Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 201

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

48 §

25.5.2022

 

§ 201

Asianro 4097/01.01.00.00/2022

 

 

Toistaiseksi voimassa olevien palomiesten virkojen (65 kpl) perustaminen Kuopion kaupungille, Pohjois-Savon pelastuslaitokselle

 

 

Päätöshistoria

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 25.5.2022 48 §

 

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on kokouksessaan 24.11.2021 § 28 hyväksynyt Pohjois-Savon pelastustoimen varallaolon ja kompensaatiokeinot.

 

Aluepelastuslautakunnan tekemän päätöksen mukaan toiminnan suunnittelu ja lisähenkilöstön rekrytointi voidaan käynnistää välittömästi siten, että uusia 24/7 pelastusasemia voidaan käynnistää henkilörekrytoinnin onnistumisen ja lisätalousarvion mukaan keväällä 2022.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on arvioinut, että seitsemän uuden ympärivuorokautisen pelastusaseman organisoimiseksi tarvitaan yhteensä viisikymmentäseitsemän (57) uutta palomiehen virkaa.

 

Lisäksi Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 27.1.2022 § 4 Vuorela-Toivala (Sorsasalon) uuden ympärivuorokautisen pelastusaseman perustamisen. Aluepelastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan, että lisätalousarvioon lisätään kahdeksan (8) uutta palomiehen virkaa Vuorela-Toivala (Sorsasalo) pelastusaseman henkilöstöresurssiksi.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on valmistellut oheisten päätösten myötä pelastuslaitoksen muutostalousarvion 2022. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyi osaltaan kokouksessaan 26.4.2022 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen muutostalousarvion 2022. Aluepelastuslautakunnan hyväksynnän jälkeen muutostalousarvio eteni edelleen Kuopion kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi muutostalousarvion 2.5 ja Kuopion kaupunginvaltuusto x.x.2022. Muutostalousarvio pitää sisällään yhteensä kuudenkymmenenviiden (65) uuden palomiehen viran henkilöstökustannukset.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on laatinut projektisuunnitelman uusien ympärivuorokautisten keskisuurten pelastusasemien perustamisen aikataulusta.


 

Ohessa kuvattuna tämänhetkinen projektisuunnitelma:

 

1.7.2022

Vuorela-Toivala (Sorsasalo) pelastusasema

1.8.2022

Riistaveden pelastusasema,
Nilsiän pelastusasema,

Leppävirran pelastusasema

1.10.2022

Suonenjoen pelastusasema,

Keiteleen pelastusasema

1.12.2022

Lapinlahden pelastusasema,

Kiuruveden pelastusasema

 

Rekrytoinnit on tarkoitus käynnistää välittömästi virkojen perustamiseen liittyvän päätöksenteon jälkeen. Rekrytoinnit toteutetaan aalloissa, usealla eri rekrytointikierroksella. Jos tilaratkaisut edellyttävät tai/ja henkilöstön saatavuus vaihtelee eri pelastusasemien kesken, Pohjois-Savon pelastuslaitos tarkastelee ja päivittää projektisuunnitelmaa tilanteiden ja tarpeiden mukaisesti.

 

Pelastuslain (29.4.2011/379) § 57:n ”Pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset” mukaisesti: ”Pelastustoimintaan osallistuvan pelastuslaitoksen päätoimisen miehistön, alipäällystön ja päällystön viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on virkaa tai tehtävää vastaava pelastusalan tutkinto. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista tutkinnoista ja koulutuksesta.”

 

Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) § 6:n ”Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen henkilöstön kelpoisuus” mukaisesti:

1)  miehistöön kuuluva on suorittanut pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa miehistötutkinnon pelastajalinjalla tai tehtävää vastaavan miehistön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa;

 

Pelastustoimen päätoimiselle henkilöstölle kuuluu pelastuslain mukaisia lakisääteisiä tehtäviä, joissa edellytetään julkisen vallan käyttöä. Näin ollen palomiehen nimikkeellä työskentelevä henkilö on virkasuhteessa.

 

Yhden palomiehen viran henkilöstökustannus vuositasolla on n. 45.000 euroa.

 

Kuusikymmentäviisi (65) palomiehen virkaa on sisällytetty pelastuslaitoksen hyväksyttyyn muutostalousarvioesitykseen.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 53 §:n mukaan Kuopion kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta. Virkojen palkkaus muodostuu Kuopion kaupungin voimassa olevan palkkausjärjestelmän mukaisesti.

 

Vaikutusten arviointi       

 


 

 

Esitys                            Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää esittää Kuopion kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

 

         perustaa kuusikymmentäviisi (65) palomiehen virkaa. Virkojen alkusijoituspaikkana ovat Lapinlahden, Kiuruveden, Suonenjoen, Leppävirran, Nilsiän, Riistaveden, Keiteleen sekä Vuorela-Toivalan pelastusasemat toiminnan ja tarpeen mukaisesti.

         Miehistöviran kelpoisuusehtona on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (404/2011) § 6:n mom. 1 mukainen kelpoisuus ”Miehistöön kuuluva on suorittanut pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa miehistötutkinnon pelastajalinjalla tai tehtävää vastaavan miehistön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa”.

         Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on TS TVA, palkkaryhmä I, vaativuusluokka A2 (2073,71 euroa/kk).

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää esittää Kuopion kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

         perustaa kuusikymmentäviisi (65) palomiehen virkaa. Virkojen alkusijoituspaikkana ovat Lapinlahden, Kiuruveden, Suonenjoen, Leppävirran, Nilsiän, Riistaveden, Keiteleen sekä Vuorela-Toivalan pelastusasemat toiminnan ja tarpeen mukaisesti.

         Miehistöviran kelpoisuusehtona on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (404/2011) § 6:n mom. 1 mukainen kelpoisuus ”Miehistöön kuuluva on suorittanut pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa miehistötutkinnon pelastajalinjalla tai tehtävää vastaavan miehistön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa”.

         Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on TS TVA, palkkaryhmä I, vaativuusluokka A2 (2073,71 euroa/kk).


 

 

Päätös                          Asian käsittelyn aikana pelastusjohtaja Jukka Koponen muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää esittää Kuopion kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

         perustaa kuusikymmentäviisi (65) palomiehen virkaa, mikäli Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyy asiaan liittyvän muutostalousarvion. Virkojen alkusijoituspaikkana ovat Lapinlahden, Kiuruveden, Suonenjoen, Leppävirran, Nilsiän, Riistaveden, Keiteleen sekä Vuorela-Toivalan pelastusasemat toiminnan ja tarpeen mukaisesti.

         Miehistöviran kelpoisuusehtona on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (404/2011) § 6:n mom. 1 mukainen kelpoisuus ”Miehistöön kuuluva on suorittanut pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa miehistötutkinnon pelastajalinjalla tai tehtävää vastaavan miehistön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa”.

         Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on TS TVA, palkkaryhmä I, vaativuusluokka A2 (2073,71 euroa/kk).

 

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

Kaupunginhallitus 20.6.2022

                                                   

 

Vaikutusten arviointi                 

 

                                                    Valmistelija                                                       

 

puh. +358 44 718 8111

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Lausunto 16.6.2022

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen

 

Työnantajapalvelu puoltaa esitystä.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa