Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 144

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

34 §

27.4.2022

 

§ 144

Asianro 2959/02.05.01.00/2022

 

 

Yhteistyösopimus 2023 - 2025 / Kuopio Tanssii ja Soi - Kuopio Dance Festival ry

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 27.4.2022 34 §

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

Kuopio Tanssii ja Soi ry:n vuosittain järjestämä Kuopio tanssii ja soi -festivaali on kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävä tapahtuma, yksi Euroopan arvostetuimmista alansa tapahtumista. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssi- ja musiikkitaiteen sekä kulttuurimatkailun harrastusta niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Yhdistys voi järjestää tanssinäytöksiä, konsertteja, seminaareja, koulutusta ja muuta kulttuuritoimintaa. Yleishyödyllinen yhdistys ei tavoittele toiminnallaan voittoa tai muuta taloudellista etua.

 

Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa, saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä elävöittää kaupunkia ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja kulttuurista osallisuutta ja imagoa hyvän elämän pääkaupunkina. Kaupunki sitoutuu tukemaan sopimuskumppania onnistumaan toiminnassaan näiden hyötyjen saavuttamiseksi. Monivuotinen yhteistyösopimus vahvistaa KTS ry:n tuotantosuunnittelua pitkäjänteisesti ja antaa ammattimaisen ja uskottavan pohjan haettaessa rahoitusta muista lähteistä (kansalliset ja kansainväliset).  

 

KTS ry vahvistaa kuopiolaisten hyvinvointia ja osallisuutta, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuuden ymmärtämistä. KTS ry huomioi toiminnassaan lapset ja nuoret ja rikastuttaa kuopiolaista kulttuuritarjontaa. Ohjelmiston saavutettavuutta kehitetään mm. alueellisesta näkökulmasta ja huomioidaan eri sosioekonomisista taustoista tulevat asukkaat. Toimintaa pyritään kehittämään ympärivuotiseksi.

 

Yhteistyösopimukseen varataan vuosittain kansalaistoiminnan aktivointiyksikön avustusmäärärahojen yhteyteen seuraavat summat:

 

2023: 332 000 €
2024: 342 000 €
2025: 352 000 €

 

Vuonna 2022 avustus on 302.000 euroa, joten korotusta on vuonna 2023 + 30.000€, vuonna 2024 + 10.000€ ja vuonna 2025 + 10.000€.

 


 

Tuen nousu perustuu yleiseen kustannustason nousuun (esiintyjien, opettajien, tekniikan ja tuotannon palkat, matka- ja rahtikulut) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen epävarmuuteen. Kulujen nousua on vaikea kompensoida esim. hintojen korottamisella, koska pääsylippujen ja kurssien hinnat halutaan pitää kohtuullisina ja kaikkien ulottuvilla.

 

Sopimusluonnos on valmisteltu yhdessä Kuopion Tanssii ja Soi ry:n kanssa.

 

 

Vaikutusten arviointi        Liitteenä

 

 

Esitys                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä Kuopion Tanssii ja Soi ry:n kanssa vuosille 2023 - 2025. Tuen suuruus on 332 000 € vuonna 2023, 342 000 € vuonna 2024 ja 352 000 € vuonna 2025.

 

 

Liitteet

 

2959/2022 Sopimusluonnos

 

 

2959/2022 Imagovaikutusten arviointi

 

 

2959/2022 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Matti Sariola poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi
klo 17.53 - 17.58.

 

Tämän pykälän osalta pöytäkirjantarkastajana oli Esa Pitkänen.

 


 

 

 

 


 

Kaupunginhallitus 9.5.2022

 

 

Vaikutusten arviointi                  Liitteenä

 

 

Liitteet

9

2959/2022 Sopimusluonnos 20220412 / Kuopio Tanssii ja Soi

 

10

2959/2022 Imagovaikutusten arviointi / Kuopio Tanssii ja Soi

 

11

2959/2022 Vaikutusten arviointi / Kuopio Tanssii ja Soi

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä Kuopion Tanssii ja Soi ry:n kanssa vuosille 2023 - 2025 siten, että tuen suuruus pidetään vuoden 2022 tasolla (302 000 €/vuosi).

 

 

 

Päätös                                         Merkittiin, että varajäsen Elena Chiksoeva poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki jäsenten Sallamaarit Markkanen, Ari (Allu) Koskinen, Hannu Kokki ja Kaisa Kantele kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

 

"Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä Kuopion Tanssii ja Soi ry:n kanssa vuosille 2023 - 2025 siten, että tuen suuruus on 310 000 € vuonna 2023,
315 000 € vuonna 2024 ja 320 000 € vuonna 2025."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat puheenjohtaja Aleksi Eskelisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Linnanmäki, Niiranen ja Wallius) ja 7 ei-ääntä (Koskinen, Kaartinen, Kantele, Kokki, Markkanen, Hämäläinen ja Eskelinen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt puheenjohtaja Aleksi Eskelisen tekemän esityksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa