Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 162

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 162

Asianro 6265/00.01.01/2021

 

 

Sisäisen valvonnan yleisohje

 

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

 

Hallintolaki säätelee hyvää hallinto- ja johtamistapaa julkisella sektorilla. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta varmistavat hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaista toimintaa. Niiden tulee kattaa kaupunkikonsernin oma toiminta sekä toiminta, josta kaupunki vastaa lainsäädännön, omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden tai sopimusten nojalla.

 

Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain 14 §:n mukaan kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.  Kaupunginvaltuusto on päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista hyväksyessään (13.12.2021 § 47) riskienhallintapolitiikkaasiakirjan, jossa määritellään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus sekä tehtävät ja vastuut.

 

Sisäinen valvonta on kunnan ja sen toimialan, palvelu- tai vastuualueen toiminnan omaa valvontaa, joka on johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä.  

 

Kaupungin hallintosäännön 10. luvun mukaisesti kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä

1          hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat

2          valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti

3          antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

4          hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta

5          vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan.

 

Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet vastaavat omalla tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hallintosäännön 10. luvussa määrätään tarkemmin myös viranhaltijoiden ja esihenkilöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä.

 

Tarkastuslautakunta voi esittää arviointikertomuksessaan arvionsa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta.

 

Sisäisen valvonnan osalta on laadittu uudistettu liitteenä oleva yleisohje (Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Kuopion kaupungissa) otettavaksi huomioon jatkossa organisaation toiminnassa.

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan sisäisen valvonnan yleisohjeen ”Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Kuopion kaupungissa.”

 

 

Liitteet

6

6265/2021 Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Kuopion kaupungissa 20220519 liitteineen.pdf

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

Miikka Oravainen

puh. +358 44 718 5630

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa