Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 24.02.2022/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 20

Asianro 1396/00.04.00/2022

 

 

Lakisääteisen selvityksen tekeminen koskien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirtoa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

 

 

 

Selvitys on laadittu ohjaamaan ja tukemaan kuntia ja kuntayhtymiä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle tapahtuvaan liikkeen luovutukseen liittyvässä selvityksessä lainsäädännön edellyttämässä kokonaisuudessa. Samalla pyritään varmistamaan tietojen mahdollisimman yhtenäinen saanti ja aluevaltuuston päätöksen valmistelu maaliskuun aikana.

 

Kuntien ja kuntayhtymien on tehtävä helmikuun 2022 loppuun mennessä selvitys hyvinvointialueelle tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta ominaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Samoin kuntien ja kuntayhtymien tulee antaa arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluosta ja lomapalkkavelasta. Hyvinvointialue voi pyytää myös muita, tarpeeksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja.

 

Selvityspohjaan kuuluu muun muassa oheisia kokonaisuuksia:

-          sopimukset

-          vuokrat

-          jaettavat sopimukset

-          siirtyvä irtaimisto

-          lääkinnälliset laitteet

-          henkilöstö- ja lomapalkkavelka

-          vastuut

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella selvityspyyntöä on valmisteltu vastuualueittain eri palvelualueilla (ensihoito, pelastustoimi, onnettomuuksien ennalta ehkäisy, henkilöstö ja hallintopalvelut). Vastuualueen päällikkö antaa tarvittaessa lisätietoja omasta valmistelukokonaisuudesta. 

 

Annettua selvitystä voi täydentää viimeistään 30.6.2022 mennessä, jos ilmoitetuissa tiedoissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen tai jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi. Kuntien ja kuntayhtymien tekemä selvitys tulee olla kunnan / kuntayhtymän hallintosäännön mukaisessa toimielimessä käsitelty siten, että päätös voidaan toimittaa hyvinvointialueelle 28.2.2022 klo 16.00 mennessä.

 

 

                                                         

 

Esitys                                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta valtuuttaa pelastuslaitoksen henkilöstö- ja hallintopäällikön antamaan lakisääteisen selvityksen Kuopion kaupunginhallitukselle ja edelleen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

 

Liitteet

7

Ohje kunnille ja kuntayhtymille lakisääteisen selvityksen tekemiseen

 

8

Lakisääteinen selvitys POHJA

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta valtuuttaa pelastuslaitoksen henkilöstö- ja hallintopäällikön antamaan lakisääteisen selvityksen Kuopion kaupunginhallitukselle ja edelleen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa