Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 218

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

56 §

21.6.2022

 

§ 218

Asianro 12332/12.05.02/2021

 

 

Vastaus Maaningan pitäjäraadin aloitteeseen / Nuorisotilojen aukioloaikojen jatkaminen mielenterveysongelmien ehkäisyssä

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 21.6.2022 56 §

 

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Maaningan Pitäjäraati on jättänyt Kuopion kaupunginvaltuustolle aloitteen, jonka ovat allekirjoittaneet 38 henkilöä Maaningalla 30.11.2021. Pitäjäraadin aloite koskee nuorisotilojen aukioloaikojen jatkamista mielenterveysongelmien ehkäisyn näkökulmasta. Pitäjäraati on jättänyt myös toisen aloitteen turvallisuusparannuksista Maaninkajärven koulun alueella.  Aloite on vastattavana asianosaisilla.

 

Aloitteen tekijät toteavat, että Korona-aikana nuorten mielenterveysongelmat ja vaikeudet kasvavat entisestään ja haluavat, että Maaningalla oltaisiin ennalta ehkäisemässä tätä vakavaa ongelmaa. Aloitteessa esitetään, että kaupunki käynnistää selvityksen välittömästi nuorisotilojen käyttöaikojen jatkamiseksi viikonloppuisin ja iltaisin niin kutsutun Maaningan mallin mukaisesti. 

 

Maaningan kunnan aikana Urheilu- ja nuorisotilat olivat käytössä iltaisin ja viikonloppuisin klo 21 saakka. Tiloissa oli aina aikuinen valvomassa tilojen käyttöä ja käyttäjiä. Tilat toimivat nuorison ja asukkaiden olohuoneena ja olivat todella suosittuja nuorison keskuudessa. Tämän hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävän erittäin tervetulleen käytännön halutaan alkavan pikaisesti. Aloitteessa esitetään tämän käytännön palauttamista pilotoinnin muodossa Maaningalle ja samanlaisen toiminnan suunnittelemista myös Kuopion muille paikkakunnille mielenterveysongelmien ennalta estämiseksi. Koska on tiloja, on toivottavaa, että niitä pidetään käytössä ja hyödynnetään.

 


 

Vastauksena aloitteeseen todetaan, että Kuopion nuorisopalveluiden henkilöstöresurssi Maaningan alueella tehtävälle nuorisotyölle on yksi kokoaikainen henkilö sekä yksi tuntityöntekijä, jonka työtunnit on kohdistettu perjantai-iltoihin. Henkilöstön lisäksi nuorisotilalla on säännöllisesti ammattiin opiskelevia harjoittelijoita. Maaningan nuorisotilan aukioloajat nykyisellään ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15-20 ja perjantaisin 15-22. Hiihto- ja syyslomien aikaan nuorisotilalla järjestetään myös toimintaa. Tiistaisin nuorisotilalla järjestetään pienryhmä- ja kerhotoimintaa ja torstaisin on nuorisonohjaajan toimistopäivä, jolloin suunnitellaan tulevia toimintoja, osallistutaan yhteistyötahojen kanssa palavereihin ja järjestetään henkilöstön koulutuksia. Nuorisotilan toimintaa tarjotaan kouluikäisille lapsille ja nuorille. Nuorisotilalla käyvät lapset ja nuoret ovat 7–20-vuotiaita. 

 

Syksyn ja talven kävijätilastojen mukaan nuorisotilalla käy maanantaisin ja keskiviikkoisin keskimäärin 26 nuorta ja perjantaisin 54 nuorta. Valtaosa kaikista kävijöistä on alakoululaisia, mikä näkyy nuorisotilalla etenkin maanantaisin ja keskiviikkoisin siten, että kun alakoululaisten tulee poistua nuorisotilalta kello 18, nuorisotila hiljenee. Yläkoululaiset ja vanhemmat nuoret eivät kovinkaan usein käytä nuorisotilan palveluita arkisin kello kuuden jälkeen. Perjantaisin tilanne kuitenkin muuttuu. Nuorisotilalla on nuoria aivan kymmeneen saakka.

 

Näiden tilastojen valossa nuorisotpalveluiden toiminnan tavoitettavuuteen ei tulisi merkittävää muutosta aukioloaikojen pidentämistä klo 21 saakka maanantaisin ja keskiviikkoisin. Viikonloppuaikojen lisäämistä voisi kokeilla, koska silloin nuoria voisi nuorisotilalla käydäkin. Nuorisotila voisi olla viikonloppuisin auki lauantaina tai sunnuntaina, riippuen siitä kumman päivän nuoret kokevat mielekkäämmäksi. Kuopion nuorisopalveluilla ei tällä hetkellä kuitenkaan ole mahdollista lisätä henkilöstöresurssia Maaningan alueelle. Mikäli viikonloppuihin lisätään nuorisotilan aukioloaikoja, olisi siihen olemassa kaksi vaihtoehtoa.

 

1          Niinä viikonloppuina, jolloin nuorisotila olisi auki, olisi seuraavalla viikolla nuorisotila kiinni maanantaina, jotta työntekijän työaika pysyy sallituissa rajoissa.

2          Viikonloppuisin nuorisotilan toimintaa voi järjestää asiasta kiinnostuneet vapaaehtoiset. Toimintaa järjestäviä vapaaehtoisia voi olla useita ringissä mukana, jolloin kaikkien ei tarvitse osallistua joka kerralla. Vapaaehtoiset voivat toimia myös pareittain. Heistä valitaan aina joku vastuuhenkilö, joka pitää huolen siitä, että nuorisotilalla noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä. Nuorisonohjaaja perehdyttää kaikki toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset, jotta kaikille tulee käsitys, minkälaista kohtaavaa nuorisotyötä on tarkoitus toteuttaa. Laadukas nuorisotyö ei siis ole vain pelivälineiden antamista ja ovien avaamista tai tilojen ja käyttäjien valvomista, vaan paljon muutakin.

 


 

Maaningan alueella tehtävää nuorisotyötä tulee ja voi kehittää, tässä on siihen yksi mahdollinen toimintatapa. Pilotoinnin voi aloittaa seuraavan toimikauden alusta. Mallin levittämisestä mahdollisesti muille alueille sovitaan tarpeen ja sen mukaan, millaisia tuloksia Maaningan kokeilusta saadaan.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                        Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy vastauksen valtuustoaloitteeseen ja vastaus lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

 

Liitteet

 

12332/2021 Valtuustoaloite (kohta 2)

 

 

12332/2021 Allekirjoitukset

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Janne Katajisto

puh. +358 44 718 2661

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                          Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Merkittiin tiedoksi, että tehtiin tekninen korjaus ensimmäiseen kappaleeseen: aloitteen allekirjoittajien määrä on 23 henkilöä.

 


 

 


 

Kaupunginhallitus 15.8.2022

 

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Liitteet

20

12332/2021 Maaningan pitäjäraadin aloite 19.12.2021 (kohta 2) / Nuorisotilojen aukioloaikojen jatkaminen mielenterveysongelmien ehkäisyssä

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Janne Katajisto

puh. +358 44 718 2661

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena aloitteeseen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa