Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 79

Asianro 7111/12.00.01.00/2022

 

 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen alkamis-, työ- ja vapaapäivät lukuvuonna 2023 - 2024

 

 

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

Perusopetuslain (628/98) 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

 

Lukuvuonna 2023 - 2024 on 188 koulun työpäivää.

 

Perusopetusasetuksen (852/98) 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

 

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään muun muassa työajoista. Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä em. suunnitelmassa olevista asioista.

 

Perusopetuslain tarkoittama päivähoidon järjestämä esiopetus lukuvuonna    2023 - 2024 alkaa aikaisintaan 10.8.2023 ja päättyy viimeistään 1.6.2024. Esiopetuksen tuntimäärän tulee perusopetuslain mukaan olla vähintään 700 tuntia/oppilas, koulupäivien lukumäärää ei ole määrätty. Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualueella päätetään em. rajauksin lukuvuoden vapaa- ja toimintapäivistä.

 

Lukiolainsäädännössä ei ole määritelty opiskelun alkamis-, päättymis- ja loma-aikoja eikä työpäivien lukumäärää. Koulutuksen järjestäjä päättää ko. asiat.

Työ- ja vapaapäivien lv 2023–2024 luonnosta on käsitelty perusopetuksen ja lukioiden rehtorikokouksessa 4.8.2022, jossa päätettiin tehdä kysely kolmesta käsitellystä vaihtoehdosta.

Rehtorikokouksessa päätetyn mukaan elokuussa 2022 tehtiin Forms-kysely huoltajille, perusopetuksen oppilaille, lukion opiskelijoille ja opettajille.

Kasvun ja oppimisen lautakunta esitti, että lukuvuoden 2023 - 2024 oppilastyöpäiviä koskeva kysely uusitaan niin, että vaihtoehtoina ovat edellisen kyselyn eniten ääniä saanut vaihtoehto ja uusi vaihtoehto, jossa joululoma ulottuu loppiaisen yli. Kysely toteutettiin syyskuussa 2022. Vastauksia saatiin 6689 kpl, joista 62 %, eli 4153 kappaletta oli annettu vaihtoehdolle 2.

                           Kyselyn pohjalta on päädytty seuraavaan esitykseen:

- koulut alkavat 10.8.2023

- viikon mittainen syysloma on 16.-20.10.2023 (vk 42)

- syyslukukauden viimeinen työpäivä on 22.12.2023

- kevätlukukausi alkaa 8.1.2024

- viikon mittainen talviloma on 4.- 8.3.2024 (vk 10)

- kouluvuoden viimeinen työpäivä on lauantaina 1.6.2024

 

                                                     

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

Esitys                                           

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että

- koulut alkavat 10.8.2023

- viikon mittainen syysloma on 16.-20.10.2023 (vk 42)

- syyslukukauden viimeinen työpäivä on 22.12.2023

- kevätlukukausi alkaa 8.1.2024

- viikon mittainen talviloma on 4.-8.3.2024 (vk 10)

- kouluvuoden viimeinen työpäivä on lauantaina 1.6.2024

 

 

 

 

Liitteet

8

7111/2022 Esitys perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja vapaapäiviksi 2023-2024

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Mika Kuitunen

puh. +358 44 718 5151

Taina Vainio

puh. +358 44 718 4018

Jukka Sormunen

puh. +358 44 718 4040

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                           Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa