Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.03.2022/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 47

Asianro 1862/08.00.00/2022

 

 

Nopeusrajoitusmuutokset Kolmisopentiellä sekä Vitostiellä Nurmirannantien ja Ratarinteenkadun liittymissä

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Yleistä                                         Kaupunkirakennelautakunta päättää hallintosäännön mukaan nopeusrajoitusten muutoksista.

 

Selostus ja perustelut                 Tieliikennelaki muuttui 1.6.2020. Sen myötä tasossa risteäviä suojateitä voidaan merkitä vain, jos nopeusrajoitus on enintään 50 km/h (Valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä 379/2020, 36§). Tämän ylittävillä nopeusrajoituksilla voidaan suojatien sijaan käyttää muita jalankulkijan tienylitystä helpottavia rakenteita (esim. saarekkeellinen ylityskohta ilman suojatietä). Valo-ohjattuun liittymään suojatie voidaan poikkeuksellisesti merkitä myös, jos nopeusrajoitus on 60 km/h.

 

Liikennesuunnittelussa on käyty läpi keskustan keskeisiltä alueilta (ei sisällä maaseutukaupunginosia) osuuksia, joilla nopeusrajoitus on 60 km/h ja tarkasteltu onko ko. katuosuuksilla suojateitä. Kohteita löytyi yhteensä neljä kappaletta, joista kolmeen esitetään pistemäistä nopeusrajoituksen muutosta. Yhteen kohteeseen (Päivärannantie, Tikkalansaaren kohta) esitetään suojatien poistoa sen vähäisen käytön vuoksi.

 

Kolmisopentie, rekkaterminaalin kohta

 

Kolmisopentie on kokoojakatu, jolla on tällä hetkellä voimassa pääosin nopeusrajoitus 60 km/h. Kolmisopentiellä rekkaterminaalin kohdalla on linja-autopysäkki ja sen vuoksi suojatie. Ko. suojatie on myös ainoa ylityspaikka ko. kiinteistöltä Kolmisopentiellä kulkevalle erilliselle jalankulku- ja pyöräilyväylälle. Rekkaterminaalin alueella toimii mm. Savon ammattiopiston kuljetusalan koulutusyksikkö. Rekkaterminaalin alueelle on useampia tonttiliittymiä suojatien molemmin puolin n. 140…200 metrin etäisyydellä.

 

Suojatie Kolmisopentien ylitse on tarpeen säilyttää. Ko. kohdalla ei ole liikenteellisesti tarvetta liikennevaloille. Ylityskohta halutaan säilyttää suojatieylityksenä, koska suojatieltä on ammattiopistolle suuntautuvaa jalankulku- ja pyöräliikennettä sekä liikenneturvallisuussyistä, koska ko. alueella liikkuu paljon raskasta liikennettä ja ajonopeus vaikuttaa mm. pysähtymismatkaan. Sen vuoksi nopeusrajoitus alennetaan ko. kohdalla 50 km/h liitekartan mukaisesti.

 

Joukkoliikenteen ajoaika pitenee hieman nopeusrajoituksen muutoksen myötä ko. kohdalla.

 

Poliisilla ei ole huomauttamista nopeusrajoituksen muutokseen.

 


 

Vitonen, Nurmirannantien ja Ratarinteenkadun liittymäalueet 

 

Vitostie on pääväylä, joka toimii moottoritien rinnakkaistienä ja se on osin erikoiskuljetusreittiä. Vitostiellä on pääosin voimassa nopeusrajoitus 60 km/h. Kyseessä on vanha maantie. Nopeusrajoituksen alentaminen laajemmin edellyttäisi rakenteellisia muutoksia, jotta ympäristö tukisi nopeusrajoitusta. Tällaiseen työhön ei ole tässä vaiheessa resursseja.

 

Nurmirannantien kohdalla on linja-autopysäkit risteyksen molemmin puolin Vitostiellä. Suojatie halutaan säilyttää kyseisellä kohdalla, mutta siihen ei ole liikenteellisesti tarvetta rakentaa liikennevaloja. Tämän vuoksi liittymän kohdalla nopeusrajoitusta alennetaan pistemäisesti 50 km/h liitekartan mukaisesti.

 

Ratarinteenkadun kohdalla on linja-autopysäkit risteyksen molemmin puolin Vitostien puolella. Suojatie halutaan säilyttää kyseisellä kohdalla, mutta siihen ei ole liikenteellisesti tarvetta rakentaa liikennevaloja. Tämän vuoksi liittymän kohdalla nopeusrajoitusta alennetaan pistemäisesti 50 km/h liitekartan mukaisesti.

 

Poliisilla ei ole huomauttamista nopeusrajoituksen muutoksiin.

 

Päivärannantie, Tikkalansaari

 

Päivärannantiellä Tikkalansaaren kohdalla on yksi yksittäinen suojatie, jolla ei ole paljoa ylitystarvetta eikä siihen ei ole liikenteellisesti tarvetta rakentaa liikennevaloja. Ko. kohdalla säilytetään nykyinen 60 km/h nopeusrajoitus, mutta tämä edellyttää ”suojatie” -liikennemerkkien sekä ajoratamerkintöjen poistamista. Olemassa oleva saareke säilytetään, helpottamaan Päivärannantien ylitystä, mikäli siihen on tarvetta.

 

Poliisilla ei ollut huomauttamista asiaan.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Päätöksellä on positiiviset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön, koska nopeusrajoitusten alentaminen parantaa liikenneturvallisuutta (mm. koulu- ja päiväkotimatkojen osalta) ja vaikuttaa siten terveyteen (onnettomuuskustannukset) helpottaen jalankulkua ja pyöräilyä sekä vähentää pienissä määrin melua.

 

Uusien merkkien asettamisesta aiheutuu kaupungille liikennemerkkien investointikustannuksia

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa liitekartan mukaisesti:

·        Kolmisopentielle 50 km/h rekkaterminaalin kohdalle

·        Vitostielle Nurmirannantien kohdalle 50 km/h

·        Vitostielle Ratarinteenkadun kohdalle 50 km/h

·        Päivärannantiellä Tikkalansaaren kohdalla nopeusrajoitus pidetään ennallaan ja suojatie poistetaan ko. kohdalta.

 

 

Liitteet

3

1862/2022 Kolmisopentie, Nurmirannantie ja Ratarinteenkatu

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Hanna Myllynen

puh. +358 44 718 5333

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa