Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 198

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 198

Asianro 4797/10.03.02.04/2022

 

 

Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilapalveluiden toimitilapalvelut

 

 

Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa oli 31.12.2021 yhteensä 496 rakennusta tai tilaa:

 

Omistus                                                      kpl                                                                 brm2        %

 

Suora omistus                                            396                                                            513 496    77,9

Osakeomistus                                              25                                                              65 700    10,0

Sisään vuokraus                                           75                                                              79 606    12,1

Yhteensä                                                    496                                                            658 802     100

 

Kaupungin suorassa omistuksessa olevien rakennusten arvot olivat 31.12.2021 seuraavat:

 

Jälleenhankinta-arvo                                 1094 milj. euroa

Tekninen nykyarvo                                       785 milj. euroa

Tasearvo                                                       234 milj. euroa

Korjausvelka                                                81,2 milj. euroa

 

Kaupungin omistuksessa olevan rakennusomaisuuden arvoa ja sen muutoksia seurataan mm. käyttöomaisuuskirjanpidon, Haahtelan Kiinteistötieto-ohjelmiston, investointien seurannan ja korjausvelkalaskennan avulla. Korjausvelan määrä kasvoi 4,1 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa olevien rakennusten strateginen tavoitetila ratkaistaan tilasalkutuksen avulla. Tilasalkutuksen perusteet on hyväksytty vuonna 2007. Tilasalkutuksen päivitys on käsitelty kaupunginhallituksessa viimeksi 7.6.2021.

 

Kuopion kaupungin suoraan omistamiin rakennuksiin sitoutunut pääoma on merkittävä. Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen edellyttävät suunnitelmallista ja tavoitteellista kiinteistönpitoa koko rakennuksen suunnitellun elinkaaren tai käytön ajan.

 

Vastuullisen omistajan toiminnan tulee olla pitkälle suunniteltua ja yhteisesti hyväksyttyyn kiinteistönpitostrategiaan perustuvaa. Sekä korjaamisen että tarvittaessa korjaamatta jättämisten tulee aina olla huolellisesti harkittuja rakennus- ja käyttäjäkohtaisesti.

 

Laadukkaalla kiinteistöjohtamisella voidaan tukea asiakkaiden palvelutuotantoa. Tilojen käytön ohjaamisessa on tutkittava ensisijaisesti kaupungin omistamien tilojen tehokas käyttö.

 

Tilasalkuissa rakennukset jaetaan pitkän tähtäimen (noin 3–5 vuotta) tahtotilan mukaisesti eri luokkiin. Omistuksessa oleva rakennus voidaan joko omistaa edelleen, myydä, purkaa tai kehittää. Sisään vuokrattujen kohteiden osalta on ratkaisuna joko jatkaa vuokrausta tai luopua siitä. Näin muodostuu kuusi (6) eri luokkaa, joiden mukaan tilasalkku on järjestetty:

 

A Omistetaan

B Jalostetaan uuteen omaan käyttöön

C Hallintaa (sisään vuokrausta) jatketaan

D Myydään

E Hallinnasta (sisään vuokrauksesta) luovutaan

F Puretaan

 

Tilasalkussa jokaiselle rakennukselle muodostuu tulevaisuuden osalta tavoite, jota toteutetaan pitkällä aikavälillä. Rakennuksen kunnossapitotaso tulee suhteuttaa tahtotilaan ja sen vuoksi myös kunnossapitotason tulee olla mahdollisimman vakaa.

 

Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa olevat rakennukset jakautuvat salkuittain seuraavasti:

 

Tilasalkku                                                    kpl                                                                 brm2        %

 

A Omistetaan                                            268                                                            467 519    71,0

B Jalostetaan                                                 3                                                                9 616      1,5

C Hallintaa jatketaan                                   39                                                              50 572      7,7

D Myydään                                                  94                                                              51 056      7,7

E Hallinnasta luovutaan                              36                                                              29 034      4,4

F Puretaan                                                   56                                                              51 005      7,7

Yhteensä                                                    496                                                            658 802     100

 

Rakennusten ylläpidossa on käytössä 5-portainen luokitus, jossa ylintä tasoa edustavat ns. arvorakennukset, jotka pidetään kaikissa olosuhteissa käyttötarkoituksensa vaatimassa kunnossa. Heikoimman ylläpitotason rakennuksiin tehdään vain turvallisuuden vaatimat korjaukset ja nämä rakennukset ovat pääsääntöisesti purkuun meneviä.

 

Ylläpitoluokat ovat:

 

4   Arvorakennus                                                       

3   Tilat pidetään kunnossa ja arvoa parannetaan perusparannuksilla ja vuosikorjauksilla

2   Tilat pidetään viranomaisvaatimusten mukaisessa kunnossa ja välttämättömät kunnossapitotoimenpiteet suoritetaan

1   Rakennuksia ei kunnosteta; vain turvallisuusvaatimukset ja huoneenvuokralain määräykset täytetään                    

0   Kunnossapitovastuu ei ole Tilapalveluilla / purku vireillä

 

Lisäksi rakennuksien kuntoluokkaa arvioidaan korjausvelkalaskennassa rakennusten jälleenhankinta-arvon ja teknisen nykyarvon kautta. Kuntoluokka saadaan jakamalla tekninen nykyarvo jälleenhankinta-arvolla ja kuntoluokka ilmoitetaan prosenttilukuna. Mitä korkeampi prosenttiluku eli kuntoluokka on, sitä paremmassa kunnossa on rakennus. Korjausvelkaa syntyy, kun kuntoluokka laskee rakennuksessa alle 75 %.

 

Kaupunginhallitus on nimennyt vuosille 2021–2023 tilatyöryhmän, joka seuraa, ohjaa ja kehittää Kuopion kaupungin omistamien ja hallitsemien kiinteistöjen, rakennusten sekä tilojen käyttöä. Tilatyöryhmä käsitteli tila-salkkujaon muutokset kokouksessaan 17.5.2022 ja puolsi asian esittämistä kaupunginhallitukselle.    

 

Vaikutusten arviointi                  Vaikutusten arviointi liitteenä

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy päivitetyn tilasalkkujaon ja tilasalkutuksen käytettäväksi strategisena työkaluna.

 

 

Liitteet

5

4797/2022 Kohdeluettelo A Omistetaan 20211231

 

6

4797/2022 Kohdeluettelo B Jalostetaan uuteen käyttöön 20211231

 

7

4797/2022 Kohdeluettelo C Hallintaa (vuokrausta) jatketaan 20211231

 

8

4797/2022 Kohdeluettelo D Myydään 20211231

 

9

4797/2022 Kohdeluettelo E Hallinnasta (vuokrauksesta) luovutaan 20211231

 

10

4797/2022 Kohdeluettelo F Puretaan 20211231

 

11

4797/2022 Tilasalkku 31.12.2021 yhteenveto

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Heikki Kekäläinen

puh. +358 44 718 5078

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja sekä tila- ja hallintopäällikkö Heikki Kekäläinen esittelevät asiaa kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Allu Koskinen, Hannu Kokki ja Minna Reijonen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ajaksi.

 

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Allu Koskinen ja valtuuston 1. varapuheenjohtaja Leila Savolainen poistuivat kaupunginhallituksen kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

Merkittiin, että toimitilajohtaja Hannu Väänänen sekä tila- ja hallintopäällikkö Heikki Kekäläinen selostivat asiaa kokouksessa.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa