Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 202

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

32 §

24.5.2022

 

§ 202

Asianro 4130/01.01.00.00/2022

 

 

Palveluesimiehen viran perustaminen perusturvan palvelualueella

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 24.5.2022 32 §

 

 

Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuusipaikkainen tilapäishoitoyksikkö Peippola aloittaa toimintansa Harjulassa osoitteessa Niuvantie 4. Yksikkö mahdollistaa 24/7 omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämisen tilapäishoitona sekä muun tarvittavan tilapäishoidon järjestämisen kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Hoitovuorokaudet vaihtelevat asiakkaittain sekä eri ajankohtina. Yksikön kokonaisasiakasmäärä tulee olemaan hoitovuorokausien määrien mukaan noin 40 - 50 lasta ja nuorta. 

 

Peippolan henkilöstöön kuuluu kaksi sairaanhoitajaa sekä kahdeksan ohjaajaa. Lisäksi tarvitaan riittävä määrä määräaikaisia työntekijöitä sekä sijaisia, jotta tilapäishoito toteutuu asiakasturvallisesti ja asiakaslasten tuen tarve huomioiden. Aloitusvaiheessa on arvioitu tarvittavien sijaisten määräksi kuusi (6) henkilötyövuotta.  

 

Kyseessä on uusi käynnistymisvaiheessa oleva yksikkö, jossa tarvitaan läsnä oleva esihenkilö. Tällä hetkellä yksikön esihenkilönä toimii palveluesimies, jolla on kolme muuta fyysisesti muualla sijaitsevaa yksikköä vastuullaan.  

 

Palveluesimiehen tehtävän hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttöä. Peippolassa tehdään kehitysvammalain mukaisia rajoittamispäätöksiä. Tästä syystä yksikön esihenkilön tulee olla virkasuhteessa ja yksikön käytettävissä edellä mainituissa tilanteissa. Palveluesimies tekee myös perusturvan ja terveydenhuollon toimintasäännön mukaiset henkilöstöhallintoon liittyvät viranhaltijapäätökset. Peippolan palveluesimies tekee laaja-alaista verkostoyhteistyötä asiakasperheiden, eri viranomaistahojen sekä muiden toimijoiden kanssa.  

 

Palveluesimiehen palkkamääräraha vuodelle 2022 on vammaispalvelujen henkilöstöbudjetissa.  

                                    

Vaikutusten arviointi        Henkilöstöresurssien käytön sujuvuuden kannalta tehostaa asiakaspalvelua ja lisää siten tuottavuutta. Tilapäishoitojaksot tukevat lasten ja nuorten kotona asumista ja omaishoitajan / perheen jaksamista. Peippola mahdollistaa erityisen tuen tarpeen lapsille ja nuorille tilapäishoitojaksot lähellä kotia. 

 

 

Esitys                            Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen: 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se

 

-      perustaa 1.10.2022 alkaen perusturvan palvelualueelle vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosessiin yhden toistaiseksi voimassa olevan palveluesimiehen viran

 

-      palveluesimiehen viran kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai alan erikoistumistutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto/keskiasteen tutkinto täydennettynä hallinnon opinnoilla.

 

-      vahvistaa viran palkkauksen sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) hinnoittelukohdan 02SOS030 mukaan

 

-      vahvistaa viran työajaksi yleistyöajan 38,25 tuntia viikossa.  

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Heli Pärnänen

puh. +358 44 718 8420

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy vs. perusturvajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                          Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 


 

Lausunto 25.5.2022

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen

 

 

Työnantajapalvelu puoltaa tehtyä esitystä.

 

 


 

Kaupunginhallitus 20.6.2022

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Heli Pärnänen

puh. +358 44 718 8420

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa