Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.05.2017/Pykälä 176

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  8761/2016 Valtuustoaloite

 

Kaupunkirakennelautakunta

91 §

3.5.2017

 

§ 176

Asianro 8761/10.03.01.02/2016

 

 

Valtuustoaloite liittyen Kuopion torin ja sen lähiympäristön jalkakäytävien lämmitykseen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 3.5.2017 91 §

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Aloitteen sisältä                       Kaija Räsänen ja kahdeksan muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen Kuopion torin ja sen lähiympäristöön liittyvien katujen lämmityksestä. Aloitteessaan Räsänen kiinnittää huomiota mm. alueiden vesilätäköihin, sohjoon ja pakkasella tapahtuvaan alueiden jäätymiseen sekä jäätymisestä aiheutuvaan liukkauteen. Räsäsen käsityksen mukaan lämmitysjärjestelmä ei ole toiminut kunnolla ja aloitteessa esitetään lämmitysjärjestelmän ongelmien selvittämistä ja pikaista korjausta. Korjauskustannukset edellytetään maksettavan järjestelmän teosta vastanneen rakennusfirman toimesta, koska viat ovat tulleet torin remontin tekovaiheessa.

 

Nykytilanteen kuvaus           Kuopion kaupunkiympäristön palvelualue on suunnitteluttanut ja rakennuttanut Kauppatorille ja sitä ympäröiville kaduille sulatusjärjestelmää vuosina 2012 - 2015. Järjestelmän tarkoituksena on helpottaa alueiden kunnossapitoa, lisätä liikkumisen turvallisuutta ja alueen vetovoimaa.

 

Sataneesta lumesta muodostuu sulatuksen yhteydessä sohjoa, eikä sen muodostumista voida estää, ellei sulanapidettäviä alueita aurata jatkuvasti.  Sohjo sulaa vedeksi ja kerääntyy välillä lammikoiksi sulatettua aluetta ympäröiviä jääpolanteita vasten. Osa lammikoista voi jäätyä ennen kuivamistaan pakkasen kiristyessä.

 

Vastaus aloitteeseen              Sulatusjärjestelmää on rakennettu torin keskikäytävälle, keskikäytävältä ja Kauppakadulta Kauppahallin suuntaan sekä Haapaniemenkadulle, Kauppakadulle, Puijonkadulle ja Tulliportinkadulle. Kaduilla osa sulanapitojärjestelmästä on päätetty jättää kiinteistöjen kustannettavaksi ja niiden ylläpidettäväksi. Käytännössä kaikkien kiinteistöjen kohdalle on rakennettu sulanapitoputkisto ja kiinteistöillä on ollut mahdollisuus liittyä järjestelmään maksamalla sen rakentamisesta johtuneet kustannukset kiinteistönsä osalta. Osa kiinteistöistä ei ole liittynyt järjestelmään, joten kaduille on jäänyt osuuksia, jotka ovat jatkuvasti jäässä ja keräävät sulamisvesiä jään reunaan. Samalla tavoin vettä kerääviä kohtia muodostuu sinne, missä sulanapito loppuu. Näihin kohtiin on jossain tapauksissa pystytty rakentamaan vedenpoisto, mutta se ei ole kaikissa paikoin järkevästi toteutettavissa.  Torin keskikäytävän varteen muodostuu myös lammikoita, koska keskikäytävällä ei ole riittävästi laskua käytävän suunnassa. Tästä johtuen sulamisvesiä ei voida johtaa toria ympäröiviin hulevesijärjestelmiin. Keskikäytävältä ei voi johtaa vesiä parkkihalliin, koska sieltä ei ole yhteyttä hulevesiviemäröintiin, eikä vesiä voi johtaa tavalliseen viemäriin. Paikkoihin, joihin sulamisvesiä ja paksuja polanteita kertyy, on kunnossapidetty mekaanisesti kunnossapitäjän toimesta. Tätä toimintaa on kehitetty ja parannettu kokemusten myötä. Sitä on mahdollista edelleen kehittää.

 

Sulanapitojärjestelmä on rakennettu laajalle alueelle ja siinä on sulanpitoputkea noin 75 km, tästä johtuen putkiston ilmapoisto sekä muut huolto- ja säätötoimenpiteet jatkuvat useamman vuoden järjestelmän valmistumisesta. Mahdolliset puutteet järjestelmän toiminnassa ilmenevät käytön myötä, niitä ei voida käytännössä tarkistaa esimerkiksi putkiston mittaustoimenpiteillä.  Järjestelmän toimivuuden parantamiseksi siihen on lisätty ilmapoistoyhteitä vuosina 2015, 2016 ja 2017. Korjaustoimenpiteet ovat pääasiassa liittyneet sulanapitoputkiston ilmanpoiston parantamiseen, eikä tarvittavia toimenpiteitä voi pitää urakoitsijan virheinä, koska putkiston rakentaminen on tapahtunut laadituttamien suunnitelmien mukaan. Ilmanpoistoon liittyviä toimia jatketaan, mikäli siihen liittyviä ongelmia edelleen esiintyy, samassa yhteydessä pyritään löytämään ratkaisuja ongelmallisimpien lätäkkökohteiden vedenpoistoon.

 

Järjestelmän toimivuuden parantamiseksi selvitetään jatkossa vielä järjestelmään liittymättömien kiinteistöjen halukkuutta ottaa sulanapitojärjestelmä käyttöön. Uusien alueiden sulanapito vähentäisi jäätyneitä alueita sulana olevien alueiden keskellä ja samalla parantaisi turvallisuutta sekä viihtyvyyttä.

 

 

Vaikutusten arviointi             -

 

 

Esitys                                         Esitän, että edellä annettu annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

 

8761/2016 Valtuustoaloite

 

Viiteaineisto

 

                                                      Valmistelija                                                      

Jukka Rissanen

puh. +358 17 18 4962

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen           

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                       Merkitään, että Sirpa Karjalainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

 

 

Liitteet

7

8761/2016 Valtuustoaloite

 

                                                     

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen..

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa