Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 20.04.2022/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 37

Asianro 3205/10.03.02.02/2022

 

 

Varkauden uusi pelastusasema

 

 

Palopäällikkö Ilpo Hartikainen
Varkauden pelastusasema

Nykyisin käytössä oleva Taipaleentiellä sijaitseva Varkauden pelastusasemarakennus on rakennettu vuonna 1956 ja laajennettu sekä osittain peruskorjattu vuonna 1989. Rakennuksessa on vakavia sisäilmaongelmia, minkä vuoksi henkilöstön valmius-, tauko-, keittiö-, sosiaali-, ja liikuntatilat sijaitsevat tontille sijoitetuissa väliaikaistiloissa. Henkilöstön oireilut jatkuvat osin edelleen käytettäessä vanhoja tiloja. Väliaikaiset väistötilat ovat olleet käytössä elokuusta 2017 saakka. Osa toimisto- ja huoltotiloista sekä kalustotilat kokonaisuudessaan ovat edelleen käytössä vanhassa rakennuksessa.

Pelastusaseman hankesuunnitelma käynnistettiin kesällä 2019 ja hankesuunnitelma on hyväksytty aluepelastuslautakunnassa 7.10.2020. Aluepelastuslautakunta hyväksyi 7.10.2020 pelastuslaitoksen osuudeksi enintään 5,1-5,2 M€ kustannustason. Lisäksi aluepelastuslautakunta totesi, että rakentamisesta aiheutuvat väistötilojen (miehistö- ja kalustotilat) kustannukset ja nykyisen paloasemarakennuksen purkamismenot eivät kuulu uuden rakennuksen hankintamenoiksi eikä vuokrakuluihin. Hankesuunnitteluvaiheessa käsittelyssä olivat pelastusaseman sijoituspaikkavaihtoehdot nykyisen tontin ja uuden rakentamattoman tontin välillä sekä hankkeen tilaohjelma ja kustannustaso. Varkauden kaupunginvaltuuston päätöksellä 12/21 sijoituspaikaksi valittiin rakentamaton tontti Heinäpellonkadulla.

Rakennuksen tulevia käyttäjiä ovat Pohjois-Savon pelastuslaitos (pelastustoimi ja ensihoito), Stora Enson sopimuspalokunta sekä Varkauden nuorisopalokunta.

Varkauden hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen Pohjois-Savoon on valmistunut neljä uutta pelastusasemaa, joista saatuja oppeja on hyödynnetty myös Varkauden aseman toteutussuunnittelussa. Suunnittelussa on otettu huomioon mm.  pandemiaan ja poikkeusoloihin varautumista.

Uusien toteutussuunnitelmaluonnosten perusteella 4.4.2022 laaditun laskentamuistion tavoitehinta-arvio koko rakennushankkeelle on 8 664 000 € - 88 000 € (käyttäjän hankinnat) (alv 0%) = 8 576 000 €.

Palosuojelurahasto on myöntänyt 11.4.2022 Varkauden uuden pelastusaseman rakentamisen avustusta 210 000 €, joka vähennetään pelastuslaitoksen pelastustoimen osuudesta.

Pelastuslaitoksen pelastustoimen osuus pelastusaseman kokonaiskustannuksista on n. 58 %.

8 576 000 x 0,58 = 4 974 080 € - 210 000 € = 4 764 080 €.

Pelastuslaitoksen (pelastustoimi + ensihoito) osuus kokonaiskustannuksista on n. 78 %.

(8 576 000 x 0,78) – 210 000 = 6 479 280 €

Pelastusasemahanke etenee aluepelastuslautakunnan hyväksynnän jälkeen urakkatarjouspyyntövaiheeseen. Tarjouspyyntövaiheessa selviää hankkeen todellinen kustannustaso. Tavoitehinta-arviossa on pyritty ennakoimaan mm. maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuva paine kustannustason nousuun. Tavoite on, että rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta 2022 ja rakennus otetaan käyttöön vuoden 2024 alkupuoliskolla.

 

 

 

Esitys                                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä Varkauden uuden pelastusaseman etenemisen urakkatarjouspyyntövaiheeseen ja lähettää pelastusasemahankkeen hyväksyttäväksi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Pelastuslaitoksen käyttäjäkohtainen osuus kustannuksista tulee pysyä mahdollisimman lähellä aiemmin hyväksyttyä 5,1-5,2 M€ kustannustasoa.

 

Liitteet

1

Päätös Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 07.10.2020

 

2

Kustannusten perustelut

 

Viiteaineisto

3

Varkauden paloasema - L2 Laskentamuistio 4.4.2022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ilpo Hartikainen

puh. +358 44 718 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä Varkauden uuden pelastusaseman etenemisen urakkatarjouspyyntövaiheeseen ja lähettää pelastusasemahankkeen hyväksyttäväksi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Pelastuslaitoksen käyttäjäkohtainen osuus kustannuksista tulee pysyä mahdollisimman lähellä aiemmin hyväksyttyä 5,1-5,2 M€ kustannustasoa.

 

 

Päätös                                              Asian käsittelyn aikana pelastusjohtaja Jukka Koponen muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä Varkauden uuden pelastusaseman etenemisen urakkatarjouspyyntövaiheeseen ja lähettää pelastusasemahankkeen hyväksyttäväksi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Pelastuslaitoksen käyttäjäkohtainen osuus kustannuksista tulee pysyä mahdollisimman lähellä aiemmin hyväksyttyä 5,1-5,2 M€ kustannustasoa. Esityksenmukainen hanke edellyttää Stora Enson sopimuspalokunnan hyväksyntää.

 

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että palopäällikkö Ilpo Hartikainen, Varkauden kaupungin tekninen johtaja Arto Lehtonen ja Varkauden kaupungin rakennusinsinööri Jussi Kuokkanen liittyivät kokoukseen asian käsittelyn ajaksi klo 16.40-17.25.

 

Pöytäkirjan liitteeksi lisätään kokouksessa esitelty aineisto Varkauden pelastusasemahankkeesta.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa