Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 164

Asianro 3515/02.05.02.00/2022

 

 

Yrityspalvelun esitys Smart Tahko II - Kohti ylihuomisen Tahkoa -kehittämishankkeen rahoituksesta (Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu

 

                                                   

Tahkon kyläyhdistys hakee Kuopion kaupungilta 16.4 päivätyllä hakemuksellaan kuntarahaa Smart Tahko II – Kohti ylihuomisen Tahkoa kehittämishankkeelleen yhteensä 25.000 euroa. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Savon liitolta 8.4. Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toimintalinjalta 8, REACT-EU:n EAKR toimenpiteet.

 

Hanke on jatkoa Smart Tahko 2030 -selvityshankkeelle. Selvityshanke kokosi alueen toimijoita, energia-, verkko- ja teknologiayhtiöitä sekä tutkijoita yhteen rakentamaan digitalisoituvaa Tahkoa. Hankkeen tavoitteena oli nostaa Tahkon matkailualue teknologiakehityksen ja älykkäiden palveluiden kärkikohteeksi. Esiselvityshankkeessa tunnistettiin kuusi eri kärkiteemaa ja uuden haettavan hankkeen tarkoituksena on toteuttaa nopeita kokeiluja ja työstää pidempiaikaisia kehittämistoimenpiteitä ja -projekteja näiden kuuden teeman alla.  Valitut teemat ovat: 1 Energia ja ympäristö, 2 HoReCa & Palvelut, 3 Data ja digikommunikaatio 4 Liikenne ja saavutettavuus 5 Aktiviteetit ja harrasteet sekä 6 Tapahtumat ja tilaisuudet.

 

Hankkeen tuloksena tavoitellaan alueelliseen vahvuuteen ja

erikoistumiseen perustuvaa matkailualan kehittämistä siten, että Tahkon matkailukeskittymästä pyritään saamaan aikaan edistyksellinen, digitaalisempi, vähähiilisempi, energiatehokkaampi ja kaikilla tavoilla ekologisempi toiminta-alallaan soveltamalla ja kehittämällä älykästä teknologiaa ja älykkäitä ratkaisuja.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 320.680 euroa ja toteutusaika on 16.2022 - 31.10.2023. Kuopion kaupungin rahoitusosuus on 7,8 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja jakautuu vuosien välillä seuraavasti: 12.120 € vuonna 2022 ja 12.880 € vuonna 2023. Päärahoittaja on Pohjois-Savon Liitto 70 % rahoitusosuudella. Tämän lisäksi hankkeessa on Tahkon Kyläyhdistyksen omarahoitusta sekä useiden yritysten vastinrahoitusta. Yksityisen rahoituksen osuus on yhteensä 71.000 € eli 22,14 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.                   

 

Matkailu sisältyy Pohjois-Savon maakuntaohjelman kärkeen sekä Kuopion kaupungin strategiseen kehittämiseen. Matkailu liittyy myös uuden kasvun suunnitelman sisältöihin, jonka mukaisesti matkailutoimialalla kehitetään yrityslähtöisiä ja kestävän kehityksen mukaisia matkailutuotteita ja hyödynnetään digitalisaatiota tuotekehityksessä. Hankkeella on yhteys matkailun alueelliseen saavutettavuuteen ja sen tavoitteena on myös kehittää matkailuliikenteestä nykyistä päästöttömämpää.

 

Vaikutusten arviointi                  Päätöksenteon vaikutusten arviointi liitteenä. Hanke tukee Kuopion kaupungin strategian toteutusta, erityisesti vaikutuksia on resurssiviisas Kuopio ja kasvava Kuopio – päätavoitteiden toteutumiseen.  

 

Esitys                                           Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2022 -2023 Smart Tahko II – hanketta 7,8 prosentilla hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin yhteensä enintään 25.000 eurolla. Vuoden 2022 rahoitusosuus on 12.120 euroa, vuoden 2023 osuus 12.880 euroa. Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan Elinvoima- ja konsernipalveluiden elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia.

 

Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus. Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan. Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

 

 

Liitteet

7

3515/2022 Vaikutusten arviointilomake SMART Tahko II 11052021.pdf

 

8

3515/2022 Hankesuunnitelma 21.3.2022 Pohjois-Savon liitto Smart Tahko II.pdf

 

9

3515/2022 Rahoitushakemus 15.4.2022 Smart Tahko II.pdf

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Anu Häiväläinen

puh. +358 44 718 2036

Johanna Liukkonen

puh. +358 44 718 2089

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa