Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.03.2022/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  5256/2020 Lehtoniemi

 

 

§ 48

Asianro 5256/10.03.01.01/2020

 

 

Nopeusrajoitusten muutokset Saaristokadulla välillä Kaivannonlahdenkatu - Lehtoniementie sekä Lehtoniementie - Keilankannan sillan eteläpuoli, Keilankannan alueella sekä Matkusniemenkadulla

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

                                                   

Yleistä                                         Kaupunkirakennelautakunta päättää hallintosäännön mukaisesti nopeusrajoitusten muutoksista.

 

Aloitteet ja palautteet                Kuopion kaupungille on tehty aloite, jossa esitetään Lehtoniementielle välille Matkusniemenkatu - Saaristokadun/Lehtoniementien liikenneympyrä joko hidasteita tai 30 km/h nopeusrajoitusta, tai jopa molemmat toimenpiteet. Aloitteessa todetaan, että monet koululaiset ylittävät ko. kadun neljästä eri kohdasta ja ”läheltä piti” tapauksia on ollut.

 

Keilankannan alueen nopeusrajoituksen madaltaminen on tullut esille myös liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä.

 

Palautepalvelun kautta on annettu myös palautetta siitä, että liikenne Saaristokadulla on vilkasta ja nopeusrajoitus on liian korkea Kaivannonlahdenkadun liikenneympyrästä lähtien kohti Keilankannan aluetta. Palautteessa esitetään nopeusrajoitusta 40 km/h. Palautteessa toivotaan nopeusrajoituksen ulottumista Keilankannan kanavan toisen puolelle.

 

Lisäksi on tullut palautteita, joissa on toivottu alempaa nopeusrajoitusta tai hidasteita Matkusniemenkadulle.

 

Myös Lehtoniementieltä Kanavaharjunkadun kohdalla olevasta suojatieylityksestä on tullut ajoittain palautetta, että siinä on huonot näkemät, osin kasvillisuuden vuoksi.

 

Selostus ja perustelut                 Saaristokatu on pääkatu, jolla kulkee joukkoliikennettä. Saaristokadulla on osin voimassa nopeusrajoitus 50 km/h. Pölhöstä Kaivannonlahdelle on voimassa nopeusrajoitus 40 km/h.

 

Saaristokadulla välillä Kaivannonlahdenkatu - Lehtoniementie on yhteensä kolme tonttikadun liittymää sekä yksi saarekkeellinen suojatie Saaristokadun ylitse. Muutoin ko. osuudella ei ole Saaristokadun ylittäviä suojateitä muualla kuin Kaivannonlahdenkadun sekä Lehtoniementien liikenneympyröiden yhteydessä. Saaristokadun varteen on tullut lisää asumista ja liikennemäärät tonttikaduilta ovat kasvaneet. Ko. osuudella hieman Kurikkakadusta pohjoiseen geometrialtaan hankala mutka, jossa on sattunut ulosajoja liukkaassa kelissä.

 

Lehtoniementien ylittävät suojatiet on toteutettu keskisaarekkein välillä Saaristokatu/Lehtoniementien liikenneympyrä - Matkusniemenkatu. Ko. osuuden suojateiden turvallisuudesta on tullut aiemminkin palautteita. Palautteiden myötä Matkusniemenkadun kohdalla oleville suojateille on lisätty heijastinpinnat suojatie- liikennemerkkien yhteyteen, jotta ne olisivat paremmin havaittavissa. Saaristokadun/Lehtoniementien liikenneympyrästä etelään ollaan ympäristössä, jossa on useampia katuliittymiä ja suojateitä lyhyellä matkaa, esim. Lehtoniementien ja Matkusniemenkadun risteysväli on vain n. 100 m. Ko. osuudella nopeusrajoitus on tällä hetkellä 50 km/h.

 

Saaristokadulla ja Lehtoniementiellä kulkee joukkoliikennettä. Joukkoliikennereiteillä ei hidasteita pidetä ensisijaisena vaihtoehtona, koska ne voivat aiheuttaa melua ja tärinää sekä näin ollen vaikuttaa sekä matkustusmukavuuteen että asumisviihtyvyyteen, mikäli hidasteet sijaitsevat lähellä asuinrakennuksia.

 

Matkusniemenkadulla Leinonkatuun saakka, Keilantorilla ja Lehtoniementiellä on tällä hetkellä voimassa nopeusrajoitus 40 km/h. Matkusniemenkatu on luokiteltu asuntokaduksi. Matkusniemenkadulla Keilantorin ja Keilankannaksen välillä kadun pituuskaltevuus on n. 7 %, joten hidasteiden toteutus on Keilantorin ja Keilankannaksen välille hankalaa, koska se aiheuttaa ongelmia etenkin raskaalle liikenteelle. Kadulla on korotettuja liittymiä Kipparinkadun ja Talaskujan kohdalla. Ko. liittymissä kadun pituuskaltevuus on sallinut korotettujen liittymien toteutuksen. Kadun varressa sijaitsee Eino Leinon puiston lähiliikuntapaikka ja muita vapaa-ajan palveluita.

 

Keilantori on vain n. 100 metriä pitkä katu, jonka kautta liikennöidään koululle sekä kaupan kiinteistölle. Kadun varressa sijaitsevat myös linja-autopysäkit. Keilankannan alueella joukkoliikenne käyttää Matkusniemenkatu - Keilantori - Lehtoniementien katuosuuksia. Joukkoliikennereiteillä ei hidasteita pidetä ensisijaisena vaihtoehtona, kuten jo aiemmin on todettu.

 

Lehtoniementieltä on mitattu ajonopeuksia muutamista kohdista eri vuosina. Nopeusmittauksien perusteella ajonopeudet Lehtoniementiellä Keilankannaksen alueella ovat keskimäärin 35…42 km/h (V85 (eli nopeus, jonka 85 % ajoneuvoista alittaa) 40…51 km/h). Vertailuna Lehtoniementiellä Vanhankallionkadun kohdalla (sijaitsee Keilankannan sillasta n. 500 metriä etelään) keskinopeus oli 50 km/h (V85 oli 55 km/h). Matkusniemenkadulla ajonopeus on ollut keskimäärin 26 km/h (V85 (eli nopeus, jonka 85 % ajoneuvoista alittaa) 33 km/h)). Ajonopeudet ovat mittaustuloksien perusteella pääosin maltillisia voimassa olevaan nopeusrajoitukseen verrattuna.

 

 

 

Saaristokadun ja Keilankannan ympäristö on sellainen, että nopeusrajoituksen alentaminen on tarpeen:

         Saaristokatu välillä Kaivannonlahdenkatu - Lehtoniementie katuosuus on n. 900 metriä pitkä. Kadun varteen on lisääntynyt rakennuskanta ja liikenne tonttikaduilta näin ollen lisääntynyt. Ko. osuudella on yksi Saaristokadun ylittävä saarekkeellinen suojatie.

         Lehtoniementie välillä Saaristokatu/Lehtoniementien liikenneympyrä - Matkusniemenkatu on vain n. 100 m pitkä ja ko. osuudella on useampi Saaristokadun ylittävä suojatie. Keilankannan sillan kohdalla yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on erotettu reunakivellä ajoradasta.

         Keilantori on lyhyt n. 100 m pitkä katuosuus, jolla on joukkoliikennettä sekä kaupan ja koulun kiinteistölle suuntautuvaa liikennettä.

         Matkusniemenkadulla välillä Saaristokatu - Keilantori on mm. pysäköintipaikkoja kadun varressa sekä joukkoliikennettä. Katuosuus on myös varsin lyhyt, vain n. 70 m. Keilantorista länteen on korotettuja liittymäalueita sekä kadun varressa on Eino Leinon puisto.

         Lehtoniementiellä Saaristokadun ja Kanavaharjunkadun liittymäväli on vain n. 60 m. Kanavaharjunkadun kohdalla olevasta suojatieylityksestä on osin huonot näkemät.

Saaristokadulla välillä Kaivannonlahdenkatu - Lehtoniementie nykyinen nopeusrajoitus on 50 km/h. Ko. osuudelle esitetään uudeksi nopeusrajoitukseksi 40 km/h. Matalammat ajonopeudet vähentävät meluhaittoja, joka parantaa myös asumisviihtyvyyttä Saaristokadun varressa. Lisäksi nopeusrajoitukset ovat selkeämmät Saaristokadulla, kun aiempi 40 km/h Pölhöstä Kaivannonlahdenkadulta jatkuu Keilankannan alueelle saakka.

 

Keilankannan alueella voisi toimia pistemäinen nopeusrajoitus 30 km/h. Pistemäistä 30 km/h nopeusrajoitusta on kokeiltu aiemmin Pirtin koulun ympäristössä sekä Julkulassa. Ko. kohteissa on mitattu muutamana eri ajankohtana nopeuksia.

 

         Pirtin koulun kohdalla, kun nopeusrajoitus oli 50 km/h, keskinopeus alueella oli n. 46 km/h (V85: 53 km/h). Kun nopeusrajoitus laskettiin 30 km/h, keskinopeus oli n. 39...41 km/h (V85: 46…49 km/h) eli nopeudet alenivat n. 5…7 km/h mittausajankohdasta riippuen.

         Julkulassa puolestaan 50 km/h nopeusrajoituksen voimassa ollessa ajettiin keskimäärin 38 km/h (V85: 48 km/h). Kun nopeusrajoitus laskettiin 30 km/h, keskinopeus oli n. 30...34 km/h (V85: 39…42 km/h) eli nopeudet alenivat n. 4…8 km/h mittausajankohdasta riippuen.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että pistemäinen nopeusrajoitus on laskenut ajonopeuksia näissä kohteissa, vaikka siltikin ko. osuuksilla ajettiin lujempaa, kuin voimassa oleva nopeusrajoitus (30 km/h) on.

 

Keilankannan alueelle on perusteltua alentaa nopeusrajoitusta:

 

         Lehtoniementie välillä Saaristokatu/Lehtoniementien liikenneympyrä- Keilankannan sillan eteläpuoli esitetään uudeksi nopeusrajoitukseksi 30 km/h, kun nykyinen nopeusrajoitus on 50 km/h. Nopeusrajoituksen alentaminen parantaisi etenkin suojateiden kohdalla liikenneturvallisuutta. Keilankannan alueella on myös asumista, joten matalammat ajonopeudet vähentävät meluhaittoja, joka parantaa myös asumisviihtyvyyttä.

         Keilantorin nopeusrajoitus on tällä hetkellä 40 km/h. Uudeksi nopeusrajoitukseksi esitetään 30 km/h. Nopeusrajoituksen alentaminen parantaa liikenneturvallisuutta lyhyellä katuosuudella koulun kohdalla sekä vähentää myös meluhaittoja.

         Nopeusrajoitus Matkusniemenkadulla on tällä hetkellä 40 km/h Leinonkatuun saakka. Matkusniemenkadun loppuosalla nopeusrajoitus on jo nykyisin 30 km/h. Matkusniemenkadun uudeksi nopeusrajoitukseksi esitetään 30 km/h välillä Lehtoniementie - Leinonkatu. Näin ollen nopeusrajoitus olisi myös yhtenäinen koko Matkusniemenkadulla. Lisäksi meluhaitat vähenevät, joka parantaa asumisviihtyvyyttä.

         Lehtoniementiellä Saaristokadun ja Kanavaharjunkadun osuudella on tällä hetkellä voimassa nopeusrajoitus 40 km/h. Uudeksi nopeusrajoitukseksi esitetään 30 km/h, joka parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

 

Joukkoliikenneyksiköltä on pyydetty lausuntoa esitettyihin nopeusrajoituksen muutoksiin. Joukkoliikenneyksikön mukaan Keilantorin ympäristössä nopeusrajoituksen muutoksesta ei ole haittaa. Saaristokadun nopeusrajoituksen muuttaminen 40 km/h pidentää joukkoliikenteen ajoaikaa.

 

Poliisilta on myös pyydetty lausunto esitettyihin nopeusrajoituksen muutoksiin. Poliisilla ei ole huomauttamista asiaan.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Päätöksellä on positiiviset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön, koska nopeusrajoitusten alentaminen parantaa liikenneturvallisuutta (mm. koulu- ja päiväkotimatkojen osalta) ja vaikuttaa siten terveyteen (onnettomuuskustannukset) helpottaen jalankulkua ja pyöräilyä sekä vähentää pienissä määrin melua. Saaristokadun nopeusrajoituksen madaltaminen pidentää joukkoliikenteen ajoaikaa.

 

Uusien merkkien asettamisesta aiheutuu kaupungille liikennemerkkien investointikustannuksia.

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa liitekartan mukaisesti:

         Saaristokatu välillä Kaivannonlahdenkatu-Lehtoniementie nykyinen nopeusrajoitus 50 km/h madalletaan 40 km/h.

         Lehtoniementiellä nopeusrajoitus välillä Saaristokatu/Lehtoniementien liikenneympyrä - Keilankannan sillan eteläpuolen nykyinen nopeusrajoitus 50 km/h madalletaan 30 km/h.

         Matkusniemenkadun nykyinen 40 km/h nopeusrajoitus välillä Lehtoniementie - Leinonkatu madalletaan 30 km/h.

         Keilantorin nopeusrajoitus nykyinen nopeusrajoitus 40 km/h madalletaan 30 km/h.

         Lehtoniementiellä Saaristokadun ja Kanavaharjunkadun välillä nopeusrajoitus nykyinen nopeusrajoitus 40 km/h madalletaan 30 km/h.

 

 

Liitteet

4

5256/2020 Lehtoniemi

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Hanna Myllynen

puh. +358 44 718 5333

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa