Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 49

Asianro 7148/10.03.00.00/2022

 

 

Oikaisuvaatimus / 297-418-7-1 / Vehmersalmentie 737 / Rakennuslupa 17.8.2022 § 644, D 22-642-R / esiintymislava

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Tiivistelmä

 

                                                          Itäisen maaseutualueen rakennuslupainsinööri on 17.8.2022 § 644, lupatunnus 22-642-R myöntänyt rakennusluvan esiintymislavan rakentamiselle kiinteistölle 297-418-7-1.

 

                                                          Naapurikiinteistön omistajat on tehneet päätöksestä oikaisuvaatimuksen 29.8.2022. Luvan hakija on antanut vastineen asiasta 9.9.2022.

                                                         

 

Oikaisuvaatimus                             Kiinteistön 297-418-3-16 omistaja on pyytänyt huomioimaan ettei aiemmin rakennusluvan yhteydessä tehdyssä naapurin huomautuksessa annetut kielteiset perustelut luvan myöntämiselle ole olleet tunnepohjaisia, vaan faktoihin perustuvia. Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu meluselvitystä aiheutuvasta toiminnasta ja lisäksi muiden joen varren asukkaiden halua tulla kuulluksi asiassa ennen päätöksen tekemistä.

 

Hakijan vastine                               1 Lupatunnuksen 22-0642-R päätöksessä ei ole edellytetty meluselvitystä.

 

2 90 dB ylittyy jo ruohonleikkurilla. Saattaa syntyä myös ajoittain voimakasta ääntä Karjalan lennoston toiminnasta.

 

3 Näkemyksemme mukaan musiikkiesitykset ovat hyvin maltillisia, osa ihan akustisia eli melusta ei ole kysymys.

 

4 Mielestämme oikaisuvaatimus on aiheeton.

 

 

Esitys                                                Esitän ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, että kiinteistön 297-418-3-16 omistajien 29.8.2022 tekemä oikaisuvaatimus hylätään ja rakennuslupainsinöörin päätös 17.8.2022 § 644 pysytetään voimassa.

 

Perustelu           

Rakennushanke täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:ssä säädetyt

rakennusluvan myöntämisen edellytykset. Rakennelma soveltuu paikalle ja rakentaminen täyttää sille MRL 117 §:ssä säädetyt sekä muut lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset.

 

Esiintymislavalle on myönnetty lainvoimainen poikkeamislupapäätös 7633/2021 (yleiskaavapäällikkö).

 

Mahdollisen esiintymislavan käytönaikaisen melun osalta toimijan tulee noudattaa kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Mahdollisen meluhaitan osalta toiminnan valvonta kuuluu toiminnan harjoittajalle ja ympäristönsuojeluvalvonnalle, eikä sitä voida huomioida rakennuslupapäätöstä tehtäessä.

 

Laajempi naapurien kuuleminen katsotaan tarpeettomaksi (MRL 133 § 1.mom). Naapureiden kuuleminen on suoritettu laajemmin poikkeamislupapäätöksen yhteydessä eikä muilla naapuria 297-418-3-16 lukuun ottamatta ole ollut huomauttamista hankkeesta.

 

Liitteet

1

7148/2022 Oikaisuvaatimus (Ei julkaista internetissä)

 

2

7148/2022 Hakijan vastine (Ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

*

7148/2022 Rakennuslupapäätös 22-642-R ja pääpiirustukset (Ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Niko Karvonen

puh. +358 44 718 5179

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa