Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 153

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä

58 §

6.5.2022

 

§ 153

Asianro 4098/07.03.00.01/2022

 

 

Kyberturvallisuusesittely

 

 

Valtaosa yhteiskunnan kriittisistä palveluista perustuu tiedonsiirtoon ja sähköisten tietovarantojen käyttöön. Sähköisten palveluiden ja viestinnän toimivuutta voivat uhata luonnonilmiöiden, inhimillisen toiminnan tai tekniikan pettämisen aiheuttamat onnettomuudet sekä järjestelmiin kohdistuvat tahalliset sähköiset ja fyysiset hyökkäykset. Digitaalisen riippuvuuden rinnalla monet valtiot sekä muut toimijat (mm. kaupungit) ovat kehittäneet omaan varautumiseensa liittyen kybersuorituskykyjä, joiden avulla niille on syntynyt osaaminen ja kyvykkyys toisen osapuolen tietojärjestelmien häirintään, vahingoittamiseen tai hyväksikäyttöön. Tietojärjestelmiä voidaan vahingoittaa myös perinteisellä tavalla fyysisesti.

Sähköiset tietojärjestelmät ja niitä yhdistävät tiedonsiirtoverkot muodostavat järjestelmäkokonaisuuksia, joiden häiriöiden mahdolliset vaikutukset laajenevat yksittäisistä palveluista aina koko järjestelmiä koskeviksi. Verkkojen lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat tietokoneet, matkapuhelimet, verkkojen palvelimet ja muu infrastruktuuri. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien häiriöistä saattaa syntyä uhkaa hengelle tai terveydelle. Myös maksuliikenne on riippuvainen tietoliikenteen ja tietojärjestelmien toiminnasta ja sähköenergian saannista.

Kansallisesti kyberturvallisuuskeskuksen ja poliisin vastuulla on tunnistaa kybertoimintaympäristöön liittyviä rikollisuusilmiöitä sekä ennalta estää, paljastaa, tiedottaa ja selvittää kybertoimintaympäristöön tai sen käyttöön kohdistuvia rikoksia. Kuopion kaupunki ostaa ICT-palvelunsa Istekki Oy:ltä, jonka valmiussuunnittelua ja varautumista ohjataan perustamissopimuksen mukaan sopimuksella ja säännöllisellä auditoinnilla. Kaupungin tietohallinto vastaa tilaajana sähköisen infrastruktuurin toimivuudesta ja Istekki Oy:n suunnitelmien auditoinnista sekä osaltaan varautumisyhteistyön sujuvuudesta.

Lisäksi kaikille kriittisille tietojärjestelmille laaditaan jatkuvuussuunnitelmat, joista vastaa järjestelmän omistaja- tai pääkäyttäjätaho. Kaupungin tietohallinto koordinoi edellä mainittua suunnittelutyötä. Viranomaiset valmistautuvat tarvittaessa ohjaamaan, säännöstelemään ja luokittelemaan verkkoja sekä niiden palveluja käyttäjäryhmien tärkeyden mukaan. Kuopion kaupunki on ottanut johtamisen tueksi käyttöön VIRVE-puhelinjärjestelmän. Sen verkon toimivuus on häiriötilanteissa parhaiten tuettu. Kaupunki on määritellyt keskeiset rakennukset, joissa lankapuhelinverkko pidetään toiminnassa. Sähköisen tilannekuvan ylläpitämiseen ja välittämiseen tarkoitettavaa tietojärjestelmä on otettu käyttöön jo Kuopion Energialla sekä Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa, ja käytön laajentamista on tarkoitus jatkaa edelleen kaupunkikonsernissa.

Maailmanpoliittinen tilanne tuo heijastuksia myös Kuopion kaupungin tietoturvaan.

Tietoturvapäällikkö Seppo Ruotsalainen antaa kokouksessa katsauksen kyberturvallisuudesta. 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Jari Torvinen

puh. +358 44 718 5504

Seppo Ruotsalainen

puh. +358 44 718 2867

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

 

 

Päätös                                         Tietoturvapäällikkö Seppo Ruotsalainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Tietohallintojohtaja Jari Torvinen ja ma. turvallisuuspäällikkö Miikka Oravainen olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja että esittelijänä kokouksessa toimi tämän jälkeen apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa