Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

33 §

27.4.2022

 

§ 143

Asianro 2958/02.05.01.00/2022

 

 

Yhteistyösopimus 2023-2025 / ANTI -Contemporary Art Festival yhdistys ry

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 27.4.2022 33 §

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

ANTI – Contemporary Art Festival on Kuopiossa järjestettävä kansainvälisesti tunnettu ja kansainvälinen nykytaiteen festivaali, joka keskittyy julkisiin tiloihin tehtyihin paikkasidonnaisiin teoksiin. ANTI-festivaalilla esitetään nykyhetken mielenkiintoisimpien ja innovatiivisimpien taiteilijoiden live art -, ääni-, kuvapohjaisia sekä tekstiin perustuvia teoksia. Tapahtuma on yleisölle ilmainen festivaali, joka tarjoaa ainutlaatuisen kohtaamispaikan taiteilijoille ja yleisölle, jotka ovat kiinnostuneita arkipäivän tiloja luovasta ja muokkaavasta taiteesta. ANTI-festivaalin toiminta on kynnyksetöntä, yhteisöllisyyttä edistävää sekä saavutettavaa ja se tarjoaa päihteettömän vaihtoehdon vapaa-ajan viettoon. 

 

ANTI-festivaalin tuottaa kuopiolainen ANTI – Contemporary Art Festival yhdistys ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nykytaidetta, kulttuuria sekä taiteilijoiden ja taidetapahtumien kansainvälistymistä ja taiteen tekemisen mahdollisuuksia ympärivuotisesti.

 

Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa Kuopion strategian mukaisesti, saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä tukea elinvoimaista kaupunkikulttuuria ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja kulttuurista osallisuutta. Monivuotinen yhteistyösopimus puolestaan vahvistaa ANTI-festivaalin tuotantosuunnittelua pitkäjänteisesti, mahdollistaa tapahtuman kehittämisen ympärivuotiseksi toiminnaksi ja antaa tukevan ja uskottavan pohjan haettaessa rahoitusta muista lähteistä (kansalliset ja kansainväliset).  

 

Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön seuraavien yhteisten tavoitteiden edistämiseksi: Kuopio on kansainvälinen, vetovoimainen, osaamiseen perustuva kulttuurikaupunki. ANTI-festivaali on yksi Suomen ja maailman merkittävimmistä paikkasidonnaisen nykytaiteen festivaaleista. Kaupunki sitoutuu tukemaan sopimuskumppania taloudellisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Erillisten kehittämishankkeiden (mm. EU-hankkeiden) yhteistyötuesta sovitaan erikseen.

 

Kuntien kulttuuritoimintalaki velvoittaa kaupunkia edistämään kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen sekä vahvistamaan hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja terveyttä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).

 

ANTI-festivaali toteuttaa yhteiskuntavastuuta mm. osallistamalla vuosittain Kuopion asukkaita esim. lapsia ja nuoria, maahanmuuttajia sekä muita erityisryhmiä erilaisiin taideprojekteihinsa. Asukkaat pääsevät osaksi ammattitaiteilijoiden ohjaamia projekteja mm. tuottamalla sisältöjä teoksiin ja esiintymällä niissä. ANTI-festivaalin tapahtumat ovat yleisölle ilmaisia ja teokset sijoittuvat pääasiassa julkisiin tiloihin. 

 

Toiminnalla on monipuolisia hyvinvointivaikutuksia ja se on erittäin helposti saavutettavaa. Siten se tarjoaa asukkaille kanavan hakeutua myös muiden kulttuuripalvelujen pariin. 

 

ANTI-festivaalin toiminta on ympärivuotista ja yhdistys pyrkii jatkossakin tähän.

 

Tapahtuman yhtenä tarkoituksena on edistää taiteilijoiden ja taidetapahtumien kansainvälistymistä. Tapahtuma tuo vuosittain kansainvälisiä ammattitaiteilijoita ja yleisöä Kuopioon ja on näin mukana tekemässä aidosti kansainvälistä Kuopiota. Toiminta lisää myös suvaitsevaisuutta sekä monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden ymmärtämistä kuopiolaisten keskuudessa.

 

Yhteistyösopimukseen varataan vuosittain kansalaistoiminnan aktivointiyksikön avustusmäärärahojen yhteyteen seuraavat summat:

 

Vuonna 2023: 100.000 €
Vuonna 2024: 105.000 €
Vuonna 2025: 115.000 €

 

Vuonna 2022 avustus on 97.000 euroa. Korotusta esitetään vuodelle 2023 + 3.000 €, vuodelle 2024 + 5.000 € ja vuodelle 2025 + 5.000 euroa. Korotusta perustellaan yleisillä kustannusten nousuilla.

 

Sopimusluonnos on valmisteltu yhdessä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa.

 

 

Vaikutusten arviointi        Liitteenä

 

 

Esitys                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2023–2025. Tuen suuruus on 100 000 € vuonna 2023, 105 000 € vuonna 2024 ja vuonna 115 000 € 2025.

 

 

Liitteet

 

2958/2022 ANTI-esite

 

 

2958/2022 Sopimusluonnos

 

 

2958/2022 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                    


 

Valmistelija                    

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Teknisenä korjauksena korjattiin v. 2025 summa 110 000 euroksi.

 


 

 

Kaupunginhallitus 9.5.2022

 

 

Vaikutusten arviointi                  Liitteenä

 

 

Liitteet

6

2958/2022 Sopimusluonnos 20220412 / ANTI-Contemporary Art Festival ry

 

7

2958/2022 ANTI-esite

 

8

2958/2022 Vaikutusten arviointi / ANTI-Contemporary Art Festival ry

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2023 - 2025 siten, että tuen suuruus pidetään vuoden 2022 tasolla (97 000 €/vuosi).

 

Päätös                                         Keskustelun kuluessa jäsen Kaisa Kantele esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan tekemän päätösesityksen. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 


 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki jäsenten Sallamaarit Markkanen ja Hannu Kokki kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

"Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2023 - 2025 siten, että tuen suuruus on 100 000 € vuonna 2023, 102 000 € vuonna 2024 ja 105 000 € vuonna 2025."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat puheenjohtaja Aleksi Eskelisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Linnanmäki, Niiranen, Hämäläinen ja Wallius) ja 7 ei-ääntä (Koskinen, Kaartinen, Chiksoeva, Kantele, Kokki, Markkanen ja Eskelinen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt puheenjohtaja Aleksi Eskelisen tekemän esityksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa