Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 08.09.2022/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 44

Asianro 6914/10.03.00.00/2021

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 9.6.2022 § 31 / sähköjohdon sijoittaminen tilojen 297-449-25-156 Kerilampi ja 297-449-25-157 Kerisuo alueille

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Tiivistelmä

 

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta 9.6.2022 § 31 oikeutti maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n nojalla Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n sijoittamaan 20 kV:n ilmajohdon osakeyhtiön esittämän reittivaihtoehdon 2 mukaisesti tilan 297-449-25-157 (Kerisuo) alueelle ja tilan 297-449-25-156 (Kerilampi) alueelle. Asianosaiset ovat valittaneet päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka pyytää lautakunnan lausuntoa asiaan. Lausunnon antamiseen on saatu jatkoaikaa 14.9.2022 saakka

                                                         

 

Esitys                                                Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle seuraavaa:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toistaa aiemmin päätöksen 9.6.2022 § 31 mukaiset perustelut, eikä lähde tutkimaan valitusta tarkemmin vaan toteaa, ettei valittaja ole valituksessaan tuonut sellaista jo tiedossa olevaa asiaa esille, jonka vuoksi päätöstä tulisi muuttaa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että teknisesti tyydyttävistä ja kustannuksiltaan kohtuullisista vaihtoehdoista vähiten haittaa aiheuttaa VE2 mukainen sijoittaminen. Päätöksen mukainen linja sijoittuu molemmille kiinteistöille ja on siten vähäisen haitan osalta tasapuolinen molemmille maanomistajille.

 

Valittaja on tuonut esille, että kaupunki olisi vaihtanut asian esittelijän asian käsittelyn aikana. Ympäristö- rakennuslautakunta toteaa, että asian esittelijänä lautakunnassa rakennusvalvontaa koskevissa asioissa on Kuopion rakennustarkastaja. Valmistelijan vaihtaminen on puhtaasti työnjohdollinen asia ja riippuu käytettävissä olevista resursseista.

 

Valittaja on esittänyt hallinto-oikeudelle vaatimuksenaan, että ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenten ja muiden asiaan liittyvien päättäjien ja virkamiesten tulisi tehdä alueella maastokatselmus. Asianosaisen kuulemisen osalta ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että asianosaiset eivät ole aiemmin esittäneet vaatimusta hallintolain 38 § mukaisesta maastokatselmuksesta. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että asianosaiselle on varattu hallitolain 34 § mukaisesti tilaisuus lausua mielipiteensä ennen asian ratkaisemista ja lausuu hallinto-oikeudelle, että lautakunnan päätöksen perustelut huomioon ottaen asia on ratkaistavissa kirjallisen asiakirja-aineiston perusteella. Hallinto-oikeus voi toimittaa katselmuksen, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.   

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että valitus tulee hylätä ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 9.6.2022 § 31 pysyttää voimassa.

 

 

Liitteet

14

6914/2021 Lausunto- ja asiakirjapyyntö (Ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa