Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 95

Asianro 2977/02.05.01.01/2022

 

 

Jatkorahoituksen hakeminen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen (ONE-hanke) toteuttamiseksi ja vakiinnuttamiseksi

 

 

Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen
Työllisyyspalvelu

 

 

                                                          Kuopiossa on järjestetty TEM:n erityisvaltionavustuksen turvin maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluja (ONE-hanke) 10/2020 lähtien. Nykyinen rahoitus on myönnetty ajalle 1.9.2021-31.8.2022, sillä maakuntien keskuskaupungeille myönnetään ko. rahoitusta vuodeksi kerrallaan. Jatkorahoitushaku on parhaillaan käynnissä ja päättyy 8.4.2022. TEM:n tavoitteena on koota valtakunnallinen pysyvä toimijaverkosto tuottamaan maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluja. Ohjaus- ja neuvontapalvelut ollaan myös lisäämässä kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi vuonna 2024 uudistuvaan kotoutumislainsäädäntöön.

 

Kuopion työllisyyspalvelun hallinnoiman ONE-hankkeen tavoitteena on ollut koota yhteen pirstaleisina näyttäytyviä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluja erityisesti työllistymistä ja kotoutumista edistäväksi kokonaispalveluksi, kehittää niiden sisältöjä kohderyhmän tarpeita paremmin vastaaviksi sekä koordinoida maakunnallista keskustelua, palveluita ja kehittämistyötä.  Kuopiossa on myös osana ko. palveluita etsivää maahanmuuttajatyötä sekä neuvontaa vapaa-ajan aktiviteettien erilaisista mahdollisuuksista.

 

Kuopiossa asuu reilu 5 000 vieraskielistä asukasta. Suurimmat kansalliset ryhmät ovat venäläiset, virolaiset ja syyrialaiset. Maahanmuuttajien tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarve on ollut Kuopiossa kasvussa ja asiakkaat ovat löytäneet palveluihin hyvin. Erityisen onnistuneina palveluina ovat näyttäytyneet etsivä maahanmuuttajatyö ja jalkautuvat palvelut. Tarkoituksena on jatkossa laajentaa jalkautuvaa työtä mm. oppilaitosten kampuksille, jotta kansainvälisiä opiskelijoita voidaan tavoittaa paremmin ja mm. löytää heille harjoittelu- ja työmahdollisuuksia sekä keinoja jäädä Suomeen pysyvästi. Nopeasti muuttunut maailmantilanne tulee omalta osaltaan kasvattamaan Suomeen tulijoiden määrää ja haastamaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarjontaa niin Pohjois-Savossa kuin Kuopion seudulla. Palveluiden kysynnän kasvuun pyritään ohjaus- ja neuvontapalveluissa vastaamaan rekrytoimalla venäjänkielinen maahanmuutto-ohjaaja.

 

Kuopio varautuu tarjoamaan jatkossakin maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita myös Siilinjärvellä asuville maahanmuuttajille. Ensimmäisen vuoden kokemukset ko. yhteistyöstä ovat positiiviset.  Keskustelut yhteistyön jatkosta ovat käynnissä ja asiaan liittyvät päätökset asiasta saadaan 4/2022. Tuotettavien palveluiden sisällöistä ja niiden tuottamiseen liittyvistä korvauksista sovitaan Siilinjärven edustajien kanssa erikseen.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 191 100 €, josta erityisavustuksen osuus on 70 % eli 133 770 € ja kuntarahoituksen osuus 57 330 €. Kuopion rahoitusosuuteen kohdennetaan 50 % maahanmuuttokoordinaattorin palkkakustannuksia sekä tilavuokria. Loppu katetaan työllisyyspalvelun käyttösuunnitelman sisältä.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että Kuopion kaupunki hakee TEM:n erityisavustusta maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden toteuttamiseksi liitteenä olevan hankesuunnitelman mukaisesti sekä valtuuttaa työllisyyspalvelujohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan hakemuksen.

 

 

Liitteet

7

2977/ 2022 Hakemus valtion erityisavustuksen saamiseksi ONE hanke

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pirjo Oksanen

puh. +358 44 718 1711

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy työllisyyspalvelujohtajan tekemän esityksen.

 

 

Päätös                                              Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa