Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2017 Pykälä 29 

 

§ 29

Asianro 145/10.02.03/2017

 

 

Tiedonanto vireilletulosta, asemakaavan muutos / Tuulikanteleen pohjoispuoli, Puijonlaakso 12-16

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelupalvelujen tukipalvelut

 

 

Asemakaavan muutostyössä päivitetään alueella voimassaoleva vuonna 1994 voimaan tullut asemakaava, jossa alue on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi. Asemakaavan muutoksella alueen käyttötarkoitukseen ja rakennusoikeuteen tehdään muutoksia niin, että kaava mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen olemassa olevan pysäköintialueen paikalle.

 

Kaavatyö on jatketta alueen kaakkoispuolelle vuonna 2014 Kuopion kaupungin valtuustossa hyväksyttyyn Puijonlaakso 12-16-2 asemakaavaan. Uuden kaavatyön aluerajaus on ulotettu koskemaan myös aiemmin kaavoitettua tonttia 12-16-2, jotta korttelin pysäköintivaatimusta voitaisiin tutkia kokonaisuutena.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hankkeen toteutuminen lisää ja monipuolistaa Puijonlaakson asuntotarjontaa ja houkuttelee alueelle uusia asukkaita. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat uusien asukkaiden myötä. Liikenne ja autopaikkojen tarve lisääntyvät. Autopaikat järjestetään samalle tontille parkkihalliin tai tontilla sijaitsevan autokannen laajennukselle. Alueen autopaikkavaatimusta tarkastellaan asemakaavatyön yhteydessä.

 

Kohde sijaitsee keskeisellä paikalla Puijonlaakson Hiihtäjäntien solussa ja hanke vaikuttaa alueen luonteeseen. Nykyistä korkeammilla rakennuksilla on vaikutuksia naapuruston näkymiin ja mahdollisesti varjostukseen.

 

Vaikutukset ilmastoon ovat positiivisia kaupungin yhdyskuntarakenteen tiivistyessä. Rakentaminen tukeutuisi olemassa olevaan kunnallistekniikkaan ja muuhun infrastruktuuriin, jolloin se on ekologisempaa ja taloudellisempaa kuin täysin uudelle alueelle rakentaminen.

 

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

20

145/2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sonja Tilaeus

puh. +358 044 7185047

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.