Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.03.2022/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 67

Asianro 2367/09.06.00/2022

 

 

Valmiussuunnitelman yleisen osan päivitys

 

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa (valmiuslaki 1552/2011 12 §).

 

Kukin viranomainen huolehtii poikkeusolojen väestönsuojelutehtäviin tarvitsemansa henkilöstön varaamisesta ja kouluttamisesta. Kunnan viranomaisen, laitoksen ja liikelaitoksen sekä muun julkisyhteisön vastuulla olevat väestönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen kuuluvat niissä palvelevan viran- tai toimenhaltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimussuhteessa olevan henkilön tehtäviin. Edellä sanottu koskee myös näiden tehtävien suorittamista varten tarpeelliseen koulutukseen osallistumista (pelastuslaki 379/2011 64-65 §).

 

Kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa on päivitetty. Suunnitelmasta on pyydetty lausunnot kaupunkikonsernin varautumistoimijoilta ja johtavilta viranhaltijoilta marraskuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. Suunnitelmaa päivitettiin edelleen lausuntojen perusteella. Seuraava päivitysajankohta valmiussuunnitelmalla tulee olemaan vuoden 2022-2023 vaihteessa, jolloin uusi hyvinvointialue aloittaa toimintansa.

 

                                                          Asia on käsitelty kaupungin johtokeskuksen johtoryhmässä 3.3.2022.

 

Merkitään, että asian käsittelyn yhteydessä annetaan kaupunginhallitukselle katsaus Ukrainan kriisin aiheuttamasta varautumisesta.  

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

 

Liitteet

9

2367/2022 Kuopion valmiussuunnitelman yleinen osa 2022

 

10

2367/2022 LIITE 1 Valmiuslain (1552/2011) velvoitteet kunnan toimintaan

 

11

2367/2022 LIITE 2 Johtokeskuksen toimintakaavio (sisältää salaista tietoa JulkL 24.1 § 8 kohta)

 

12

2367/2022 LIITE 3 Käsitteitä ja määritelmiä

 

13

2367/2022 LIITE 4 Luettelo Kuopion kaupungin merkittävimmistä riskikohteista (sisältää salaista tietoa JulkL 24.1 § 8 kohta)

 

14

2367/2022 LIITE 5 Johtokeskuksen toiminnan käynnistäminen (sisältää salaista tietoa JulkL 24.1 § 8 kohta)

 

15

2367/2022 LIITE 6 Kunnan vesihuollon tehtävät

 

16

2367/2022 LIITE 7 Kunnan jätehuoltotehtävien johtamisvastuut Kuopiossa

 

17

2367/2022 LIITE 8 Kuopion kaupungin väestömäärät suunnittelualueittain (sisältää salaista tietoa JulkL 24.1 § 8 kohta)

 

18

2367/2022 LIITE 9 Kuopion kaupungin riskiarvio (sisältää salaista tietoa JulkL 24.1 § 8 kohta)

 

19

2367/2022 LIITE 10 Kaikissa tilanteissa turvattavat avaintoiminnot (sisältää salaista tietoa JulkL 24.1 § 8 kohta)

 

                                                          Liitteet jaetaan sähköisesti.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Miikka Oravainen

puh. +358 44 718 5630

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn valmiussuunnitelman yleisen osan.

 

 

Päätös                                              Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtajat Jari Kyllönen sekä Jari Saarinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa