Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Lähidemokratiajaosto

19 §

29.3.2022

Lähidemokratiajaosto

22 §

19.4.2022

Kaupunginhallitus

189 §

13.6.2022

 

§ 29

Asianro 2842/12.03.01.02/2021

 

 

Lähiöohjelma

 

 

Päätöshistoria

 

Lähidemokratiajaosto 29.3.2022 19 §

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

Irma Savolainen esittelee Lähiöohjelman vaihtoehtoja, joihin kuuluu Lähidemokratiamallin, asukasosallisuuden digialustan sekä osallisuuden menetelmien vaihtoehtoiset ratkaisut. Lähidemokratiajaostolle annetaan mahdollisuus kommentoida vaihtoehtoisia Lähidemokratiamalleja sekä niihin liittyviä komponentteja. Keskustelun tavoitteena on valmistella vaihtoehtoiset mallit kunnan hallinnon esittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Esittelijä: Irma Savolainen, suunnittelija

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                          Esitetään, että pidetään kaupunginvaltuutetuille, lautakuntien jäsenille ja johtaville viranhaltijoille työpaja, jossa käydään läpi esitellyt vaihtoehtoiset Lähidemokratiamallit, sekä niihin liittyvät vaihtoehtoiset asukasosallisuuden digialustat ja osallisuuden menetelmät. Työpaja toteutetaan etänä virtuaaliympäristössä. Työpajan tarkoitus on kerätä kaupunginvaltuutettujen,  lautakuntajäsenien ja johtavien viranhaltijoiden näkökulmat uuden Lähidemokratiamallin ja siihen liittyvien toimenpiteiden valintaan.

 

 

Liitteet

 

2842/2021 Lähiöohjelman vaihtoehdoista Lähidemokratiajaostolle 29-3-2022

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Irma Savolainen

puh. +358 44 718 2511

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus             Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

Päätös                         Esittelijä muutti keskustelun pohjalta esitystään seuraavasti: Lähidemokratiajaosto jatkaa asian käsittelyä huhtikuun kokouksessaan ja esitetylle työpajalle varataan aika toukokuulle

 

 


 

Lähidemokratiajaosto 19.4.2022 22 §

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

Lähidemokratiajaosto 19.4.2022

 

Irma Savolainen esittelee Lähiöohjelma-projektin suunnittelussa syntyneet kehityskokonaisuudet, joita on edistetty Lähidemokratiajaoston edellisen kokouksen kommenttien perusteella. Kokonaisuuksia on yhteensä kaksi: A) aluekohtaisen kehittämisen malli, jolla edistettäisiin myönteisen erityiskohtelun periaatteella Kuopion asuinalueiden kehitystä ja B), Koko kaupungin osallistumisen malli, jossa kaikki asuinalueet saisivat vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä osallistuvan budjetoinnin keinoin.

 

Molemmilla kehityskokonaisuuksilla edistetään asukkaiden osallistumismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä, jonka kautta parannetaan lähidemokratiaa. Kehityskokonaisuus A:n toimenpiteillä pyritään vastaamaan Lähidemokratiajaoston Lähiöohjelman tarpeisiin, eli ensisijaisesti ehkäisemään Kuopion asuinalueiden eriytymistä. Kehityskokonaisuus B:n kautta pyritään täydentämään nykyisen Pitäjäraatijärjestelmän ulkopuolelle jäävien asuinalueiden osallistumismahdollisuuksia. Molemmat kehityskokonaisuudet vaativat toteutuakseen erilaiset digitaaliset alustaratkaisut ja muut asukasosallisuuden menetelmät.

 

Lähidemokratiajaosto kommentoi ja linjaa kehityskokonaisuuksien suunnittelutyön etenemistä, jonka tarkoituksena on valmistella kehityskokonaisuudet laajempaan esittelyyn. Lähidemokratiajaoston linjauksen pohjalta valmistellaan toimenpiteet talousarvioesitykseen vuodelle 2023.

 

Liitteet: Esitys Lähiöohjelman kehityskokonaisuuksista Lähidemokratiajaostolle 19-4-2022

 

Esittelijä: Irma Savolainen, suunnittelija

 

Vaikutusten arviointi        -

 


 

Esitys                          Esitetään, että järjestetään kaupunginvaltuutetuille, lautakuntien jäsenille ja johtaville viranhaltijoille työpaja, jossa käydään läpi esitellyt vaihtoehtoiset Lähidemokratiamallit, sekä niihin liittyvät vaihtoehtoiset asukasosallisuuden digialustat ja osallisuuden menetelmät. Työpaja toteutetaan etänä virtuaaliympäristössä. Työpajan tarkoitus on kerätä kaupunginvaltuutettujen, lautakuntajäsenien ja johtavien viranhaltijoiden näkökulmat uuden Lähidemokratiamallin ja siihen liittyvien toimenpiteiden valintaan.

 

 

Liitteet

 

2842/2021 Lähiöohjelman vaihtoehdoista Lähidemokratiajaostolle 29-3-2022

 

 

2842/2021 LDJ Lähidemokratiamallin esitys 29.03.2022 korjattu

 

 

2842/2021 LDJ kokous 19.4.2022 Lähiöohjelman esittelymateriaali

 

Viiteaineisto

-

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Irma Savolainen

puh. +358 44 718 2511

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

Päätös                         Käydyn keskustelun pohjalta esittelijä muutti päätösesitystään siten, että järjestetään kaupunginvaltuutetuille, lautakuntien jäsenille ja johtaville viranhaltijoille esittely, jossa käydään läpi lähidemokratiamalli, sekä siihen liittyvät asukasosallisuuden osallisuusalustat ja osallisuuden menetelmät.

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. 

 


 

Kaupunginhallitus 13.6.2022

 

Kaupunginhallitus 13.6.2022 189 §

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen, kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja ja suunnittelija Irma Savolainen esittelevät asiaa kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

Esitys                         

 

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

Irma Savolainen

puh. +358 44 718 2511

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

 

 

Päätös                         Suunnittelija Irma Savolainen ja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen ja I varapuheenjohtaja Leila Savolainen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen. 

  

 

 

 

 


 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

Lähidemokratiajaosto 23.8.2022

                                                         

Kuopion kaupunginvaltuuston aloitteesta käynnistettiin 23.3.2021 Lähidemokratiajaoston alaisuudessa Lähiöohjelman valmistelu, jossa haluttiin laatia yhdessä asukkaiden kanssa Kuopion lähiöalueille kaupunginosien omat kehittämisen toimenpideohjelmat. Aluekehittämistä ohjaavan Lähiöohjelma -mallin valmistelu tapahtui lähidemokratiajaoston alaisuudessa lokakuusta 2021 kesäkuuhun 2022. 

Työn edistämiseen palkattiin suunnittelija, joka valmisteli aluekehittämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaihtoehtoiset mallit käyttäen apuna kuntalaisten keskuudessa toteutettuja haastatteluja, kyselyitä ja kokeilua sekä julkista tutkimustietoa. Malleista valittiin suunnittelutyön loppuvaiheessa parhaiten kaupungin kehittämistarpeita ja kuntalaisten toiveita palveleva osallistava aluekehittämisen malli, jota voidaan lähteä hyödyntämään aluekohtaisen kehityksen porrastetussa suunnittelussa ja toteuttamisessa vuodesta 2023 alkaen. Lisäksi työssä valmisteltiin ehdotus käyttöönotettavasta digitaalisesta osallisuusalustasta, jonka valmistelussa hyödynnettiin Ihmiskeskeinen Digitaalinen Kunta -hankkeen (IDK-hanke) keräämää tietoa ja osaamista. 

Lähiöohjelma -mallin valmistelusta on valmistunut raportti, joka esitellään Lähidemokratiajaostolle. Raportti löytyy esityslistan liitteenä: Lähiöohjelma -mallin valmistelun raportti 2022. 

Lähiöohjelma -mallia esitetään pilotoitavaksi vuonna 2023 liitteenä olevan esityksen mukaisesti: Esitys aluekehittämisen pilotoinnista Lähiöohjelma -mallilla vuonna 2023. 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                               

1.       Lähidemokratiajaosto hyväksyy osaltaan valmistelutyöstä tuotetun raportin (Lähiöohjelma -mallin valmistelun raportti 2022) ja lähettää sen hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. 

2.       Lähidemokratiajaosto esittää Lähiöohjelman aluekehittämismallin pilotointia vuonna 2023 palvelualueiden resurssien puitteissa. Pilotointi on kuvattu tarkemmin esityksessä: Esitys aluekehittämisen pilotoinnista Lähiöohjelma -mallilla vuonna 2023. 

3.       Osallistavan budjetoinnin mallin pilotointi edellyttää osallisuuskoordinaattorin palkkaamista, digitaalisen osallisuusalustan hankintaa ja osallistavan budjetin määrärahaa. Pilotointiin vaadittavat resurssit on kuvattu tarkemmin esityksessä: Esitys aluekehittämisen pilotoinnista Lähiöohjelma -mallilla vuonna 2023. 

 

 

 

Liitteet

4

2842/2021Esitys aluekehittämisen pilotoinnista Lähiöohjelma-mallilla vuonna 2023

 

5

2842/2021 Lähiöohjelma -mallin valmistelun raportti 2022

 

6

2842/2021 Esittelymateriaali lähiöohjelman valmistelusta 2022

 

7

2842/2021 lähiöohjelma mallin valmistelun raportti 202022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

Irma Savolainen

puh. +358 44 718 2511

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Lähidemokratiajaosto hyväksyi valmistelijan esityksen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa