Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 219

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 219

Asianro 5899/02.05.02.01/2022

 

 

Yrityspalvelun esitys Yrittäjän uusi suunta -kehityshankkeen rahoituksesta (EU Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, REACT EU ESR)

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu

 

                                                   

Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry hakee 28.6.2022 saapuneella kirjeellä rahoitusta Yrittäjän uusi suunta -hankkeelle vuosille 2022 - 2023. Päärahoitus hankkeelle on haettu Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjasta 9. REACT-EU ESR -toimenpiteet, erityistavoite 12.4 Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen.

 

Hankkeen tavoitteena on, että mikroyrittäjät kykenevät liiketoiminnan eri muutostilanteissa säilyttämään ja parantamaan työkykyään sekä johtamaan itseään ja henkilökuntaansa. Tällöin yrittäjät pystyvät paremmin uudistamaan, kasvattamaan ja vahvistamaan liiketoimintaansa. Hankkeen toiminta-alueena on Kuopio, Siilinjärvi ja Rautavaara.

 

                                                    Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat mikroyritykset, joiden toimialan talous on kärsinyt koronaepidemiasta ja muista viimeaikaisista toimintaympäristön muutoksista.

 

Hankkeessa tehdään 500 mikroyritykselle palvelukartoitus. Tehdyn kartoituksen ja tarvittavien laskelmien perusteella määritellään yrittäjän kanssa tavoitteet ja suositellaan keinoja, joilla ne saavutetaan. 60 yrittäjälle tehdään hyvinvointianalyysi. Analyysin tulosten perusteella suositellaan toimenpiteitä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeessa järjestetään pienryhmätoimintaa, joissa yhdistyvät ennalta määritelty teema ja verkostoituminen.

 

Hankkeen tuloksena mukana olevien mikroyritysten sopeutumiskyky ja muutosjoustavuus paranee, jolloin yritykset ovat jatkossa valmiimpia toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 359.119 euroa. ESR-rahoitus hankkeelle on 80 %, kuntien rahoitus 9,8 % ja toteuttajan omarahoitus
10,2 %. Kuopiolta haetaan hankkeelle 8,4 % rahoitusta hankkeen kokonaiskustannuksiin eli 30.087 euroa, joka jakautuu kahdelle vuodelle toteutuksen mukaan seuraavasti: osuus on 8539 euroa v. 2022 ja 21.548 euroa v. 2023.

 

Tarkemmat tiedot hankkeesta on esitetty hankesuunnitelmassa ja kuntarahahakemuksessa (liitteenä).

 

 

Vaikutusten arviointi                  Vaikutusten arviointi liitteenä. Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia tarjottaviin yritysten palveluihin.

 

 

Esitys                                           Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2022 – 2023 Yrittäjän uusi suunta -kehittämishanketta enintään 8,4 %:n osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 30.087 euroa. Vuoden 2022 rahoitusosuus on 8539 euroa ja 21.548 euroa v. 2023. Kuopion kaupungin rahoituksen edellytyksenä on, että Etelä-Savon ELY-keskus tekee myös myönteisen rahoituspäätöksen.

 

                                                    Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan elinvoima- ja konsernipalveluiden palvelualueen elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus. Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

 

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

 

Liitteet

21

5899/2022 Kuntarahahakemus 28.6.2022 Kuopio Yrittäjän uusi suunta -hanke

 

22

5899/2022 EURA2014hakemus16062022

 

23

5899/2022 Vaikutusten ennakkoarviointilomake_ YUS.pdf

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Anu Häiväläinen

puh. +358 44 718 2036

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa