1.12.2022. Tämän suunnitelman mukaan ympärivuorokautisen 24/7 toiminnan käynnistäminen lisää henkilöstökuluja noin 625.000 euroa, varustekuluja noin 114.000 euroa, vuokrien korotus on noin 8.400 euroa ja kalustehankintakuluja noin 48.000 euroa, yhteensä 795.400 euroa. Kuntien maksuosuuslaskelmassa kustannukset on huomioitu 100 %:sti maakunnallisina.

 

Aluehallintovirasto on antanut määräyksen toimintavalmiuden parantamiseen Toivala-Vuorela-Sorsasalo alueella. Pelastuslaitos on tehnyt laskelman talousarviomuutosta varten 24/7 pelastusaseman aloittamiseksi Sorsasalossa 1.7.2022 ja huomioinut kustannukset liitteenä olevassa lisätalousarviossa. Tämän laskelman mukaan lisähenkilöitä tarvitaan kahdeksan ja henkilöstökulut ovat noin 218.400 euroa, varustekulut noin 16.000 euroa ja vuokrakulujen lisäys noin 10.300 euroa, yhteensä 244.700 euroa. Kuntien maksuosuuslaskelmassa Siilinjärvelle on kohdistettu 50 % ja maakunnallisena huomioitu 50 % kustannuksista.

 

Pelastustoimen talousarviomuutosesityksessä kuntien maksuosuuslaskelmassa on huomioitu investoinneista leasing-rahoitukseen siirrettyjen hankintojen vaikutus -118.000 euroa ja vaikutus poistoihin noin -16.000 euroa. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun korotus 1,9 %:sta 1,97 %:iin noin 10.000 euroa on huomioitu talousarviomuutosesityksessä.

 

Pelastustoimen talousarviomuutosesitysten vaikutus kuntien maksuosuuksiin on noin 929.000 euroa, muutos talousarviomuutosten jälkeen vuoden 2021 talousarvioon 14,3 %.

 

 

 

 

                                   Ensihoito

 

Aluepelastuslautakunnan päätöksen mukaan vuonna 2019 ja 2021 hankittujen ambulanssien rahoitus on talousarviomuutosesityksessä siirretty leasing-rahoituksen piiriin. Lainamäärä on laskettu maksettavan kokonaisuudessaan, noin 684.000 euroa rahoitusyhtiön lunastaessa ambulanssit tasearvoillaan. Leasing-vuokriin on talousarviomuutosesityksessä huomioitu lisäystä noin 204.000 euroa, missä mukana myös vuonna 2022 hankittavaksi suunniteltujen ambulanssien leasing-rahoitus. Ambulanssihankintojen siirtyminen leasing-rahoitukseen on huomioitu myös poistoissa noin -217.000 euroa. Lainojen korkojen poistumisen vaikutus noin -27.000 euroa on huomioitu. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun korotus 1,9 %:sta 1,97 %:iin noin 2.700 euroa on huomioitu ensihoidon talousarviomuutosesityksessä. Erilliskorvauksista raamiin pääsemiseksi poistettua summaa on korjattu em. vaikutuksista noin 41.000 euroa. Ensihoidon talousarviomuutosesityksillä ei ole vaikutusta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaukseen.

 

 

                                  

 

 

Esitys                          Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsittelee talousarviomuutoksen ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle ennen päätöksentekoa ja antaa tiedoksi talousarviomuutoksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

 

 

Liitteet

 

Tuloslaskelmat ta2022 muutosesitys

 

 

Tulos- ja rahoituslaskelma ta-2022 muutosesitys

 

 

Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin v. 2022

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Reija Sihvola

puh. +358 44 718 8125

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsittelee talousarviomuutoksen ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle ennen päätöksentekoa ja antaa tiedoksi talousarviomuutoksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

 

                                                         

Pohjois-Savon pelastuslaitos järjesti Pohjois-Savon kuntien ja kaupunkien edustajille yhteisen kuntatilaisuuden 10.2. Kuntatilaisuuden keskeisinä teemoina olivat pelastustoimen varallaoloasiat, pelastustoimen valmiusjärjestelmän muutokset, lisävirkojen rekrytointitarpeet ja lisätalousarvioesitys. Tilaisuudesta on laadittu muistio.

 

 

 

Esitys                                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee lisätalousarviosta ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle. Lausunnot pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kirjaamoon 22.3 mennessä. Lausunnoista laaditaan yhteenveto ja ne huomioidaan lisätalousarvion päätöksenteossa. 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee lisätalousarviosta ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle. Lausunnot pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kirjaamoon 22.3 mennessä. Lausunnoista laaditaan yhteenveto ja ne huomioidaan lisätalousarvion päätöksenteossa. 

 

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että taloussuunnittelija Reija Sihvola poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 18.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa