Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 22.09.2022/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 29

Asianro 3562/02.02.02/2022

 

 

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1.-31.7.2022

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Lisäksi lautakunta vastaa Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Kuopion ja Siilinjärven yhteistoimintasopimus antaa mahdollisuuden lakisääteisten koulukuljetusten keskittämisen koko alueella Kuopion hoidettavaksi, mutta Siilinjärvi on halunnut vastata omien kuljetustensa järjestämisestä lukuun ottamatta avoimella joukkoliikenteellä hoidettavia kuljetuksia. Järjestely on toiminut hyvin, joten sitä ei ole ollut tarvetta muuttaa.

Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille laaditaan vuosittain oma talousarvio osana kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, ja ne on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla. Joukkoliikennepalvelujen myymisestä Siilinjärvelle syntyvät kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.

 

Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Siilinjärven sisäisen joukkoliikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven talousarvioon. 

Talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 31.7.2022

 

Kuopio               

 

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2022 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisen menoiksi 16 717 800 € ja tuloiksi 10 472 000 € eli nettomenoiksi

6 245 800 €.


Kirjanpidon raportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli heinäkuun loppuun mennessä 53 % ja toimintatuottojen 54 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkittävimmät tulot

 

 

Talousarvio €

Toteutuma €  

Toteutuma- %

Lipputulot, avoin joukkoliikenne
*koko toimivalta-alue

   9 100 000

 7 905 872

          53

Sisäinen palvelusopimusmyynti

  4 400 000

  2 566 667

          58

Valtionapu
*koko toimivalta-alue

  2 080 000

   205 159

          10

Kelan koulumatkatuki
*koko toimivalta-alue

     650 000

   625 964

          96

Lipputulot Elyn liikenteestä

     490 000

285 000 (tammi-kesäkuu)

         58

Kela-lippujen omavastuu
*koko toimivalta-alue

     200 000

    45 003

         23

 

Koronan vähentämän matkustajamäärän vuoksi lipputuloja oletettiin kertyvän arviolta 1,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Kuluvan vuoden kokonaismatkustajamäärä tammi-heinäkuussa oli 3,7 miljoonaa, joka on 19 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna, mutta 10 % vähemmän kuin vuonna 2019. Kesäkuukausina kehitys on ollut kuitenkin erittäin myönteistä. Matkustajamäärä kesä-kesä-elokuussa ylitti vuoden 2019 vastaavan ajanjakson määrän lähes 10 %:lla. Merkittävimmät asiat myönteisen kehityksen taustalla ovat polttoaineen hinnan kehitys ja oppivelvollisuuslain muutokseen liittyvä koulumatkatukiuudistus.

 

Joukkoliikenteen perusrahoitukselle on haettu valtionapu 1 080 000 euroa sekä ilmastoperusteista valtionapua puhtaiden käyttövoimien kaluston edistämiselle 1 000 000 euroa MAL-sopimuksen pohjalta. Lisäksi haettiin koronatukea koronasta johtuviin lipputulomenetyksiin, jotka arvioitiin 1 700 000 euron suuruisiksi. Perusrahoituksen valtionapu jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ilmastoperusteinen valtionapu kohdistuu kokonaisuudessaan Kuopiolle. Koronatuki puolestaan jaetaan kuntien kesken toteutuneiden lipputulomenetysten suhteessa.

 

Elyn luovuttua Waltti-järjestelmästä kesällä 2020 siirtyi Elyn järjestämää Kuopion seudun työssäkäyntialueen joukkoliikennettä Kuopion Waltti -järjestelmään. Muutos on Kuopiolle kustannusneutraali, koska Kuopiolle kohdistuvat lipputulot korvaavat Kuopiolle järjestelystä syntyvät kustannukset.

 

 

 

 

 

Merkittävimmät menot

 

 

Talousarvio €

Toteutuma €

Toteutuma-%

Liikennöintikorvaukset,
avoin joukkoliikenne,
sis. Siilinjärven osuuden

  16 100 000

  8 490 072

      53

Koulu- ja esikoulukuljetukset

    4 264 000

  2 255 026

      53

ICT-kulut

       940 000

    337 885

      40

Nousukorvaukset markkinaehtoiselle ja Elyn liikenteelle, liikennöintikorvaukset Elyn liikenteeseen

      400 000

 

   260 000

      65

Henkilöstökulut

      499 800

    309 931

      62

Konsulttipalvelut

      320 000

      64 183

      20


Liikennöintikorvauksille varattu määräraha suunniteltiin kattavan kustannusindeksin nousun sekä maltilliset, hyväksytyn palvelutason mukaiset palvelutason parannukset. Linja-autoliikenteen kustannusindeksin nousu kuluvana vuonna on ollut heinäkuun loppuun mennessä historiallisen nopeaa (lähes 6 %). Heinäkuusta 2020 heinäkuuhun 2022 indeksi on noussut yli 10 %.

 

Konsulttipalvelut ja henkilöstökulut sisältävät Kuopion älykäs liikenne -hankkeen kustannukset, joihin saadaan Ely -keskuksen kautta valtionapua 70 %. Hanke päättyy lokakuussa 2022. ICT-kuluista yli puolet on Waltti -järjestelmän ylläpito- ja kehittämiskustannuksia.

 

Siilinjärvi            

 

Siilinjärven talousarvioon on kirjattu kuluvalle vuodelle toimintatuotoiksi 1 222 000 euroa ja -kuluiksi 2 579 000 euroa eli toimintakatteeksi 1 357 000 euroa. Tuotot muodostuvat lipputuloista sekä valtionavusta ja muista tuista. Kuluista merkittävin menoerä on palvelujen ostot (2 556 000 euroa). Palvelujen ostot sisältävät yhteisen liikenteen kustannusten lisäksi mm. viranomaistoimintaan liittyvän palvelun ostamisen Kuopiolta.

 

Toteutumatiedot alkuvuoden osalta ovat vielä kesken, koska niistä puuttuvat toisen neljänneksen kustannukset. Liikennöintisopimusten indeksitarkistukset tulevat nostamaan kustannuksia arvioitua enemmän. Toisaalta matkustajamäärä linjoilla 30–40 on kasvanut helmikuussa toteutuneen hinnanalennuksen jälkeen yli 7 % enemmän kuin koko paikallisliikenteessä keskimäärin. Määrä kasvoi yli 20 % edellisestä vuodesta ja se on jo ylittänyt vuoden 2019 tason. Lipputulojen ylittyminen arvioidusta näyttää mahdolliselle, mutta toimintakate saattaa kuitenkin toteutua arvioitua suurempana kasvavien liikennöintikustannusten vuoksi. Nettokustannusten kasvamiseen vaikuttaa osaltaan myös kesäkuussa hyväksytty yhteisen liikenteen kustannusjakomalli, jossa kustannukset jaetaan nousumäärien ja kuntalaisten tekemien matkojen pituuksien perusteella.

 

Asiaa selostetaan kokouksessa.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee katsauksen talousarviotilanteesta tiedoksi.

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Seija Pasanen

puh. +358 44 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa