Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 196

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 196

Asianro 7134/01.01.00.00/2020

 

 

Määräaikaisten virkojen jatkaminen / Työllisyyspalvelu

 

 

Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen
Työllisyyspalvelu

 

 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista on säädetty laissa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 1269/2020. Laki tuli voimaan 1.3.2021 ja se säädettiin olemaan voimassa 30.6.2023 saakka. Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti puoliväliriihessä 29.4.2021 siirtää julkiset työvoima- ja yrityspalvelut kuntien vastuulle pysyvästi vuoden 2024 aikana. Samassa yhteydessä Marinin hallitus päätti jatkaa työllisyyden edistämisen kuntakokeiluja vuoden 2024 vuoden loppuun, jotta TE-palveluiden siirto kuntiin saadaan jouhevaksi jatkumoksi kuntakokeiluille. Tasavallan presidentti hyväksyi 13.4.2022 lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (287/2022), jolla kuntakokeilut säädettiin päättymään 31.12.2024.

 

Kuopion kaupunginhallitus perusti työllisyyspalveluun 21.9.2020 yhteensä 14 määräaikaista virkaa, joiden avulla on tuettu kuntakokeilun toimeenpanoa. Virkanimikkeitä on muokattu ja virkojen kohdentamista tarkennettu kuntakokeilun edetessä työllisyyspalvelun sisäisten tehtävä- ja henkilöstöjärjestelyjen mahdollistamiseksi. Määräaikaisten virkojen merkitys kuntakokeilun toimeenpanossa on suuri, sillä asiakastyön resursseista ko. virkojen piirissä on 7/23, lähityönjohdon resursseista 3/4 ja palvelupäälliköistä 1/2. Lisäksi kuntakokeilun ja TE-palvelut 2024 uudistuksen tiedonhallinta- ja kehittämistehtävät on hoidettu määräaikaisten virkojen varassa olevalla henkilöstöllä. Kehittämiskoordinaattori ja kehittämispäällikkö ovat mukana kuntakokeilun järjestelmätuki-, seuranta-, asiakasviestintä- ja tiedonhuoltotehtävissä ja tarvitsevat virat, jotta heille voidaan saada käyttöoikeudet valtion URA-VDI-järjestelmään.

 

Määräaikaiset virat ovat tällä erää voimassa 30.6.2023 saakka. Henkilöstön määräaikaisia virkasuhteita on päättymässä jo syksyn 2022 ja alkutalven 2023 aikana. Esitettyjen virkojen jatkaminen 31.12.2024 saakka ja olemassa olevan henkilöstön kiinnittäminen kuntakokeiluun on tärkeää, jopa kriittistä, kuntakokeilun toimeenpanon kannalta. Kuntakokeilussa on valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä haasteita sekä kunnissa että TE-hallinnossa saada vaativaan ja paineiseen työhön soveltuvaa sekä osaavaa tai tehtäväkentän opetteluun sitoutuvaa henkilöstöä. Osaavaa henkilöstöä tarvitaan myös kuntakokeilun jälkeen TE2024 uudistuksen toimeenpanoon, sillä TE-toimistoista tulee poistumaan henkilöstöä merkittävissä määrin eläköitymisten ja päättyvien määräaikaisia virkajärjestelyjen vuoksi.

 

Määräaikaisten virkojen jatkaminen esityksen mukaisesti ei kasvata työllisyyspalvelun henkilöstömäärää vuoden 2022 tasoon verrattuna.  Määräaikaisten virkojen kustannukset on myös huomioitu työllisyyspalvelun raamisuunnittelussa vuodelle 2023.

 

Mikäli kaupunginhallitus päättää edellä mainittujen määräaikaisten virkojen jatkamisesta, jatkaa niissä olemassa oleva henkilöstö suostumuksellaan. Palvelukseen ottava viranomainen päättää toimivaltansa puitteissa määräaikaisten virkojen täyttämisestä työllisyyspalvelun esityksen mukaisesti (hallintosääntö 54 §).

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunginhallitus jatkaa

         seitsemän (7) työllisyyspalvelukoordinaattorin virkaa 31.12.2024 saakka

         yritysyhteistyökoordinaattorin (1) virkaa 31.12.2024 saakka

         kolmen (3) vastaavan työllisyyspalvelukoordinaattorin virkaa 31.12.2024 saakka

         työllisyyspalvelupäällikön virkaa 31.12.2024 saakka

         kehittämiskoordinaattorin (1) virkaa 31.12.2024 saakka

         kehittämispäällikön virkaa 31.12.2024 saakka.

 

Viiteaineisto

1

7134/2020 Päätös Kaupunginhallitus 21092020 § 251.pdf

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Pirjo Oksanen

puh. +358 44 718 1711

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Lausunto 16.6.2022

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen

 

 

Työnantajapalvelu puoltaa esitystä.

 

 

 

Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy työllisyyspalvelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Merkittiin, että työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen selosti asiaa kokouksessa. Oksanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa