Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 78

Asianro 7976/10.03.02.01/2022

 

 

Sinikellon päiväkodin ryhmämitoitus

 

 

Tilahallintapäällikkö Tarja Hosionaho
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

 

Ryhmämitoituksen taustaa


Kasvun ja oppimisen palvelualue on laatinut tarveselvityksen Puijonlaakso – Rajala –alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarpeista. Tarveselvitys on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 19.11.2019 §68.

 

Hyväksytyn tarveselvityksen pohjalta on laadittu Puijonlaakson hankesuunnitelma: Varhaiskasvatuspalvelut. Hankesuunnitelma on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 16.02.2021 sekä kaupunginhallituksessa 01.03.2021. Hyväksytty hankeryhmän esitys piti sisällään Länsi-Puijon päiväkodin uudisrakennushankkeen 4-ryhmäisenä sekä Sinikellon päiväkodin uudisrakennushankkeen 8-ryhmäisenä. Hankeryhmän päätösesityksessä on kirjaus, että Sinikellon ryhmämäärä on mahdollista tarkentaa ennen toteutussuunnittelua päivitettyjen väestöennusteiden mukaisesti. Hankesuunnitelmassa on esitetty vertailukustannukset Sinikellon päiväkodin toteuttamisesta 8-ryhmäisenä, 10-ryhmäisenä sekä vaihtoehto, jos 8-ryhmäisenä toteutettu uudisrakennus laajennetaan 10-ryhmäiseksi.

 

Hankesuunnitelmassa on esitetty seuraavat tavoiteaikataulut hankesuunnitelman mukaisten uudisrakennusten käyttöönotolle: Länsi-Puijon päiväkodin uudisrakennuksen tavoitekäyttöönotto on elokuu 2023. Sinikellon tavoitekäyttöönotto on viimeistään tammikuu 2025. Hankesuunnitteluvaiheessa on tunnistettu riski tarvittavan asemakaavamuutoksen viivästymisestä Länsi-Puijon päiväkodin tavoiteaikataulun osalta. Tämä riski on konkretisoitunut. Kaavoituksesta saadun tiedon mukaan Länsi-Puijon päiväkodin 50-luvun rakennuksen sr-merkintään liittyen on tekeillä käytettävyysselvitys. Selvityksen pohjalta saadaan tieto, voiko Länsi-Puijon päiväkodin osalta hankkeessa edetä suunnitellusti. Näin ollen hankesuunnitelman mukaista hankkeiden tavoiteaikataulua on muutettu siten, että Sinikellon päiväkodin uudisrakennushankkeen kilpailutusvaihe on aloitettu ennen Länsi-Puijon päiväkotia yhteistoiminnallisella kokonaisvastuurakentamismuodolla, jossa valittava urakoitsija vastaa myös hankkeen toteutussuunnittelusta. Tavoitteena on avata Sinikellon päiväkodin uudisrakennus 08/2024.

 

Hankesuunnitelmaan on kirjattu, että Onnelan päiväkodista luovutaan, kun Sinikellon ja Länsi-Puijon päiväkodit ovat valmiit. Onnela toimii 1-ryhmäisenä ja sijaitsee Niiralan Kulma Oy:n omistamassa kiinteistössä Taivaanpankontie 23. 

 

 

 

 

Väestökehitys

 

Kuopion väestökehitys ja ennuste on päivitetty vuoteen 2040 saakka (LIITE: Kuopion väestökehitys ja ennuste vuoteen 2040). Päivitetystä ennusteesta voidaan todeta, että kokonaisuudessaan Kuopion väkiluku tulee kasvamaan, toisaalta koko Kuopion alueella 0-6 -vuotiaiden osuus maltillisesti vähenee vuoteen 2040 mennessä.

 

On tärkeää tarkastella väestöennustetta myös kaupunginosatasolla. Liitteen mukaisesta Kuopion väestösuunnitteesta 2022-2030 käy ilmi, että 0-6 -vuotiaiden ikäluokka Läntisen Puijon alueella tulee kasvamaan. (LIITE Kuopion väestötilasto 2010-2021 ja suunnite 2022-2030).

 

Edellisessä kappaleessa kuvatun alueellisen lapsimäärän kasvun lisäksi on syytä huomioida, että Sinikellon päiväkoti palvelee perheitä yli kaupunginosarajojen, syynä tähän mm. KYS, yliopisto ja Savilahden yritysalue sekä helppo saavutettavuus.

 

 

Onnelan päiväkotiryhmän tilanne

 

Onnelan tilojen sisäilmasta tulee jatkuvasti yhteydenottoja ja ongelmia on Niiralan kulman toimesta korjattu toistuvasti. Tilojen soveltumisen haasteet päiväkotikäyttöön on esitetty hankesuunnitelmassa. Onnelan päiväkotiryhmä ei voi jäädä nyt käytössä oleviin tiloihin odottamaan molempien uudisrakennushankkeiden (Länsi-Puijo sekä Sinikello) valmistumista vaan ryhmälle on varattava tilat ensiksi valmistuvasta Sinikellon päiväkodista.

 

 

Ryhmämäärän kasvattamisen kustannusvaikutukset

 

Kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 § 52 hyväksynyt Sinikellon päiväkotihankkeen investointivarauksen 7,9 M€ (hankesuunnitelman mukainen investointikustannus päivitettynä 10/2021 tasolle). Kustannustaso 8-ryhmäiselle on määritetty ajankohdan 06/2022 kustannustason mukaisesti ollen tällä hetkellä 9,0 M€. 10-ryhmäiselle päiväkodille on määritetty 9,8 M€ kustannustaso ajankohdan 06/2022 mukaan.

Arvioitu tilakustannus päivitetyn kustannustason mukaisesti palvelualueelle 10 -ryhmäisen päiväkodin osalta on 73 600,00 €/kk (33,70 €/m2/kk) ja 8 -ryhmäisen osalta 67 300,00 €/kk (35,53 €/m2/kk).

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                            Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Sinikellon päiväkodin ryhmämitoituksen korottamisen 8-ryhmäisestä 10-ryhmäiseksi.

 

 

 

 

Liitteet

6

7976/2022 Kuopion väestökehitys ja ennuste vuoteen 2040

 

7

7976/2022 Kuopion väestötilasto 2010-2021 ja suunnite 2022-2030

 

 

                                                     

Valmistelija                                 

Tarja Hosionaho

puh. +358 44 718 4130

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                           Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Simo Hiltunen saapui kokoukseen klo 17.35 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Tarja Hosionaho ja Simo Hiltunen poistuivat kokouksesta klo 17.40 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa