Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.03.2022/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 68

Asianro 11557/02.05.01.00/2021

 

 

Tukeva-säätiön avustuspyyntö

 

 

 

Tukeva-säätiö sr (jatkossa Tukeva) on toiminut Pohjois-Savossa vuodesta 2008 saakka tuottaen valmennuspalveluita työttömille ja vajaakuntoisille sekä edistänyt ympäristö- ja kiertotalousasioita. Säätiön perustajat ovat Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Savon koulutuskuntayhtymä. Säätiön toiminnassa on vuosittain yli 800 valmentautujaa, joista lähes puolet on alle 30-vuotiaita nuoria. Tukeva myös tarjoaa neljässä toimipisteessä (Kuopio, Siilinjärvi, Leppävirta & Varkaus) yli 100 henkilölle työtä valmennuspalveluissa sekä palkkatuetuissa työsuhteissa. Tukeva-säätiö ei jaa voittoa tai osinkoja, vaan käyttää kaiken tuoton työllistämistoimintaansa ja sitä kautta yhteiskuntavastuullisuuden edistämiseen.

 

Tukeva tuottaa valmennuspalveluina Kuopion kaupungille ja Siilinjärven kunnalle pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta. Savon koulutuskuntayhtymälle tuotettavien palveluiden osuus on tällä hetkellä hyvin vähäinen. Edellä mainittujen palveluiden lisäksi Tukeva tuottaa mm. ammatillista kuntoutusta ja Nuotti valmennusta Kelalle sekä nuorten yksilöllistä tukea Kuopion ohjaamolle. Tukevalla on myös omia työllisyyshankkeita, joissa pääpalvelun muodostaa työhönvalmennus.

 

Tukeva on hakenut avustusta 30.11.2021 päivätyllä hakemuksella (liite) säätiön peruspääoman rahoittajilta yhteensä 60 000 euroa taloudellisen tilanteen heikkenemisen johdosta. COVID19 –pandemia on vaikuttanut viimeisen kahden vuoden aikana Tukevan toimintaan merkittävästi vähentäen erityisesti vuoden 2020 toimintatuottoja. Lisäksi vuoden 2021 asiakasohjauksessa on ollut kausivaihtelua, mikä puolestaan on heikentänyt Tukevan maksuvalmiutta. Tukevan avustuspyyntö on kohdennettu perustajäsenille säädepääoman suhteessa siten, että Kuopion kaupungin osuus olisi 40 000 euroa, Siilinjärven kunnan 10 000 euroa ja Savon koulutuskuntayhtymän 10 000 euroa. Tukevan tilannetta ja avustuspyynnön taustaa on selvitelty tapaamisissa yhdessä Tukevan sekä sen perustajajäsenten edustajien kanssa. Yhteenveto tästä selvittelytyöstä on liitteenä.

 

Selvittelytyön kuluessa on käynyt selväksi, että Tukevan avustustarve toiminnan turvaamiseksi ja maksuvalmiuden säilyttämiseksi toimintaympäristön muuttuessa on ilmeinen. Tukevalla on tehty toimia toimintakustannusten pienentämiseksi. Nämä toimet auttavat Tukevaa tilanteen hallinnassa, mutta ne eivät yksin riitä toiminnan turvaamiseksi. Perustajajäsenten edustajat ovat olleet yksimielisiä siitä, että Tukevaa tulee tukea käsillä olevassa toimintaympäristön merkittävässä muutoksessa. Avustamisen tulee kuitenkin olla kertaluonteinen toimi, jolla tuetaan erityisesti siirtymää hyvinvointialuevetoiseen palveluiden hankintaan. Vuoden 2022 aikana tulee Tukevan toimintamahdollisuudet selvittää perusteellisesti ja tehdä realistiset suunnitelmat toiminnan jatkosta.

 

Tukevan kaltaisten välityömarkkinatoimijoiden tulevaisuuden suunnittelua hankaloittaa merkittävästi tulevat toimintaympäristön muutokset, jotka jatkunevat näillä näkymin vuosia eteenpäin. Hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alusta ja kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyvät niiden vastuulle. Näin ollen pääosa Tukevankin valmennuspalveluiden ostoista tulee riippuvaiseksi hyvinvointialueen toiminnasta, eikä säätiön perustajajäsenillä ole mahdollisuutta vaikuttaa ko. palveluiden hankintaan Tukevalta. Tukevan tilanteen tekee siirtymävaiheessa erityisen hankalaksi se, että neuvottelut hyvinvointialueen kanssa voidaan käynnistää vasta sitten, kun aluehallinto on valittu ja päätökset käytettävissä olevista ostopalvelumäärärahoista on hyvinvointialueella tehty. Tukeva joutunee siis elämään pitkälle kuluvaan vuoteen epävarmuudessa ja varautuminen tulevaan on haasteellista.

 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt useita merkittäviä työllisyyspalveluiden uudistuksia. Suurin näistä on TE-2024 uudistus, jonka tavoitteena olisi siirtää pääosa nykyisistä TE-palveluista kuntien vastuulle vuoden 2024 lopussa. Tässä uudistuksessa haetaan ennen kaikkea tehokkuutta työttömien palveluprosessin alkuvaiheeseen ja sitä kautta työttömien nopeaa työllistymistä. Osa uudistusta olisi myös ns. kannusta rahoitusmalli, jossa kuntien vastuuta työttömyysturvakustannuksista aikaistettaisiin ja laajennettaisiin. Samalla työttömyysturvan rahoitusvastuun ja työttömien aktivoinnin / palveluihin osallistumisen välinen kytkös poistuisi.

 

TE2024 uudistusta on valmisteltu pitkälti viranomaistoiminnan ja kuntien rahoitusroolin näkökulmasta. Vaikutukset välityömarkkinoihin ja Tukevan kaltaisiin toimijoihin on jätetty vähälle huomiolle. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kunnille ei olisi syntymässä kannustimia huolehtia nykyisen kaltaisten välityömarkkinoiden säilymisestä. Jos uudistus toteutuu kaavaillulla tavalla, tullee kolmannen sektorin rooli työllisyyspalvelujen tuottajana tai työllistäjänä vääjäämättä vähenemään. Näin ollen Tukevankin tulisi jatkossa löytää hyvinvointialueen yhteistyön rinnalle uudenlaisia palvelumarkkinoita ja rahoituslähteitä.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Liitteet

20

11557/2021 Tukeva-säätiön avustuspyyntö

 

21

11557/2021 Yhteenveto Tukeva-säätiön tilanneselvityksestä

 

22

11557/2021 Eriävä mielipide Mika Wallius

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pirjo Oksanen

puh. +358 44 718 1711

Marja-Leena Martikainen

puh. +358 44 718 2153

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus myöntää Tukeva-säätiölle toiminta-avustusta kertaluonteisena tukena 40 000 euroa. Avustuksen maksaminen edellyttää, että Siilinjärven kunta ja Savon koulutuskuntayhtymä tekevät asiasta osaltaan myönteisen päätöksen. Avustus maksetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista.

 

 

Päätös                                              Keskustelun kuluessa jäsen Mika Wallius esitti, että kaupunki myöntää Tukeva-säätiölle toiminta-avustusta 20 000 euroa. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen.  

 

Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että jäsen Mika Wallius jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Perustelut liitteenä 22.

 

Merkittiin, että markkinointijohtaja Kirsi Soininen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa