Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 22.09.2022/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 28

Asianro 7118/08.01.00/2022

 

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen lippujen asiakashintojen tarkistaminen ja Joukkoliikenneohjelman 2030 päivitys

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen lippujen asiakashintojen tarkistus

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen lippujen asiakashinnat ovat olleet samat Waltti -järjestelmän käyttöönotosta, vuodesta 2015 alkaen Kuopion ja Siilinjärven välisiä AB-lippuja lukuun ottamatta. Niiden hinnat alenivat helmikuussa 2022 keskimäärin 40 % joukkoliikennelautakunnan 27.5.2021 tekemän päätöksen pohjalta. Liikennöintikustannukset ovat kasvaneet vuosittain.

 

Joukkoliikenneohjelmissa 2025 ja 2030 on asetettu tavoitteeksi, että joukkoliikenteen lippujen hintataso säilytetään kilpailukykyisenä. Tavoitteen saavuttamiseksi keväällä 2021 valmistuneessa maksuvyöhykeselvityksessä suositeltiin, että kustannustason nousemisen myötä lippujen hintatasoa nostetaan maltillisesti eli puolet kustannusten noususta siirretään lippujen hintoihin. Tällöin lippujen reaalihinnat kuitenkin edelleen laskevat ja säilyvät siten kilpailukykyisinä.

 

Lipun hintoja ei ole tarkistettu, vaikka koronapandemia laski joukkoliikenteen matkustajamääriä ja lipputuloja merkittävästi vuosina 2020–2021. Nyt palautumista on tapahtunut, vaikka vuoden 2019 tasolle ei ole vielä päästykään. Heinäkuun lopulla oltiin vielä vajaa 5 % jäljessä vuoden 2019 paikallisliikenteen matkustajamäärästä ja kokonaismäärästä vajaa 7 %. Lisäksi liikennöintikustannukset ovat nousseet sopimusten mukaisten indeksitarkistusten vuoksi ennakoitua enemmän polttoaineiden hintojen maailmanlaajuisen odottamattoman suuren nousun vuoksi. Näin lippujen hintojen tarkistamiselle on syntynyt tarvetta. Jotta mahdolliset korotukset saadaan kohdennettua mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja vähillä ongelmilla, tulisi koko lippujärjestelmän hinnoittelu tarkastella uudelleen erillisessä selvitystyössä.

                                                         

Joukkoliikenneohjelman 2030 päivitys

 

Vuonna 2020 valmistuneessa Joukkoliikenneohjelmassa 2030 edellisen ohjelman (2025) tavoitteet katsottiin edelleen ajankohtaisiksi, jonka vuoksi niitä ei muutettu matkustajamäärätavoitetta lukuun ottamatta. Tämän vuoksi ohjelma käsiteltiin edellisen ohjelman päivityksenä. Tavoitteellisena ohjelmana 28.5.2020 hyväksytyssä Joukkoliikenneohjelmassa 2030 on linjattu, että ohjelman mukaisten tavoitteiden kehittymistä seurataan määritettyjen tunnuslukujen avulla vuosittain. Seurannan yhteydessä arvioidaan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset ohjelman päivitystarpeeseen.

 

Ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että se päivitetään kerran valtuustokaudessa. Nykyinen valtuusto aloitti toimikautensa syksyllä 2021. Ohjelman tarkistaminen voitaisiin aloittaa em. hintaselvityksen jälkeen, jolloin se valmistuisi valtuustokauden ensimmäisellä puoliskolla vuoden 2023 aikana.

 

Puitesopimus 2022–2023

 

Kuopion kaupungin suunnittelupalveluilla on voimassa oleva puitesopimus joukkoliikenteen suunnittelutöistä vuoden 2023 loppuun saakka. Sopimusta voidaan jatkaa kahdella lisävuodella.

 

Sansia Oy kilpailutti puitesopimuksen talvella 21/22. Joukkoliikenteen suunnittelun osalta sopimus sisältää kolme toimittajaa: Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja WSP Finland Oy.  Selvitystyö voidaan tilata ilman avointa kilpailutusta joltakin em. puitesopimustoimittajalta. Valintaperusteena tulee olla kokonaistaloudellisuus, joka sisältää kokemukset vastaavista töistä ja tuntihinnat.

 

Joukkoliikennelautakunnan edustajat kehittämishankkeissa

 

Kehittämishankkeiden käynnistäminen ja ohjaaminen kuuluu hallintosäännön mukaan joukkoliikennelautakunnalle. Tämän vuoksi kehittämishankkeiden ohjausryhmissä on ollut yleensä joukkoliikennelautakunnan edustajia. Edustajat tulisikin nimetä kumpaankin kehittämistyöhön.

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

Esitys                                                Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se:

 

- päättää käynnistää selvitystyön joukkoliikenteen asiakashintojen tarkistamisesta sekä Joukkoliikenneohjelman 2030 päivitystyön.

 

- valtuuttaa joukkoliikenneyksikön tilaaman em. kehittämistyöt puitesopimuksen perusteella kokonaistaloudellisuuden kannalta parhaalta toimittajalta.

 

Lisäksi esitän, että joukkoliikennelautakunta nimeää lautakuntaedustajat kumpaankin kehittämishankkeeseen.

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Seija Pasanen

puh. +358 44 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lautakunnan edustajiksi kehittämishankkeisiin nimettiin Aki Partanen (varalle Tanja Pitkäjoki) ja Anu Kähkönen (varalle Petri Rissanen). Samat edustajat toimivat molemmissa hankkeissa.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa