Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 55

Asianro 8647/02.07.02/2022

 

 

Sosiaalitoimen rahastojen pääoma

 

 

 

 

Kuopion lääninhallitus on antanut 13.7.1984 päätöksen Kuopion kaupunginhallituksen hakemukseen yhdistää kuusi eri rahastoa: huoltorahasto, Juho ja Vilhelmiina Kajanin rahasto, lasten kasvatusrahasto, kunnalliskodin hoidokkien virkistysrahasto, kunnalliskodin kaunistamisrahasto ja lastentalorahasto sosiaalitoimen rahasto- nimiseksi rahastoksi.

 

Lakkautettujen rahastojen pääomat ovat 7.5.1984 olleet seuraavat:

 

Huoltorahasto                             51.604,57 mk             8.679,26 mk                    

Juho ja Vilhelmiina Kajanin rahasto                   9.619,36 ”                     1.617,86 ”                   

Kunnalliskodin hoidokkien

virkistysrahasto                                                      37.745,60 ”                     6.348,35 ”

Kunnalliskodin kaunistamisrahasto                  71.051,50 ”                     1.950,00 ”

Lastenkasvatusrahasto                             162.082,48 ”                           27.260,31 ”

Lastentalorahasto                                                   61.901,12 ”                   10.411,02 ”

Yhteensä                                                        394.004,63 ”                           66.266,80 ”

 

Rahaston pääomaa on saatu kartutettua hyvin, koska alkuvuosina Suomen Pankinperuskorko oli korkea.

 

Rahaston pääoma on 30.11.2022 yhteensä 129.252,96 euroa.

 

Rahaston varat sisältyvät kaupungin rahoitusvaroihin ja ovat taseen vastattavissa Toimeksiantojen pääomissa.  Pääomalle laskettiin vuoteen 2013 saakka rahaston sääntöjen mukaisesti Suomen Pankin peruskorkoa vastaava tuotto.

 

Kaupunki maksaa talousjohtajan päätöksen mukaisesti (talousjohtajan päätös 12.3.2013) tuottoa lahjoitusrahastojen pääomille 2,00 %. Tämä päätös on koskenut myös sosiaalitoimen rahastoa.

 

Rahaston voimassa olevien sääntöjen mukaan, tuotosta voidaan vuosittain käyttää enintään 80 % käyttää seuraavasti

 

1)       avustuksiin ensisijaisesti sellaisille heikossa taloudellisessa asemassa oleville sairaalloisille henkilöille, yksinhuoltajille ja muille lapsiperheille, jotka eivät saa jatkuvaa toimeentulotukea (56 %)

2)       vanhustenhuollon toimintayksiköiden viihtyisyyteen (25 %), joka 7.11.1995 päätöksen mukaan tarkoitti lähinnä maalausten ja taideteosten hankintaa

 

3)       lastenkotien ja päiväkotien viihtyvyyteen (19 %)

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on muuttanut 31.10.1995 rahaston sääntöjen 2.10.1995 muutettuun 4 §:ään perustuen, että tuoton jakamisen vaatimista käytännöistä päättää sosiaali- ja terveysjohtaja. Sosiaali- ja terveysjohtajan asettamat työryhmät, erikseen kuusi jäsentä (käyttötarkoitus 1) ja kolme jäsentä (käyttötarkoitus 2 - 3) ovat tehneet päätökset tuoton jakamisesta tai käyttämisestä sääntöjen mukaisesti.  Työryhmät ovat tehneet päätökset vuoteen 2005 saakka. Sen jälkeen tuotto on vuosittain pääasiassa jaettu maksusitoumuksina joulun aikaan vähävaraisille perheille, sosiaalityöntekijöiden antamien ohjeiden mukaisesti. Rahaston tuotto on viime vuosina ollut reilu 2000 euroa. 

 

Sosiaalitoimen rahastojen pääomaa ei ole ilmoitettu hyvinvointialueen voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisessa selvityksessä. Hyvinvointialue on selvityksessä pyytänyt tiedot vain testamenteista ja perinnöistä. Hyvinvointialueen valmistelijat ovat neuvotteluissa pitäneet tarkoituksenmukaisena, että rahasto jäisi kaupungin hallintaan.

 

Kuntalaissa ei enää säädetä lahjoitus- ja testamenttiomaisuuden käyttämisestä, kunnan asema lahjoituksen ja testamentin saajana voidaan rinnastaa muiden yhteisöjen asemaan. Lahjan antajan ja testamentin tekijän tahto on omaisuuden hoitamisessa ja käytössä otettava huomioon. Jos tämä ei ole mahdollista, on pyrittävä löytämään alkuperäistä tarkoitusta mahdollisimman lähellä oleva käyttötarkoitus ja -tapa.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Kaija Kähkönen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää, että sosiaalitoimen rahaston pääomaa ei siirretä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, vaan se jää kaupungin hallinnoitavaksi. Perusturva- ja terveyslautakunta toivoo, että varat kohdennetaan esim. erityisen tuen tarpeessa olevien lasten harrastustoiminnan tukemiseen. 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy va. henkilöstö- ja hallintopäällikön päätöksen.

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa