Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 263

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 263

Asianro 7642/12.04.00.00/2022

 

 

Sport Suomi - Kasvualusta liikunta- ja urheilutoimialojen tutkimukselle, kehittämiselle ja innovaatiotoiminnalle (EAKR-hanke, Pirkanmaan liitto)

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus

 

 

                                                          Sport Suomi -vetovastuuhankkeessa Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupungit perustavat osaamisverkoston, jonka avulla vahvistetaan liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialojen liiketoimintaedellytyksiä sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Hankeverkostossa ovat mukana hakijakonsortion ulkopuolelta myös Rovaniemen ja Helsingin kaupungit. Yhteishankkeessa kehitetään kaupunkien, yritysten sekä korkeakoulujen välistä yhteistyötä luomalla uusia toimintatapoja ja kanavia alueellisten vahvuuksien pohjalta. Sport Suomi -verkoston visiona on, että Suomi on kansainvälisesti tunnettu liikunnan ja hyvinvoinnin innovaatiomaa, jossa yritykset kasvavat kansainvälisesti ja kestävästi.

 

Kuopion kaupunki toimii "Sport Suomi - Kasvualusta liikunta- ja urheilutoimialojen tutkimukselle, kehittämiselle ja innovaatiotoiminnalle" - hankkeen pääyhteistyökumppanina ja osatoteuttajana. Kuopio osallistuu hankkeen kokonaistoimintaan ja kansalliseen verkostoon sekä toimii koordinointivastuussa erityisesti liikunta- ja hyvinvointidatan hyödyntämisen kehittämistyön kokonaisuudessa. Hankkeen toisena keskeisenä sisältönä on kansainvälisen innovaatio- ja liiketoiminnan kiihdyttäminen.

 

Kuopion kaupungin näkökulmasta hankkeen avulla olisi mahdollista kehittää entisestään liikunta- ja hyvinvointidatan hyödyntämistä niin tiedolla johtamisen, kuin oppilaitos- ja yritysyhteistyön näkökulmasta varsinkin Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen ympäristössä, mutta myös

laajemmin kaupunkialueella. Lisäksi niin alueellisen, valtakunnallisen, kuin kansainvälisenkin verkoston tiivistäminen mahdollistaa entistä parempien ja tehokkaampien toimintamallien kehittämisen.

 

Hanke liittyy Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjelmakokonaisuuden ekosysteemisopimusten mukaisiin ylialueellisiin vetovastuuteemoihin. Vetovastuuhankkeet ovat osa kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuutta ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman toteutusta. Hanke edistää Kuopion kaupungin ja valtion välistä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen 2021–2027 (Kuopion ekosysteemisopimus) toteuttamista, ja sen strategista painopistettä Terveys ja hyvinvointiteknologia. Kuopion kaupungin sitoumusta ekosysteemisopimuksen mukaisiin vetovastuuhankkeisiin on puollettu Kuopion ekosysteemisopimuksen johtoryhmässä 28.4.2022. Hanke on Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen mukainen.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022-30.6.2024 (20 kk) ja Kuopion kaupungin osahankkeen rahoitus on kokonaisuudessaan 152 273 €, josta omarahoitusosuus (25 %) on 38 059 €. Rahoitus jakautuu kolmelle vuodelle siten, että vuonna 2022 kustannusarvio on 15 224 euro, vuonna 2023 91 340 ja vuonna 2024 45 671 euroa. Kuopion osahankkeen kustannukset muodostuvat kokoaikaisen projektipäällikön henkilöstökustannuksista sekä ostopalveluista.

 

Hankkeen kustannusarvio ja sisältö voivat muuttua rahoittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa. Hankkeen toteutumisen seurannasta raportoidaan myös Kuopion kaupungin asettamalle ekosysteemisopimuksen johtoryhmälle.

 

Hanke on esitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 9.9.2022, jossa osaltaan päätettiin hakea hankkeelle ehdollinen täyttölupa ja viedä hankkeen omavastuurahoitus päätettäväksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Esitys                                                Esitän, että Kuopion kaupunki päättää hakea rahoitusta Sport Suomi - Kasvualusta liikunta- ja urheilutoimialojen tutkimukselle, kehittämiselle ja innovaatiotoiminnalle EAKR-hankkeelle Pirkanmaan liitolta ja varautuu hankkeen omarahoitusosuuteen (enintään 25 % Kuopion osahankkeen kokonaiskustannuksista) hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden määrärahoista. Mikäli kaupungin rahoitusosuus suurenee ja/tai hankkeen sisältö olennaisesti muuttuu, niin hanke tuodaan uudelleen kaupunginhallitukseen päätettäväksi.

 

 

Liitteet

12

7642/2022 Vaikutusten ennakkoarviointi_Sport_Suomi

 

13

7642/2022 Suomi Sport teemaverkostohaku

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ilja Venäläinen

puh. +358 44 718 2500

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa