Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 81

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 81

Asianro 10731/00.01.02.00/2021

 

 

Kuopion strategia vuoteen 2030 - tilannekatsaus strategian päivittämiseen

 

 

Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Strategia ja kehittäminen

 

 

                                                          Kuopion strategia kertoo kaupungin halutun tulevaisuuden kuvan ja päämäärät. Strategia toimii johtamisen välineenä, ohjaa pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua ja luo punaisen langan suunnitelmalliselle kehittämiselle.

 

Strategiaa ja yhteisiä suuntaviivoja tarvitaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös kuntalaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa on oltava voimassa oleva kuntastrategia ja se on tarkistettava vähintään kerran valtuustokaudessa. Kuopion nykyinen strategia on uudistettu vuonna 2017.

 

Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategiassa tulee päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista muutoksista. Strategian toteutumista tulee myös arvioida ja seurata.

 

Kuopion strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia vaan kaupunkiyhteisön strategia, sillä strategian toteuttamisessa Kuopion kaupunki on yksi toimija muiden rinnalla. Keskeisiä kumppaneita strategian toteuttamisessa ovat yritykset, järjestöt ja yhteisöt sekä kuntalaiset.

 

Kuopion strategiaa on päivitetty vuosien 2021 ja 2022 aikana. Strategian valmisteluun ovat osallistuneet kaupungin päättäjät sekä johto. Laadintaan ovat eri vaiheissa osallistuneet myös henkilöstö, kuntalaiset, elinkeinoelämän edustajat sekä muut sidosryhmät. Strategiaprosessi on haluttu pitää mahdollisimman avoimena ja osallistavana, vaikka valmisteluun on vallinnut covid-19 pandemia tuonut omat haasteensa. Strategiaa haastaa jatkuvasi muuttuva toimintaympäristö, megatrendit, mutta myös ennalta arvaamattomat ”villit kortit”. Siksi strategiatyö tulee nähdä jatkuvana toimintana ja tarvittaessa strategiaa tulee uudelleensuunnata ja muuttaa kesken valtuustokauden.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

 

 

Liitteet

6

10731/2021 Kuopio 2030 uusi strategia luonnos 15.3.2022 (versio 7 ppt)

 

7

10731/2021 Kuopio 2030 uusi strategia tekstiluonnos 15.3.2022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh. +358 44 718 2132

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus keskustelee ja linjaa Kuopion strategian jatkovalmistelua. Tavoitteena on, että valtuusto päättäisi strategiasta 9.5.2022 kokouksessa.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa