Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.09.2022 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
257   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
258   Pöytäkirjantarkastus
259 Kuukausiseuranta tammi-elokuu 2022
260   Sinikellon päiväkoti - uudisrakennushankkeen osallistujien valinta kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen
261 Hatsalan klassillisen koulun sijainti ja koko
262 Lähiöohjelma -mallin valmistelun raportti ja esitys pilotoinnista vuodelle 2023
263 Sport Suomi - Kasvualusta liikunta- ja urheilutoimialojen tutkimukselle, kehittämiselle ja innovaatiotoiminnalle (EAKR-hanke, Pirkanmaan liitto)
264 Vastine oikaisuvaatimukseen, poikkeaminen / Toivala 297-433-6-25
265 Muutoksenhaku Itä-Suomen hallinto-oikeuden 30.8.2022 tekemään päätökseen / Kuopion kaupungin asuntotonttihintojen päivitys
266   Toistaiseksi voimassa olevan sosiaalityöntekijän viran perustaminen perusturvan palvelualueella
267   Eronpyyntö luottamustehtävistä / Jani Sinervirta
268   Eronpyyntö kaupunginvaltuutetun toimesta / Antti Kivelä
269   Kaupunginvaltuuston päätösten 19.9.2022 täytäntöönpanot
270   Kaupunginhallituksen tiedonantoja 26.9.2022

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
260   Liite C hankintaoikaisuohje / kaupunginhallitus
260   Liite D valitusosoitus markkinaoikeudelle / kaupunginhallitus
261,263ja266   Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus

Saapuvilla olleet jäsenet
Aleksi Eskelinen, puheenjohtaja
Ari (Allu) Koskinen, 1. varapuheenjohtaja, poissa § 260
Tiina Kaartinen, 2. varapuheenjohtaja
Miia Eskelinen-Fingerroos
Kaisa Kantele
Hannu Kokki
Vesa Linnanmäki
Sallamaarit Markkanen
Pekka Niiranen
Minna Reijonen, klo 15.20-17.00
Mika Wallius

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
(Teams)
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
(Teams)
Tuula Väätäinen
valtuuston puheenjohtaja
Leila Savolainen
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Harri Auvinen
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
 
Marja-Leena Martikainen, talousjohtaja
klo 15.00-15.50
Neeta Röppänen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja
klo 15.00-15.50 (Teams)
Kari Loponen, kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja
klo 15.00-15.50 (Teams)
Sakari Pääkkö, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja
klo 15.00-15.50 (Teams)
Marko Väätäinen, rakennuttaja
klo 15.55-16.00 (Teams)
Vesa Toivanen, vs. hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä