Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 22.09.2022/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 30

Asianro 7405/08.01.01/2022

 

 

Liikenteellisesti vaaralliset koulumatkat 1.8.2022 alkaen

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Koulukuljetusten kilpailutuksesta ja järjestämisestä sekä liikenteellisesti vaarallisten koulumatkojen määrittelystä vastaa kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenneyksikkö. Joukkoliikennelautakunta päättää liikenteellisesti vaarallisista koulumatkoista 1.8.2017 alkaen.

 

Koulukuljetuksista säädetään perusopetuslaissa ja lakia tarkemmat koulukuljetusten periaatteet päätetään edelleen kasvun ja oppimisen palvelualueen lautakunnassa.

 

Liikenteellisesti vaarallisten koulumatkojen määrittelyssä on käytetty tiehallinnon koulumatkojen turvallisuuden arviointiohjetta (Koululiitu-ohjelma), lisäksi koulumatkoista on tehty katselmukset paikanpäällä yhdessä poliisiviranomaisen kanssa. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset, tällä perusteella esim. yksityisteitä ei ole pääsäännön mukaan katsottu vaarallisiksi.

 

Kaupunkialueella on lähes poikkeuksetta kevyen liikenteen väylät/jalkakäytävät ja vilkkaimmissa risteyksissä liikennevalot, joten niitä ei ole luokiteltu vaarallisiksi, kuten ei myöskään vuosiluokkien 7─10 oppilaiden koulumatkoja.

 

Joukkoliikennelautakunta päätti kokouksessaan 1.1.2017 edellisen kerran Kuopion kaupungin alueen liikenteellisesti vaarallisista koulumatkoista. Silloin käsiteltiin Juankosken alue.

 

Liikenteellisesti vaarallisten koulumatkojen uudet määritykset koskevat Hiltulanlahden ja Vehmasmäen koulujen aluetta, josta aikaisemmat päätökset alueella on seuraavasti:

 

Hiltulanlahden koulu, vanha Vitostie välillä Riihiraitti- Lapinmäentie, tieltä puuttuu kevyen liikenteen väylä. Turvaton koko vuodeksi 0–4 vuosiluokille.

Vehmasmäen koulu, vanha Vitostie kevyen liikenteen väylän ulkopuolelta, välillä Kurkimäen tienristeys-Mäntyselän tienhaara, nopeusrajoitus. Turvaton koko vuodeksi 0–2 vuosiluokille ja talviajaksi 3–4 vuosiluokille (talviaika on 1.11.2022-31.3.2023).

 

Hiltulanlahden ja Vehmasmäen koulujen alueella kevyen liikenteen väylän valmistuminen Vitostielle oikealle puolen tietä välille Lapinmäentie – Kurkimäen tienristeys, uusi määrite Vitostien ylitykset ja kulkeminen on turvaton 0-2 vuosiluokille 1.8.2022 lukien. 

 

Alueella suoritettiin katselmus paikanpäällä 15.6.2022 ja uudet määritykset tulevat voimaan 1.8.2022 lukien.

 

Liitteenä koulumatkojen vaarallisuustaulukot sekä muistio poliisiviranomaisen suorittamasta katselmuksesta. 

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että lautakunta hyväksyy liikenteellisesti vaaralliset koulumatkat 1.8.2022 lukien liitteenä olevan koulumatkojen vaarallisuustaulukon mukaisesti.

 

 

 

Liitteet

1

7405/2022 Katselmus vanha Vitostie 15.6.2022 koululle

 

2

7405/2022 Liikenteelliset vaaralliset koulumatkat päivitys Vitostie Hiltulanlahden ja Vehmasmäken koulujen alueella  2022

 

3

7405/2022 Liikenteelliset vaaralliset koulumatkat päivitys Von Wrihgtin koulun alueet 2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kirsi Ahtonen

puh. +358 44 718 4225

Tarja Miettinen

puh. +358 44 718 5309

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että asian käsittelyn ajan kokouksessa oli läsnä kuljetussunnittelija Kirsi Ahtonen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa