Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 259

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 259

Asianro 7496/02.02.02/2022

 

 

Kuukausiseuranta tammi-elokuu 2022

 

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

Kuopion kaupungin talouden toteuma 31.8. näyttää, että vuosikate, joka on 55,7 milj. euroa, on vuoden takaisesta parantunut 9 M€:lla. Toteumaa parantaa erityisesti verotulokertymän lisäys. Maksutuotoissa mm. rakennusvalvontamaksuissa, vanhustenhuollon asiakasmaksuissa sekä pääsylipputuloissa on selkeää kasvua. Viime vuonna maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia ei elokuun loppuun mennessä ollut käytännössä kertynyt ollenkaan, nyt toteuma on 3,4 milj. euroa.  Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikki maksutuotot yhteensä ovat kasvaneet 8,7 milj. eurolla. Toisaalta toimintakulut ovat olleet 4 %:n kasvussa, varsin tasaisesti kautta kaikkien kuluryhmien. Suhteessa eniten kasvua on syntynyt tarvikehankinnoissa, jossa merkittävimpinä tekijöinä toisen asteen maksuttomuuden aiheuttamat oppimateriaalihankinnat sekä lääke- ja hoitotarvikeostot.

 

Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan talousarvioon merkittyä selvästi paremmin. Alijäämän arvioidaan olevan 6,4 milj. euroa, mikä on noin 9,4 milj. euroa talousarviota parempi. Palvelualueiden omien ennusteiden mukaan eniten talousarvioylitystä arvioidaan syntyvän perusturvan palvelualueella 5,3 milj. euroa, missä ennuste on kuitenkin puolivuotiskatsaukseen verrattuna parantunut. Erikoissairaanhoidon 5,2 milj. euron ja kasvun ja oppimisen palvelualueen 2,0 milj. euron ylitysennusteet ovat pysyneet ennallaan. Tilapalvelujen ja pelastuslaitoksen aikaisemmat ylitysennusteet ovat kääntyneet arvioksi talousarviota paremmasta toimintakatekehityksestä, positiiviselta yhteisvaikutukseltaan 1,1 milj. euroa.

 

Talousarvion 109,1 milj. euron investointimenoista on toteutunut 65,3 milj. euroa. Suurin talonrakennuskohde on ollut Lumit ja yhdyskuntarakentamisessa Savilahden alueen infra.

 

Verotulojen ennuste on parantunut huomattavasti. Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan olevan noin 19 milj. euroa talousarvioon merkittyä suuremmat. Kunnallisveron kertymä on kasvanut lähes 5 % ja yhteisöveron 9 %. Kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. viime vuotta selvästi pienemmät veronpalautukset ja vastaavasti jäännösverojen kasvanut määrä. Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 3,1 milj. euroa talousarviota paremmin, pääasiallisena syynä kesken vuotta tehdyt perustemuutokset.

 

Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi ja kassatilanne on ollut hyvä, mikä on vaikuttanut myönteisesti myös kuluvan vuoden lainanottoon. Rahoituslaskelma osoittaa, että investointien tulorahoitus paranee talousarvioon merkitystä, mikä osaltaan pienentää pitkäaikaisten lainojen nostotarvetta.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

 

 

Liitteet

1

7496/2022 Kuukausiraportti elokuu 2022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee tammi-elokuun 2022 kuukausiraportin tiedoksi.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen selosti asiaa kokouksessa ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että palvelualueiden edustajina kokouksessa olivat läsnä kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Loponen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen ja kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Sakari Pääkkö ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.  

 

Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsen Minna Reijonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.20.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa