Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 232

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 232

Asianro 3632/02.02.02/2022

 

 

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022

 

 

Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus

 

                                                   

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 31.7. tilanteesta, palvelualueiden ja taseyksiköiden tilinpäätösennuste, toiminnallisten tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset. Henkilöstön ja investointien seuranta ja ennuste on tehty kesäkuun tietojen pohjalta. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty puolen vuoden toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

 

                                                      Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan talousarvioon merkittyä selvästi paremmin. Alijäämän arvioidaan olevan 7,7 milj. euroa, mikä on noin 8,2 milj. euroa talousarviota parempi. Eniten ylitystä arvioidaan olevan perusturvan palvelualueella 6,7 milj. euroa, erikoissairaanhoidossa 5,2 milj. euroa ja kasvun ja oppimisen palvelualueella
2,0 milj. euroa.

 

Verotulojen ennuste on parantunut huomattavasti. Kevään ja kesän verotilityksissä on käynyt ilmi, että kuluvan vuoden ennakkoverot ovat kehittyneet erittäin myönteisesti. Palkkasumman kasvu lähentelee jo viittä prosenttia, keväällä tätä arvioitiin paljon pienemmäksi. Verohallinnon tiedon mukaan tilitysten jaksottumisessa on syytä varautua siihen, että jäännösveroja tilitetään 2023 alkuvuodesta suhteessa enemmän. Tieto tarkentuu syyskuussa. Yhteisöveron kehitys on ollut kunnallisveroakin parempaa. Taustalla ovat verovuoden 2021 valmistuva verotus ja kuluvan vuoden ennakoiden kertymä. Vaikka kuntien korotettu yhteisöveron jako-osuus kahden vuoden jälkeen poistui, on yhteisöveron tilitysmäärä nousemassa jopa viimevuotista paremmaksi. Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan olevan noin 19 milj. euroa talousarvioon merkittyä suuremmat.

 

Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 3,1 milj. euroa talousarviota paremmin. Valtiovarainministeriö on heinäkuussa päivittänyt valtionosuustiedot, keskeisen muutoksen on aiheuttanut verotulomenetysten kompensaation kasvaminen matkakuluvähennyksen korotuksen arvioidun vaikutuksen myötä.

 


 

Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi ja kassatilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä, mikä vaikuttaa myönteisesti myös kuluvan vuoden lainanottoon. Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 453 milj. euroa vuoden lopussa, kasvua vuoden 2021 tilinpäätöksestä n. 16 milj. euroa. Ennustettu lainatarve on miltei 60 miljoonaa euroa talousarvioon merkittyä vähemmän. Myös korkokulut jäävät alle budjetoidun. Rahoituslaskelma osoittaa, että investointien tulorahoitus paranee talousarvioon merkitystä, mikä osaltaan pienentää pitkäaikaisten lainojen nostotarvetta. Rahoitustarpeeseen ja maksuvalmiussuunnitteluun vaikuttaa olennaisesti, miten investointihankkeiden maksupostit loppuvuonna ajoittuvat.

                                                   

Vaikutusten arviointi                  Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Liitteet

1

3632/2022 Seurantaraportti 29.8.2022 tammi-kesäkuu 062022_A.pdf

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                         Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen selosti asiaa kokouksessa ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa