Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

18 §

23.3.2022

 

§ 96

Asianro 2411/02.05.01.00/2022

 

 

Esitys Mieliteko-rahaston perustamisesta

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.3.2022 18 §

 

Hankejohtaja Helena Länsimies
Hyvällä mielellä Pohjois-Savo

 

 

Pohjois-Savon väestö on terveyden ja hyvinvoinnin tilaa kuvaavien indeksien avulla tarkasteltuna valtakunnallisesti sairaimpien joukossa. Erityisesti mielenterveyden ja päihteiden käytön osalta Pohjois-Savossa tilanne on erittäin huolestuttava. Väestön mielenterveyttä kuvaava ikävakioitu mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa yli 50 % korkeampi kuin maan keskiarvo. Mielenterveyteen liittyvät syyt ovat myös nousseet työikäisen väestön yleisimmäksi sairauspoissaolojen syyksi. Tämän lisäksi myös päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat sekä päihdemyönteisyys ovat yleistyneet Pohjois-Savossa.

 

Tämän epäsuotuisan kehityssuunnan kääntämiseksi Pohjois-Savossa on käynnistynyt Mieliteko-ohjelma, jonka taustalla on Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021–2030-hanke. Rahaston perustamiselle on noussut tarve, koska Mieliteko-ohjelma on jo nyt herättänyt yritysten kiinnostusta kohdentaa lahjoitusvaroja tälle laajalle ja pitkäkestoiselle mielenterveyttä edistävälle kehittämistyölle. Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021–2030 – hanke ei voi vastaanottaa tai kerätä lahjoituksia. Hankkeen rahoitusmuoto (ESR) tulkitsee lahjoitukset tuloiksi, joka vähentää suoraan tuen määrää. Myös rahoitettavat toimet on tiukasti rajattu rahoituspäätökseen. Lisäksi hankeen kaksivuotinen käynnistysvaihe rajaa hankeajan ennalta määrättyyn jaksoon (1.6.2021-31.8.2023).

 

Mieliteko-ohjelma on vastaanottanut vuonna 2021 LähiTapiolalta 5 000 € suuruisen lahjoituksen, joka on sijoitettu erilliselle tasetilille 2254, jolla ovat lahjoitusrahastojen pääomat. Rahastoa hallinnoidaan kirjanpidollisesti toimeksiannoissa. Tämä tasetili nimetään Mieliteko-rahastolle, mikäli rahasto perustetaan.

 

Vaikutusten arviointi        Liitteenä

 

Esitys                          Rahasto voi vastaanottaa ja kerätä lahjoituksia sekä myös tulevaisuudessa jakaa avustuksia koko Pohjois-Savon alueella. Rahaston varoja kohdennetaan kaupungin suunnittelemiin kohteisiin ja toimiin ja rahastosta jaetaan myöhemmin avustuksia, joiden myöntämisperusteet ja hakeminen määritetään erillisin ohjein. 

 

Rahaston myötä yrityksille avautuu koko Pohjois-Savon aluetta huomioiva maakunnallinen ja yhdenvertainen kanava toteuttaa yhteiskuntavastuuta.

 

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta puoltaa Mieliteko-rahaston perustamista ja esittää rahaston perustamista kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Liitteet

 

2411/2022 Mieliteko rahaston säännöt 23.3.2022

 

 

2411/2022 Vaikutusten arviointi

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Helena Länsimies

puh. +358 44 718 2699

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hankejohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Raija Heinonen ja Helena Länsimies poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.31.

 

 


 

 

Liitteet

8

2411/2022 Mieliteko rahaston säännöt 23.3.2022

 

9

2411/2022 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                         

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää perustaa Mieliteko-rahaston ja hyväksyy liitteenä olevat rahaston säännöt.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa