Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.07.2018/Pykälä 212

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 212

Asianro 4418/01.01.03/2015

 

 

Oikaisuvaatimus / virkasuhteen irtisanominen / sovintosopimus

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

Kunnan jäsen on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 7.5.2018 § 147. Oikaisuvaatimuksen mukaan päätöstä ei ole perusteltu riittävästi ja päätös tulisi kumota.

 

Kaupunginhallituksen päätöksessä 7.5.2018 on mm. todettu, että virkasuhteen irtisanomisen kohteena ollut viranhaltija on valittanut kaupunginhallituksen päätöksestä 20.2.2017 § 3 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaatinut päätöksen kumoamista. Käsittely oli tarkoitus toimittaa hallinto-oikeudessa 28.-29.5.2018. Päätöksessä on edelleen todettu, että osapuolet ovat keskustelleet asian ratkaisemisesta sovinnolla ennen oikeudenkäynnin aloittamista ja neuvotteluissa on päädytty sovintoratkaisuun, jonka mukaisesti viranhaltija peruuttaa valituksensa ja kaupunki suorittaa viranhaltijalle päätöksessä mainitut korvaukset.

 

Kaupunginhallituksen käsitellessä asiaa 7.5.2018 oltiin siten siinä tilanteessa, että kaupunginhallituksen virkasuhteen irtisanomista koskeva päätös 20.2.2017 ei ollut saavuttanut lainvoimaa viranhaltijan riitautettua päätöksen ja kaupungin virkasuhteen päättämiselle esittämät perustelut. Asian suullinen käsittely oli samalla alkamassa hallinto-oikeudessa. Oikeudenkäynnissä asian ratkaiseminen on puolestaan tuomioistuimen harkinnassa ja tuomioistuimen ratkaisun muodostumiseen vaikuttavat olennaisesti myös oikeudenkäynnin aikana esitetty näyttö, siitä tehtävät johtopäätökset sekä muut asianosaisten oikeudenkäynnin aikana esittämät seikat. Sovintosopimuksen hyväksymisellä on voitu välttää aikaa ja kustannuksia vaativa oikeudenkäynti sekä varmistaa irtisanomista koskeva kaupunginhallituksen päätös tulemaan lainvoimaiseksi ja osapuolia sitovaksi lopulliseksi ratkaisuksi vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Asian käsittely hallinto-oikeudessa oli kestänyt ennen suullisen käsittelyn alkamista jo yli vuoden ja mahdollisine jatkovalituksineen asian käsittely tuomioistuimissa olisi voinut kestää yhteensä kolme vuotta. Arvioinnissa otettiin huomioon myös kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännökset, joiden mukaan virkasuhteen katsotaan jatkuneen keskeytymättä palkkaetuineen, mikäli virkasuhteen irtisanomista koskeva päätös tulee oikeudenkäynnissä kumotuksi. Sovintosopimuksen hyväksymistä on siten voitu pitää kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisena. 

 

Asiaa on myös selostettu suullisesti kaupunginhallituksen kokouksessa 7.5.2018 ja kaupunginhallitus on pitänyt valmistelua riittävänä. Oikaisuvaatimus ei muutoinkaan anna aihetta aiemman päätöksen muuttamiselle.

 

Liitteenä oleva oikaisuvaatimus jaetaan kh:n kokoukseen osallistuville.

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus hylätään. 

 

 

Viiteaineisto

7

4418/2015 Oikaisuvaatimus

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi ja asian esittelijänä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa