Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 28

Asianro 3952/12.03.01.02/2022

 

 

Maaningan pitäjäraadin kehittämisrahahakemuksen käsitteleminen

 

 

 

                                                          Maaningan pitäjäraati hakee lähidemokratiajaostolta kehittämismäärärahaa 15.500 euroa käytettäväksi kahteen investointikohteeseen. Yrittäjien toteuttamaan Tienvarsimainostauluun 10.500 euroa sekä Maaningan kirkonkylän Asukasyhdistyksen toteuttamaan hirsilaavuun 5000 euroa.

 

Määräraha on tarkoitus myöntää avustuksena tienvarsimainostaulun osalta Maaningan Yrittäjäyhdistykselle ja sataman laavun osalta Kirkonkylän Asukasyhdistykselle.

 

Maaningan Yrittäjät ry toteuttaa kantatie 77 varteen Maaningan kirkonkylän kohdalle valaistun tienvarsimainostaulun, jossa mainostetaan maaninkalaisia yrityksiä sekä Maaninka.fi-tontteja. Tienvarsimainostaulun avulla parannetaan Maaningan huomioarvoa ja näkyvyyttä ohiajavan liikenteen osalta ja kerrotaan Maaningan palveluista ja tapahtumista.

 

Avustusmalli vastaa kaupungin talkooavustusta, jossa hakija sitoutuu osallistumaan hankkeen toteutukseen ja kustannuksiin talkootyön kautta ja avustus kattaa kustannusten rahaosuuden.

                                                                                                                                   

Maaningan Yrittäjät ry on toimittanut hankkeesta kuvaukset toteutuksesta sekä kustannuksista ml. materiaalitarjouksen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 12.940,98 euroa, josta talkootyön arvo on 2730 euroa, (käytetty Leader-rahoituksen arvoja).

 

Tienvarsikyltin toteutuksesta ja ylläpidosta ml. sähköliittymän kustannukset, vastaa Maaningan Yrittäjät ry.

 

Maaningan kirkonkylän Asukasyhdistys toteuttaa yhteistyössä Kuopion kaupungin metsäyksikön ja Savon koulutuskuntayhtymän puurakentamisen opetuksen kanssa hirsilaavun kirkonkylän satamaan. Laavun keskeinen sijainti taajaman läheisyydessä palvelee monipuolisesti alueen asukkaita ja on helposti saavutettava esimerkiksi liikkumisavusteisilla kulkuvälineillä.

 

Laavun kustannusarvio on 5000 euroa, joka sisältää tarvikekustannuksia 1912,55 euroa. Laavun hirsikehikko tehdään ja kootaan oppilastyönä Savon koulutuskuntayhtymän Toivalan hirsiveistämisen oppilaiden kanssa ja kuljetuksista vastaa logistiikan opintolinja. Hirsikehikon kustannukset tarkentuvat varsinaisen työn toimeksiannon jälkeen, ollen arviolta noin 2500-3000 euroa. Piirustukset maksavat 300 euroa. Katon rakentaminen ja muu viimeistely tehdään talkootyönä, vastuutahona on asukasyhdistys. Laavun huolto ja ylläpito on Maaningan Asukasyhdistyksen vastuulla, kaupunki maksaa mahdollisesti korvausta esimerkiksi polttopuiden hankinnasta. Lupa ja muut viranomaisasiat hoidetaan kaupungin ja asukasyhdistyksen toimesta. Laavu on tarkoitus rakentaa syksyllä 2022.

 

Lähidemokratiajaoston kehittämismäärärahapäätöksen jälkeen pitäjäraati voi käsitellä varsinaisesti investointiavustushakemukset. Varsinaisen valituskelpoisen avustuspäätöksen tekee kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö. Maaningan Yrittäjät ry:lle 10500 euron ja Maaningan kirkonkylän Asukasyhdistykselle 5000 euron avustukseen.

                            

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Lähidemokratiajaosto myöntää Maaningan pitäjäraadille kehittämismäärärahana 15.500 euroa avustuksen myöntämiseen kahteen investointihankkeeseen. Pitäjäraati tekee päätökset avustusten myöntämisestä ja varsinaisen, valituskelpoisen viranhaltijapäätöksen asiasta tekee kansalaistoiminnan palvelujen päällikkö. Avustusten käsittelyssä noudatetaan kaupungin yleisiä avustuksen myöntämiseen liittyviä ohjeita ja sääntöjä. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan jälkikäteen. 

 

 

Liitteet

1

3952/2022 Maaningan pitäjäraadin kehittämismäärärahahakemus lähidemokratiajaostolle

 

2

3952/2022 Kehittämisrahan käyttösuunnitelma Laavu Maaninka

 

3

3952/2022Lisäselvitys Mainostolppahanke Maaninka Yrittäjät

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Esittelijä muutti päätösesitystään  seuraavasti: Lähidemokratiajaosto myöntää Maaningan pitäjäraadille kehittämismäärärahana 15.500 euroa avustuksen myöntämiseen kahteen investointihankkeeseen. Pitäjäraati tekee päätökset avustusten myöntämisestä ja varsinaiset valituskelpoiset avustuspäätökset tehdään kaupungin hallinto- ja taloussääntöjen mukaisesti. Avustusten käsittelyssä noudatetaan kaupungin yleisiä avustuksen myöntämiseen liittyviä ohjeita ja sääntöjä. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan jälkikäteen.

 

 

Päätös                                              Lähidemokratiajaosto hyväksyi valmistelijan muutetun päätösesityksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa