Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 163

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 163

Asianro 2949/07.02.00/2022

 

 

Kuopion kaupungin viestinnän ja markkinoinnin linjaukset

 

 

Markkinointijohtaja Kirsi Soininen
Markkinointi ja viestintä

 

 

Kuopion kaupunki uusii strategiansa valtuustokauden alussa. Strategian tarkistuksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista myös päivittää kaupungin viestinnän ja markkinoinnin linjaukset, brändistrategia ja visuaalinen ilme.

 

Kaupungilla on lainsäädäntöön perustuva viestintävelvoite. Kunnan viestintä perustuu muun muassa kuntalakiin, hallintolakiin ja julkisuuslainsäädäntöön. Kuntalaki korostaa kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutusta ja yhteistyötä, demokratiaa sekä asukkaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksista.

 

Viestinnän ja markkinoinnin voidaan ajatella liikkuvan janalla, jonka toisessa päässä on äärimmäisen neutraali, vähäeleinen, faktaan pohjautuva viestintä, kuten esimerkiksi häiriötilanneviestintä ja päätösviestintä. Janan toisessa päässä on tunteisiin vetoava ja vahvasti mielikuviin vaikuttava markkinointiviestintä, jonka tehtävänä on huomion ja kiinnostuksen herättäminen. Janan välillä on hyvin monenlaisia markkinointiviestinnän muotoja. Tilanteesta ja tavoitteesta riippuu, mitä viestinnän muotoa kulloinkin hyödynnetään.

 

Markkinoinnin ja viestinnän avulla edistetään kaupungin vetovoimaa, kasvua ja asukkaiden hyvinvointia. Avoimella ja vuorovaikutteisella viestinnällä on merkittävä vaikutus Kuopion imagolle. Päivittäisellä viestinnällä lunastetaan strategian lupaukset avoimesta, innostavasta ja asukasta varten toimivasta kaupungista.

 

Se, miten Kuopion kaupunkiorganisaation eri yksiköt ja henkilöt viestivät, on suuri merkitys myös siihen mielikuvaan, joka Kuopion kaupungista työnantajana ulospäin välittyy. Jokainen työntekijä on kaupunkiorganisaation edustaja. Kuopion kaupunki yhtenä suurimmista alueen työnantajista tulee myös tulevaisuudessa tarvitsemaan uusia osaajia.

 

Viestinnän ja markkinoinnin linjaukset

 

Kuopion kaupungin viestintä on asiantuntevaa ja luotettavaa. Viestintä on avointa, aktiivista, keskustelevaa ja ymmärrettävää. Asioista kerrotaan totuudenmukaisesti ja faktoihin pohjautuen.

Viestinnässä käytetään selkeää yleiskieltä. Viestinnässä huomioidaan eri kohderyhmät sekä heidän erityistarpeensa. Viestintä on monikanavaista ja monikielistä.

 

Kaupungin viestinnän äänensävy näyttäytyy erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Tunnistettava äänensävy on keino erottautua muista ja luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta kaupunkiorganisaation ja kuntalaisten välille. Äänensävy painottuu kanavan ja kohderyhmän mukaan. Yhteistä kaikelle viestinnälle on aitous ja ihmisläheisyys.

 

Kuopio-brändi pohjaa uudistuneeseen strategiaan ja sen painotuksiin. Brändityö tekee strategisista painopisteistä puhuttelevia, inspiroivia ja toimintaan motivoivia. Kuopio-brändin tehtävänä on tehdä näkyväksi ja sanoittaa asiat, joiden puolesta Kuopio toimii.

 

Kasvua tukevan markkinointiviestinnän tavoitteena on vahvistaa positiivisia mielikuvia, lisätä kaupungin elinvoimaisuutta sekä edistää opiskelijoiden, osaavan työvoiman, yritysten ja investointien sijoittumista alueelle.

 

Markkinointiviestinnän toinen päätehtävä on kuopiolaisten hyvinvoinnin tukeminen ja aktiivisuuden lisääminen palvelumuotoilun, brändäyksen ja markkinointiviestinnän avulla. Mitä paremmin kuopiolaiset voivat, sitä vetovoimaisempi on myös kaupunki. Kaupunki voi myös viestinnällään vaikuttaa kuopiolaisten yhteenkuuluvaisuuden tunteisiin ja ylpeyteen omasta asuinalueestaan.

 

Kuopion kaupunki tavoittelee markkinointiviestintää, jossa Kuopio näyttäytyy eri kanavissa ja kohderyhmissä mahdollisimman yhteneväisenä ja mieleen jäävänä.

 

Viestinnän ja markkinoinnin linjaukset ohjaavat kaikkea kaupungin viestintää ja markkinointia.

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                           Kaupunginhallitus merkitsee viestinnän ja markkinoinnin linjaukset tiedoksi.

 

Viiteaineisto

1

2949/2022 Kuopion kaupungin viestintä- ja markkinointiohje / Yleinen osio.pdf

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Raija Korhonen

puh. +358 17 18 2086

Kirsi Soininen

puh. +358 17 18 2020

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee viestinnän ja markkinoinnin linjaukset tiedoksi.

 

 

Päätös                                         Merkittiin, että jäsen Pekka Niiranen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa