Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 08.09.2022/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 43

Asianro 2770/10.03.00.00/2022

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 9.6.2022 § 32 / vesihuoltolinjan sijoittaminen kiinteistön 297-434-1-104 Puikkoniemi (VE 1) tai 297-434-1-103 Risteli (VE 2) alueelle / Karttulan vesiosuuskunnan hakemus

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

                                                          Tiivistelmä

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 9.6.2022 § 32 myöntänyt luvan sijoittaa vesihuoltolinja tilan Puikkoniemi 297-434-1-104 alueelle. Asianosaiset ovat valittaneet päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

                                                         

 

 

Esitys                                                Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle seuraavaa:

 

Valittajan esittämiin vaatimuksiin kohdat 1-4 todettakoon että;

 

1          Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että valitus tulee hylätä ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 9.6.2022 § 32 pysyttää voimassa.

 

2          Ympäristö- ja rakennuslautakunta toistaa aiemmin päätöksen 9.6.2022 § 32 perustelut ja toteaa, ettei Karttulan vesiosuuskunnan hakemus ole sisältänyt kyseistä vaihtoehtoa (VE3) hakemuksessaan.

 

3          Sijoitusvaihtoehto (VE1) on riidaton sijoittamisen osalta ja kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus maankäyttö- ja rakennuslain 161 § nojalla tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

 

4          Hallinto-oikeus voi tarvittaessa keskeyttää aloittamisoikeutta koskevan päätöksen.

 

Ottaen huomioon lautakunnan vesihuoltolinjasta annetun päätöksen lopputulos ja kun aloittamisessa on toimittu maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukaisesti, ei asiassa ole syytä määrätä johdon rakentamista keskeytettäväksi.

 

Edellä mainitun perusteella valituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella annettua ympäristö- ja rakennuslautakunnan 9.6.2022 § 32 päätöstä tulisi muuttaa tai joiden perusteella se tulisi kumota tai joiden nojalla aloitettu johdon rakennustyö tulisi vaaditulla tavalla keskeyttää. Valitus tulisi hylätä kokonaisuudessaan ja myönnetty aloittamisoikeutta koskeva lupa pysyttää voimassa.

 

Todettakoon lisäksi, että valituksessa maanomistajan esittämä uusi vaihtoehto VE3 edellyttäisi uutta hakemusta vesiosuuskunnalta tai pääsemistä sopimukseen asiassa maanomistajien ja vesiosuuskunnan kesken. Sopiminen johdon sijoittamisesta olisi aina ensisijaisesti toivottavaa ja tavoitteellista.

 

Liitteet

13

2770/2022 Lausunto- ja asiakirjapyyntö (Ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Niko Karvonen

puh. +358 44 718 5179

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa