Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2017 Pykälä 27 

 

§ 27

Asianro 2931/10.02.03/2015

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Kellomäen puutarha, Kelloniemi

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelujen tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan Kellomäen entiselle puutarha-alueelle asuinrakentaminen, nykyisen virkistysreitin jatkuminen ja Kellotarhantielle toimiva liikenneratkaisu.

 

Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja muistutus Kellotarhantien asukkaalta. Ehdotusta on muutettu lausunnon johdosta muuttamalla rakennuksen alimman kerroksen alin likimääräinen korkeusasema +83.6 +84.4:ksi. Muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                    Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kelloniemessä, noin 3,5 kilometriä keskustasta pohjoiseen/koilliseen. Asemakaavan muutoksen aluerajausta on laajennettu ehdotusvaiheessa liittämällä entiseen Kellomäen puutarha-alueeseen osa Kellotarhantietä ja Kelloniemenpuistoa.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 19.10.2016. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 24.10.–25.11.2016. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle. Pohjois-Savon ELY- keskus antoi lausunnon ja lisäksi saatiin muistutus alueen asukkaalta.

 

Lausunnon ja muistutuksessa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus           Kaavaehdotuksesta saadut lausunto ja muistutus sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu lausunnon johdosta muuttamalla rakennuksen alimman kerroksen alin likimääräinen korkeusasema. Aiempi korko oli +83.6 ja uusi on +84.4.

 

Muistutus koski jalkakäytävän rakentamista, joka poistaisi tontilta toisen nykyisistä autopaikoista. Tonttiliittymä on järjesteltävissä niin, että tontille saadaan järjestettyä kaavan osoittamat autopaikat ilman, että asemakaavaehdotusta tarvitsee muuttaa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hanke tiivistää kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa. Kaavan mukainen ratkaisu ei vaikuta oleellisesti myöskään liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Kelloniemeen sijoittuvat asuintilat ja alueen rakentaminen luo työpaikkoja ja lisää alueen palvelujen kysyntää. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kelloniemen entiseen puutarha-alueen osalta tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

16

2931/2015 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

17

2931/2015 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

18

2931/2015 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen liite 2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

19

2931/2015 kaavaselostuksen liite 11

 

Viiteaineisto

6

2931/2015 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

2931/2015 kaavaselostuksen liite 10 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

8

2931/2015 asemakaavan seurantalomake liite 1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

9

2931/2015 kaavaselostuksen liite 3.1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

10

2931/2015 poistokartta ja ote asemakaavasta liite 4 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

11

2931/2015 kaavaselostuksen liitteet 5.1...5.6 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

12

2931/2015 kaavaselostuksen liitteet 6.1…6.2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

13

2931/2015kaavaselostuksen liite 7 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

14

2931/2015 kaavaselostuksen liite 8 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

15

2931/2015 kaavaselostuksen liite 9 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauli Sonninen

puh. +358 044 718 5439

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.