Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 183

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 183

Asianro 4838/10.03.02.02/2022

 

 

Kuopion toimitilahankkeiden hankeohje

 

 

Toimitilajohtaja ELKO Toimitilajohtaja
Tilapalveluiden toimitilapalvelut

 

 

Kuopion kaupungin toimitilahankkeissa on ollut käytössä kaupunginhallituksen 19.5.2014 hyväksymä Toimitilahankkeiden hankeohje.

 

Esille on noussut kaupunkitasoisen hankeohjeen päivityksen tarve, jotta voidaan selkeyttää ja yhtenäistää toimintamalleja ja sujuvoittaa hankkeiden etenemistä.

 

Hankeohjeeseen on nähty tarpeelliseksi tuoda toimitilahankkeiden kustannusvaikutuksia ja kustannusten määräytymistä seuraava osio. Tämä osio on mukana kaikissa hankevaiheissa. Myös päätöksentekoprosessi on päivitetty nykyisen johtamisjärjestelmän mukaiseksi.

 

Toimitilahankkeiden prosessiin on lisätty tarveselvitystä edeltävä vaihe, palvelutarve / esiselvitys, jossa arvioidaan palvelun järjestämisen talousraamia ja toteuttamisedellytyksiä. Tähän vaiheeseen liittyy palveluverkkotarkastelu, jossa verkostoa tarkastellaan laaja-alaisesti eri käyttäjäryhmien ja toimijoiden näkökulmasta, ja jossa suunnittelu ja päätöksenteko perustuvat kattavaan tilannekuvatietoon ja palvelualuerajat ylittävään yhteistyöhön.

 

Päätösprosessiin on lisätty hankkeiden kaikkien vaiheiden käsittely kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

 

Muita päivitystarpeita ovat olleet hankkeiden toteutusmuotojen variaatioiden lisääntyminen ja niiden mahdollistamat uusien toteutusmuotojen vaihtoehtomallit sekä toimitilahankkeisiin liittyvän termistön sisällön avaaminen yhteisen sanaston luomiseksi.

 

Hankeohje on ns. ylätason toimintaohje, joka ei sisällä hankevaiheiden yksityiskohtaisen sisällön kuvausta. Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä on omat ohjeensa, jotka tullaan päivittämään tarvittavilta osin hankeohjeen hyväksymisen jälkeen.

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                          Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy Kuopion kaupungin toimitilahankkeiden hankeohjeen.

 

Liitteet

 

 

5

4838/2022 Toimitilahankkeiden hankeohje 06062022 liitteineen

                                                   


 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen

esittelevät päivitettyä hankeohjetta kokouksessa.

 

                                                    Valmistelija                                                       

Liisa Kaksonen

puh. +358 44 718 5201

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että jäsen Tiina Kaartinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana. Hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin jäsen Sallamaarit Markkanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa