Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 273

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

59 §

7.9.2022

Kaupunginhallitus

262 §

26.9.2022

 

§ 273

Asianro 2842/12.03.01.02/2021

 

 

Lähiöohjelma -mallin valmistelun raportti ja esitys pilotoinnista vuodelle 2023

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 7.9.2022 59 §

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Hyvinvoinnin edistämisen tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupunginvaltuuston aloitteesta käynnistettiin 23.3.2021 Lähidemokratiajaoston alaisuudessa Lähiöohjelman valmistelu, jossa haluttiin laatia yhdessä asukkaiden kanssa Kuopion lähiöalueille kaupunginosien omat kehittämisen toimenpideohjelmat. Aluekehittämistä ohjaavan Lähiöohjelma -mallin valmistelu tapahtui lähidemokratiajaoston alaisuudessa lokakuusta 2021 kesäkuuhun 2022.

 

Työn edistämiseen palkattiin suunnittelija, joka valmisteli aluekehittämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaihtoehtoiset mallit käyttäen apuna kuntalaisten keskuudessa toteutettuja haastatteluja, kyselyitä ja kokeilua sekä julkista tutkimustietoa. Malleista valittiin suunnittelutyön loppuvaiheessa parhaiten kaupungin kehittämistarpeita ja kuntalaisten toiveita palveleva osallistava aluekehittämisen malli, jota voidaan lähteä hyödyntämään aluekohtaisen kehityksen porrastetussa suunnittelussa ja toteuttamisessa vuodesta 2023 alkaen. Lisäksi työssä valmisteltiin ehdotus käyttöönotettavasta digitaalisesta osallisuusalustasta, jonka valmistelussa hyödynnettiin Ihmiskeskeinen Digitaalinen Kunta -hankkeen (IDK-hanke) keräämää tietoa ja osaamista. 

 

Lähiöohjelma -mallin valmistelusta on valmistunut raportti, jonka Lähidemokratiajaosto hyväksyi osaltaan kokouksessaan 23.8.2022. Lähiöohjelman valmistelun raportti löytyy esityslistan liitteenä: Lähiöohjelma -mallin valmistelun raportti 2022. 

 

Lähiöohjelma -mallin pilotointi on kuvattu esityslistan liitteessä: Esitys aluekehittämisen pilotoinnista Lähiöohjelma -mallilla vuonna 2023. Kokouksessaan 23.8.2022 Lähidemokratiajaosto ehdotti osaltaan Lähiöohjelman aluekehittämismallin pilotointia vuonna 2023 palvelualueiden resurssien puitteissa. Lähidemokratiajaosto esitti myös, että osallistuvan budjetoinnin mallin pilotointi edellyttää osallisuuskoordinaattorin palkkaamista, digitaalisen osallisuusalustan hankintaa ja osallistavan budjetoinnin määrärahaa.

 

Raportti valmistelusta, esitys pilotoinnista sekä kokouksen esittelymateriaali ovat liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi        Liitteenä

 

 

Esitys                          Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

                                   Esitän, että, hyvinvoinnin edistämisen lautakunta:

1.    Hyväksyy osaltaan Lähiöohjelma -mallin valmistelun raportin: (Lähiöohjelma -mallin valmistelun raportti 2022) ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

2.    Esittää Lähiöohjelman aluekehittämismallin pilotoinnin vuonna 2023 palvelualueiden resurssien puitteissa, jotka on kuvattu tarkemmin esityksessä: Esitys aluekehittämisen pilotoinnista Lähiöohjelma -mallilla vuonna 2023. 

3.    Osallistavan budjetoinnin mallin pilotointi edellyttää osallisuuskoordinaattorin palkkaamista, digitaalisen osallisuusalustan hankintaa ja osallistavan budjetin määrärahaa. Pilotointiin vaadittavat resurssit on kuvattu tarkemmin esityksessä: Esitys aluekehittämisen pilotoinnista Lähiöohjelma -mallilla vuonna 2023.  

 

 

 

Liitteet

 

2842/2021-6 Lähiöohjelma -mallin valmistelun raportti 2022

 

 

2842/2021-6 Esitys aluekehittämisen pilotoinnista Lähiöohjelma -mallilla vuonna 2023

 

 

2842/2021-6 Esittelymateriaali Lähiöohjelma -mallin valmistelusta ja pilotoinnista Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle

 

 

2842/2021-6 Vaikutusten arviointi

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

Irma Savolainen

puh. +358 44 718 2511

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Lautakunta toteaa, että annettu raami ei mahdollista Lähiöohjelma -mallin käyttöönottoa suunnitellulla tavalla vuonna 2023. Lautakunta edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavan lisämäärärahan mallin käyttöönottoon.

 

Irma Savolainen poistui kokouksesta klo 17.12 asian käsittelyn jälkeen.

 

 


 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 26.9.2022 262 §

 

                                  

 

 

Liitteet

 

2842/2021-6 Lähiöohjelma -mallin valmistelun raportti 2022

 

 

2842/2021-6 Esitys aluekehittämisen pilotoinnista Lähiöohjelma -mallilla vuonna 2023

 

 

2842/2021-6 Esittelymateriaali Lähiöohjelma -mallin valmistelusta ja pilotoinnista Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle

 

 

2842/2021-6 Vaikutusten arviointi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Lähiöohjelma-mallin valmistelun raportin (kohta 1) ja merkitsee lautakunnan päätöksen kohdat 2-3 tiedoksi.

 

 

 

Päätös                         Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 

 


 

 

 

Liitteet

1

2842/2021-6 Lähiöohjelma -mallin valmistelun raportti 2022

 

2

2842/2021-6 Esitys aluekehittämisen pilotoinnista Lähiöohjelma -mallilla vuonna 2023

 

3

2842/2021-6 Esittelymateriaali Lähiöohjelma -mallin valmistelusta ja pilotoinnista Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle

 

4

2842/2021-6 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Liitteet jaetaan vain sähköisesti.

 

 

Palvelumuotoilija Irma Savolainen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Lähiöohjelma-mallin valmistelun raportin (kohta 1) ja merkitsee lautakunnan päätöksen kohdat 2-3 tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                              Merkitään, että palvelumuotoilija Irma Savolainen selosti asiaa kokouksessa ja hän poistui asian esittelyn jälkeen.

 

 

 

Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsen Pekka Niiranen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa